REKLAMA

DOM DEVELOPMENT S.A.: Powołanie Członka Zarządu Dom Development S.A.

2023-09-20 17:28
publikacja
2023-09-20 17:28
Spis treści:

1. RAPORT BIEŻĄCY

2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)

3. INFORMACJE O PODMIOCIE

4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ


Spis załączników:
CV_Monika_Perekitko__final.pdf  (RAPORT BIEŻĄCY)

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 45 / 2023
Data sporządzenia: 2023-09-20
Skrócona nazwa emitenta
DOM DEVELOPMENT S.A.
Temat
Powołanie Członka Zarządu Dom Development S.A.
Podstawa prawna
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
Treść raportu:
Zgodnie z § 5 pkt 5) Rozporządzenia z dnia 29 marca 2018 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. 2018, poz. 757, późn. zm.), Zarząd Dom Development Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie (dalej „Spółka”) informuje, iż wobec rezygnacji z dniem 31 grudnia 2023 r. przez Panią Małgorzatę Kolarską, z przyczyn osobistych, z pełnienia funkcji Wiceprezesa i Członka Zarządu Spółki (o której Spółka informowała w raporcie bieżącym nr 43/2023 z 15 września 2023 r.), Rada Nadzorcza Spółki, działając na podstawie pkt 6.2.2 Statutu Spółki, powołała z dniem 1 stycznia 2024 roku, na wspólną trzyletnią kadencję, Panią Monikę Perekitko na Członka Zarządu Spółki.

Zarząd Spółki przekazuje w załączeniu życiorys powołanego Członka Zarządu oraz wskazuje, iż Pani Monika Perekitko obecnie jest Członkiem Zarządu Matexi Polska sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie tj. prowadzi działalność zawodową, która jest konkurencyjna w stosunku do Dom Development S.A. oraz uczestniczy w konkurencyjnej osobie prawnej jako jej wspólnik i członek jej organu. Od 1 stycznia 2024 r. Pani Monika Perekitko nie będzie prowadzić działalności zawodowej, która byłaby konkurencyjna w stosunku do Dom Development S.A. oraz nie będzie uczestniczyć w spółce konkurencyjnej jako wspólnik spółki cywilnej, spółki osobowej, spółki kapitałowej oraz nie będzie uczestniczyć w konkurencyjnej osobie prawnej jako członek jej organu. Ponadto, Pani Monika Perekitko nie jest wpisana do Rejestru Dłużników Niewypłacalnych prowadzonego na podstawie ustawy o KRS.
Załączniki
Plik Opis
CV Monika Perekitko _final.pdfCV Monika Perekitko _final.pdf Życiorys Członka Zarządu

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

INFORMACJE O PODMIOCIE    >>>

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2023-09-20 Leszek Stankiewicz Wiceprezes Zarządu
2023-09-20 Dariusz Gołębiewski Prokurent
Źródło:Komunikaty spółek (ESPI)
Tematy
Kredyt z niską marżą dla przedsiębiorców

Kredyt z niską marżą dla przedsiębiorców

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki