REKLAMA

DINO POLSKA S.A.: wyniki finansowe

2021-03-12 00:16
publikacja
2021-03-12 00:16
Spis treści:

1. STRONA TYTUŁOWA

2. WYBRANE DANE FINANSOWE

3. KOREKTA RAPORTU

4. ZAWARTOŚĆ RAPORTU


Spis załączników:
ESEF_SSF_Dino_Polska-2020-12-31.zip  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
ESEF_SSF_Dino_Polska-2020-12-31.zip.xades  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
Sprawozdanie_Zarzadu_z_dzialalnosci_Dino_Polska_i_GK_Dino_Polska_wraz_z_oswiadczeniami_Zarzadu_i_Rady_Nadzorczej.xhtml  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
Sprawozdanie_Zarzadu_z_dzialalnosci_Dino_Polska_i_GK_Dino_Polska_wraz_z_oswiadczeniami_Zarzadu_i_Rady_Nadzorczej.xhtml.xades  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
20_GK_DINO_IFRS_11_Audit_Report_PAS_consolidated_JZP.xhtml  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
20_GK_DINO_IFRS_11_Audit_Report_PAS_consolidated_JZP.T.xhtml.xades  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)

STRONA TYTUŁOWA    >>>

WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. w tys. EUR
2020 2019 2020 2019
I. Przychody ze sprzedaży 10 125 815,00 7 646 547,00 2 263 157,00 1 777 523,00
II. Zysk z działalności operacyjnej 837 859,00 561 909,00 187 265,00 130 622,00
III. Zysk brutto 789 000,00 502 460,00 176 344,00 116 802,00
IV. Zysk netto 643 917,00 410 907,00 143 918,00 95 520,00
V. Liczba akcji (w szt.) 98 040 000,00 98 040 000,00 98 040 000,00 98 040 000,00
VI. Podstawowy / rozwodniony zysk na akcję w PLN, EUR 6,57 4,19 1,47 0,97
VII. Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej 819 922,00 799 044,00 183 256,00 185 746,00
VIII. Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej -1 000 136,00 -827 807,00 -223 534,00 -192 433,00
IX. Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej 265 912,00 154 563,00 59 432,00 35 930,00
X. Zmiana netto stanu środków pieniężnych i ich ekwiwalentów 85 698,00 125 800,00 19 154,00 29 244,00
XI. Aktywa razem 5 570 510,00 4 350 750,00 1 207 097,00 1 021 663,00
XII. Aktywa trwałe razem 4 053 812,00 3 215 763,00 878 437,00 755 140,00
XIII. Aktywa obrotowe razem 1 516 698,00 1 134 987,00 328 660,00 266 523,00
XIV. Kapitał własny 2 266 563,00 1 622 353,00 491 151,00 380 968,00
XV. Kapitał podstawowy 9 804,00 9 804,00 2 124,00 2 302,00
XVI. Zobowiązania długoterminowe 1 223 256,00 860 217,00 265 072,00 202 000,00
XVII. Zobowiązania krótkoterminowe 2 080 691,00 1 868 180,00 450 873,00 438 694,00
Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa

INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU
Skorygowany raportem bieżącym nr z dnia o treści:
Plik Opis

ZAWARTOŚĆ RAPORTU
Skonsolidowany raport roczny powinien zawierać składniki i informacje zgodnie z przepisami Rozporządzenia w sprawie informacji bieżących i okresowych lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 Ustawy o ofercie lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 i ust. 6 tej Ustawy
Plik Opis
ESEF_SSF_Dino_Polska-2020-12-31.zipESEF_SSF_Dino_Polska-2020-12-31.zip Skonsolidowane sprawozdanie finansowe Dino Polska S.A. za 2020
ESEF_SSF_Dino_Polska-2020-12-31.zip.xadesESEF_SSF_Dino_Polska-2020-12-31.zip.xades Podpis - Skonsolidowane sprawozdanie finansowe Dino Polska S.A. za 2020
Sprawozdanie Zarządu z działalności Dino Polska i GK Dino Polska wraz z oświadczeniami Zarządu i Rady Nadzorczej.xhtmlSprawozdanie Zarządu z działalności Dino Polska i GK Dino Polska wraz z oświadczeniami Zarządu i Rady Nadzorczej.xhtml Sprawozdanie Zarzadu z działalności w 2020 r. wraz z oświadczeniami Zarządu i Rady Nadzorczej oraz pismem Członka Zarządu
Sprawozdanie Zarządu z działalności Dino Polska i GK Dino Polska wraz z oświadczeniami Zarządu i Rady Nadzorczej.xhtml.xadesSprawozdanie Zarządu z działalności Dino Polska i GK Dino Polska wraz z oświadczeniami Zarządu i Rady Nadzorczej.xhtml.xades Podpis - Sprawozdanie Zarzadu z działalności w 2020 r. wraz z oświadczeniami Zarządu i Rady Nadzorczej oraz pismem Członka Zarządu
20 GK DINO_IFRS_11 Audit Report PAS consolidated JZP.xhtml20 GK DINO_IFRS_11 Audit Report PAS consolidated JZP.xhtml Sprawozdanie audytora z badania SSF Dino Polska za 2020
20 GK DINO_IFRS_11 Audit Report PAS consolidated JZP.T.xhtml.xades20 GK DINO_IFRS_11 Audit Report PAS consolidated JZP.T.xhtml.xades Podpis - Sprawozdanie audytora z badania SSF Dino Polska za 2020
Źródło:GPW - komunikaty spółek (ESPI)
Tematy
Konto Firmowe i Karta przez rok za bezwarunkowe 0 zł

Konto Firmowe i Karta przez rok za bezwarunkowe 0 zł

Advertisement

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki