REKLAMA

DIGITREE GROUP S.A.: wyniki finansowe

2020-05-20 17:18
publikacja
2020-05-20 17:18
Spis treści:

1. STRONA TYTUŁOWA

2. WYBRANE DANE FINANSOWE

3. KOREKTA RAPORTU

4. ZAWARTOŚĆ RAPORTU

5. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ


Spis załączników:
DTR_Raport_1Q2020_final.pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)

STRONA TYTUŁOWA    >>>

WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. w tys. EUR
1 kwartał(y) narastająco / 2020 okres od 2020-01-01 do 2020-03-31 1 kwartał(y) narastająco / 2019 okres od 2019-01-01 do 2019-03-31 1 kwartał(y) narastająco / 2020 okres od 2020-01-01 do 2020-03-31 1 kwartał(y) narastająco / 2019 okres od 2019-01-01 do 2019-03-31
Skonsolidowane dane finansowe:
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów 12 365 13 967 2 813 3 250
II. Koszty działalności operacyjnej 12 540 14 276 2 853 3 322
III. Zysk (strata) na działalności operacyjnej 118 -315 27 -73
IV. Zysk (strata) brutto -112 -390 -26 -91
V. Zysk (strata) netto -138 -360 -31 -84
VI. Liczba udziałów/akcji w sztukach 2 486 2 486 2 486 2 486
VII. Zysk (strata) netto na akcję zwykłą (zł/euro) -0,06 -0,14 -0,01 -0,03
VIII. Aktywa trwałe 27 675 27 832 6 079 6 536
IX. Aktywa obrotowe 14 765 16 287 3 244 3 825
X. Kapitał własny 27 598 28 042 6 062 6 585
XI. Zobowiązania długoterminowe 3 054 2 872 671 674
XII. Zobowiązania krótkoterminowe 11 789 13 206 2 590 3 101
XIII. Wartość księgowa na akcję (zł/euro) 11,10 11,28 2,44 2,65
XIV. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej 1 243 1 128 283 263
XV. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej -679 -727 -155 -169
XVI. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej -139 579 -32 135
Jednostkowe dane finansowe:
XVII. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów 2 605 2 230 593 519
XVIII. Koszty działalności operacyjnej 2 519 2 564 573 597
XIX. Zysk (strata) na działalności operacyjnej 93 -350 21 -81
XX. Zysk (strata) brutto 56 -387 13 -90
XXI. Zysk (strata) netto 34 -367 8 -85
XXII. Liczba udziałów/akcji w sztukach 2 486 2 486 2 486 2 486
XXIII. Zysk (strata) netto na akcję zwykłą (zł/euro) 0,01 -0,15 0,00 -0,03
XXIV. Aktywa trwałe 19 731 19 817 4 334 4 654
XXV. Aktywa obrotowe 2 875 2 580 632 606
XXVI. Kapitał własny 16 318 16 284 3 585 3 824
XXVII. Zobowiązania długoterminowe 2 046 1 921 449 451
XXVIII. Zobowiązania krótkoterminowe 4 242 4 192 932 984
XXIX. Wartość księgowa na akcję (zł/euro) 6,56 6,55 1,44 1,54
XXX. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej 179 56 41 13
XXXI. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej 128 -486 29 -113
XXXII. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej -324 581 -74 135


Pozycje bilansowe prezentowane są
odpowiednio na dzień 31.03.2020 r. i 31.12.2019 r. Liczba akcji podana w
sztukach.


W przypadku prezentowania wybranych danych finansowych z kwartalnej informacji finansowej dane te należy odpowiednio opisać.

Wybrane dane finansowe ze skonsolidowanego bilansu (skonsolidowanego sprawozdania z sytuacji finansowej) lub odpowiednio z bilansu (sprawozdania z sytuacji finansowej) prezentuje się na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego, co należy odpowiednio opisać.
Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa.

INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU
Skorygowany raportem bieżącym nr z dnia o treści:
Plik Opis

ZAWARTOŚĆ RAPORTU
”Rozszerzony” skonsolidowany raport kwartalny powinien zawierać składniki i informacje zgodnie z przepisami Rozporządzenia w sprawie informacji bieżących i okresowych lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 Ustawy o ofercie lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 i ust. 6 tej Ustawy
Plik Opis
DTR_Raport_1Q2020_final.pdfDTR_Raport_1Q2020_final.pdf Digitree Group Raport kwartalny 1Q2020

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2020-05-20 Przemysław Marcol Członek Zarządu
2020-05-20 Wiktor Mazur Członek Zarządu
Źródło:GPW - komunikaty spółek (ESPI)
Tematy

Otwórz Konto Firmowe Godne Polecenia i zyskaj nawet 1600 zł premii!

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki