REKLAMA

DIGITREE GROUP S.A.: Terminy publikacji raportów okresowych w 2020 roku.

2020-01-28 16:21
publikacja
2020-01-28 16:21
Spis treści:

1. RAPORT BIEŻĄCY

2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)

3. INFORMACJE O PODMIOCIE

4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 4 / 2020
Data sporządzenia: 2020-01-28
Skrócona nazwa emitenta
DIGITREE GROUP S.A.
Temat
Terminy publikacji raportów okresowych w 2020 roku.
Podstawa prawna
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
Treść raportu:
Działając na podstawie § 80 ust. 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim ("Rozporządzenie"), Zarząd Digitree Group S.A. („Spółka”) podaje do publicznej wiadomości terminy przekazywania raportów okresowych w 2020 roku:

- Jednostkowy raport roczny Digitree Group S.A. za 2019 rok – 21 kwietnia 2020 r.;
- Skonsolidowany raport roczny Grupy Kapitałowej Digitree Group za 2019 rok – 21 kwietnia 2020 r.;
- Rozszerzony skonsolidowany raport kwartalny za I kwartał 2020 roku – 20 maja 2020 r.;
- Rozszerzony skonsolidowany raport półroczny za I półrocze 2020 roku – 02 września 2020 r.;
- Rozszerzony skonsolidowany raport kwartalny za III kwartał 2020 roku – 18 listopada 2020 r.

Jednocześnie Spółka informuje, że:
- na podstawie §62 ust. 1 Rozporządzenia Spółka będzie przekazywała rozszerzone skonsolidowane raporty kwartalne, zawierające kwartalną informację finansową, o której mowa w § 62 ust. 1 Rozporządzenia;
- na podstawie §62 ust. 3 Rozporządzenia Spółka zamieści w skonsolidowanym raporcie półrocznym, półroczne skrócone sprawozdanie finansowe oraz informacje o których mowa w § 62 ust. 3 Rozporządzenia;
- na podstawie §79 ust. 2 Rozporządzenia Spółka rezygnuje z publikacji jednostkowego i skonsolidowanego raportu kwartalnego za IV kwartał 2019 r. oraz II kwartał 2020.

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

INFORMACJE O PODMIOCIE    >>>

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2020-01-28 Dariusz Piekarski Prezes Zarządu
Źródło:GPW - komunikaty spółek (ESPI)
Tematy
Zapytaj eksperta o kredyt hipoteczny

Zapytaj eksperta o kredyt hipoteczny

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki