REKLAMA

DGA: Podpisanie umowy na realizację projektu pt. „MODEL DOM - skalowanie innowacji społecznej”

2022-05-11 12:11
publikacja
2022-05-11 12:11
Spis treści:

1. RAPORT BIEŻĄCY

2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)

3. INFORMACJE O PODMIOCIE

4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 6 / 2022
Data sporządzenia: 2022-05-11
Skrócona nazwa emitenta
DGA
Temat
Podpisanie umowy na realizację projektu pt. „MODEL DOM - skalowanie innowacji społecznej”
Podstawa prawna
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.
Treść raportu:

W nawiązaniu do raportu bieżącego nr 5/2022 z dnia 22 kwietnia 2022 r. Zarząd DGA S.A. informuje, iż w dniu 11 maja 2022 r. zawarta została umowa o dofinansowanie projektu pt. „MODEL DOM - skalowanie innowacji społecznej” złożony w ramach konkursu nr POWR.04.01.00-IZ.00-00-035/21 Projekt realizowany będzie w partnerstwie z FUNDACJA WSPIERANIA ZDROWIA DZIECI I MŁODZIEŻY.

Projekt złożony przez DGA S.A. opiewa na łączną kwotę dofinansowania w wysokości 2 074 800,00 zł. Kwota przypadająca dla DGA S.A: 1 734 572,00 zł.

Kwota przypadająca dla Fundacji WSPIERANIA ZDROWIA DZIECI I MŁODZIEŻY: 340 228,00 zł.

Projekt będzie realizowany do 30 czerwca 2023 r.

Celem projektu jest upowszechnienie modelu kompleksowego wsparcia rodzin dzieci w trakcie leczenia onkologicznego lub po przebytej chorobie onkologicznej, z uwzględnieniem instytucji środowiska lokalnego, poprzez wdrożenie modelu w instytucjach na terenie całego kraju.

Projekt obejmie swoim zasięgiem co najmniej 15 podmiotów funkcjonujących w systemie ochrony zdrowia, które zawarły kontrakt z NFZ na prowadzenie Ośrodka Środowiskowej Opieki Psychologicznej i Psychoterapeutycznej dla Dzieci i Młodzieży (I poziom referencyjny nowego modelu ochrony zdrowia psychicznego dzieci i młodzieży).

Zabezpieczenie prawidłowej realizacji umowy stanowi weksel własny in blanco wraz z wypełnioną deklaracją wekslową. Zapisy umowy są standardowe i nie odbiegają od warunków powszechnie stosowanych dla tego rodzaju umów.


MESSAGE (ENGLISH VERSION)

INFORMACJE O PODMIOCIE    >>>

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2022-05-11 Anna Szymańska Wiceprezes Zarządu
Źródło:Komunikaty spółek (ESPI)
Tematy

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki