REKLAMA
WAŻNE

DASE SA: Ogłoszenie upadłości dłużnika DASE S.A. z siedzibą w Świdnicy

2017-08-18 09:50
publikacja
2017-08-18 09:50
Syndyk masy upadłości DASE S.A. z siedzibą w Świdnicy informuje,iż:

Postanowieniem Sądu Rejonowego w Wałbrzychu z dnia 03 sierpnia 2017 r. Sygn. akt VI GU 101/17, w sprawie z wniosku DASE SA z siedzibą w Świdnicy Sąd postanowił:

I. ogłosić upadłość dłużnika DASE S.A. z siedzibą w Świdnicy, ul. Armii Krajowej 17, KRS 0000377029;

II. wezwać wierzycieli upadłego do zgłaszania wierzytelności w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym;

III. wezwać osoby, którym przysługują prawa oraz prawa osobiste i roszczenia ciążące na nieruchomości należącej do upadłego, jeżeli nie zostały ujawnione przez wpis w księdze wieczystej, do ich zgłaszania w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym;

IV. wyznaczyć sędziego - komisarza w osobie SSR Magdaleny Kurpisz - Rybak oraz zastępcę sędziego - komisarza w osobie SSR Łukasza Kozakiewicza;

V. wyznaczyć syndyka masy upadłości w osobie Michała Błaszczyszyna;

VI. stwierdzić jurysdykcję sądu polskiego dla głównego postępowania upadłościowego dłużnika (art. 3 ust. 1 rozporządzenia Rady (WE) nr 1346/2000 z dnia 29 maja 2000 r. w sprawie postępowania upadłościowego - Dz. Urz. UE. L Nr 160, str. 1).

Postępowanie upadłościowe toczy się pod sygnaturą VI GUp 65/17.

(Podstawa prawna: par. 3 ust 2 pkt 13 Załącznika Nr 3 do Regulaminu ASO, Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect)

Wszelkie informacje dotyczące etapów toczącego się postępowania upadłościowego dostępne są na stronie:
http://www.syndycy.eu/?page_id=5596
Załączniki
20170818_095007_0000107156_0000096528.pdf
Źródło:Komunikaty spółek (EBI)
Tematy
Przenieś numer do Orange dla Firm i kup wybrany smartfon za którego zapłacimy 3 pierwsze raty

Przenieś numer do Orange dla Firm i kup wybrany smartfon za którego zapłacimy 3 pierwsze raty

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki