Czy mogę rozliczyć ulgę na internet?

W lutym 2013 roku założyłem internet. Czy mogę w zeznaniu rocznym PIT rozliczyć ulgę na internet? Słyszałem, że ona już nie obowiązuje. Czy to prawda?

Pierwotnie projekt nowelizacji ustawy o PIT zakładał likwidację tej ulgi. Senat wniósł jednak poprawki do projektu, które zostały zaakceptowane przez Sejm. W związku z tym ulga na internet pozostanie, ale w nieco innym niż dotychczas kształcie. Będzie ona przysługiwała tym podatnikom, którzy dotychczas z niej nie korzystali lub skorzystali tylko raz.

Jeśli zaś zdecydują się na odliczanie po raz pierwszy, będą mogli to zrobić przez dwa kolejne lata podatkowe. Osoba, która skorzysta z odliczenia w zeznaniu podatkowym za 2013 r., będzie mogła skorzystać z ulgi jeszcze w rozliczeniu za rok 2014. Natomiast podatnik, który rozliczał już ulgę, ale tylko raz, ma prawo jeszcze do jednego rozliczenia.

Zgodnie z brzmieniem ustawy o PIT od podstawy obliczania podatku odlicza się kwotę wydatków ponoszonych przez podatnika z tytułu użytkowania sieci internetowej, w wysokości nieprzekraczającej w roku podatkowym kwoty 760 zł. Prawo do skorzystania z ulgi ma każda osoba, która korzysta z internetu – za pośrednictwem telefonu komórkowego, sieci Wi-Fi w kafejce internetowej, a także poprzez przenośny modem. Nie ma obowiązku udowadniania administracyjnej rejestracji w miejscu korzystania z sieci ani obowiązku z korzystania z internetu tylko w miejscu zamieszkania.

Ulga nie przysługuje z tytułu wydatków poniesionych na instalację, serwis oraz obsługę techniczną. W przypadku faktur obejmujących łącznie usługi telefonii, telewizji oraz internetu wydatki na internet należy wykazać jako oddzielną pozycję, w przeciwnym wypadku nie będzie można skorzystać z odliczenia.

 

 Z ulgi można skorzystać zarówno w przypadku, gdy rozliczamy się na zasadach ogólnych, jak również wtedy, gdy podlegamy ryczałtowi od przychodów ewidencjonowanych. Ulga jest odliczana od podstawy opodatkowania, a nie od podatku. Realna oszczędność w postaci zwrotu podatku wyniesie zatem maksymalnie 136,80 zł w skali roku.

Aby skorzystać z ulgi, trzeba posiadać dokument potwierdzający korzystanie z internetu i zawierający: dane identyfikujące kupującego, dane identyfikujące sprzedającego, rodzaj zakupionej usługi oraz kwotę zapłaty, czyli kto, komu i ile zapłacił za internet w 2013 r. Może to zatem być faktura papierowa lub faktura elektroniczna. Należy też posiadać dowody zapłaty – dowód przelewu, przekazu pocztowego, stempla pocztowego na fakturze.

Ulga powinna być zawarta w podstawowym PIT-36, PIT-37, PIT-28 i w załączniku PIT/O. Najpierw należy wypełnić załącznik, a następnie kwotę łączną od dochodu z załącznika PIT/O przepisać do zeznania rocznego. W przypadku osób, które korzystają z pełnego zakresu ulgi, czyli mają wystarczający dochód, żeby ją odliczyć, podstawa opodatkowania zmniejszy się o 760 zł. Roczna różnica w podatku wyniesie zatem 136,80 zł (przy założeniu opłacania podatku 18%). W przypadku małżonków limit 760 zł przysługuje każdemu, a zatem łącznie mogą od dochodu odliczyć 1520 zł.

Przeczytaj więcej na ten temat na Pit.pl »

Aktualizacja: 14.01.2014r.


Justyna Niedbał
Bankier.pl
j.niedbal@bankier.pl

Artykuł ma charakter jedynie informacyjny i stanowi publikację zainspirowaną treścią artykułów prasowych, interpretacji organów podatkowych i orzeczeń sądów administracyjnych. Nie stanowi porady ani opinii podatkowej czy prawnej w rozumieniu art. 2 ust. 1 i art. 31 ustawy o doradztwie podatkowym (Dz. U. z 1996 r. Nr 102, poz. 475, ze zm.) i jest odzwierciedleniem poglądów wyrażanych przez autora publikacji, który nie bierze odpowiedzialności za ewentualne skutki podejmowanych decyzji na ich podstawie.

Justyna Niedbał

Źródło:

Newsletter Bankier.pl

Dodałeś komentarz Twój komentarz został zapisany i pojawi się na stronie za kilka minut.

Nowy komentarz

Anuluj
1 0 ~Adan

znalazlam fajny program do pit - wszystko podpowiada - pitax.pl

! Odpowiedz
0 0 ~as

Ile jeszcze czasu będą to wałkować i przepisywać przepisy i zmiany przepisów w sprawie tak groszowej?

! Odpowiedz
0 1 ~Elusia

Czy mogę rozliczyć internet , do podatku PIT? Założyłam internet 10 listopada 2010 roku . Pozdrawiam serdecznie

! Odpowiedz
0 0 ~Ulka35

Wierzę, że każda pomoc się liczy i pragnę zarazić was moim pomysłem, abyście i wy wspomogli Obywatelską Fundację Pomocy Dzieciom przekazując jej swój 1 %. jest to organizacja, która na co dzień zajmuje się pomocom chorym smykom, które pragną w jak najszybszym czasie wrócić do zdrowia. Więc czyż nie jest to dobry pomysł, aby je wesprzeć? KRS 0000140007

Pokaż cały komentarz ! Odpowiedz
1 0 ~Halek

Nowe zasady rozliczeń ulgi za internet na rok 2013 można znaleźć tutaj: http://e-prawnik.pl/wiadomosci/informacje/ulga-internetowa-2012.html

Pozdrawiam!!

! Odpowiedz
0 0 ~Klakier

Teraz nie wyobrażam sobie już stanai w kolejkach z PIT-em w ręce, wszystko staram się załatwić przez internet, co do samej e-deklaracji, polecam to: e-prawnik.pl/wiadomosci/informacje/pit-2011-jak-rozliczyc-sie-przez-internet.html

! Odpowiedz
0 2 ~Anastazja

Dziękuję wam za wyjaśnienie ulgi internetowej bo po przeczytaniu powyższego artykułu całkowicie zgłupiałam. Jak można tak zagmatwać artykuł,że nie da się zrozumieć. Czyż nie można było napisać prostym, zrozumiałym językiem?

! Odpowiedz
0 0 ~zołza

Właśnie dlatego wszystkie artykuły w kwestii wyjaśniania jakichkolwiek wątpliwości, są pisane tak , aby nic nie zrozumieć i aby nie dokonywać żadnych odliczeń.

! Odpowiedz
0 0 ~lol

najlepiej czytać przepisy bezpośrednio, wtedy nie ma problemów:
cytuję ustawę o podatku dochodowym od osób fizycznych:
Art. 26.
1. Podstawę obliczenia podatku (...) stanowi dochód ustalony zgodnie z art. (...), po odliczeniu kwot:
(...)
6a) wydatków ponoszonych przez podatnika z tytułu użytkowania sieci Internet, w wysokości nieprzekraczającej w roku podatkowym kwoty 760 zł;
(...)
6h. Odliczenie, o którym mowa w ust. 1 pkt 6a, przysługuje podatnikowi wyłącznie w kolejno po sobie następujących dwóch latach podatkowych, jeżeli w okresie poprzedzającym te lata nie korzystał z tego odliczenia.
Koniec cytatu.
A teraz sama zmiana ustawy: Cytuję:
Warszawa, dnia 20 listopada 2012 r.
Poz. 1278
USTAWA
z dnia 24 października 2012 r.
o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych
Art. 1. W ustawie z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2012 r. poz. 361, z późn.
zm.1)) wprowadza się następujące zmiany:
(...)
Art. 2. Podatnik, który w zeznaniu podatkowym składanym za 2012 r. po raz pierwszy skorzystał z odliczenia, o którym
mowa w art. 26 ust. 1 pkt 6a ustawy wymienionej w art. 1, może skorzystać z tego odliczenia wyłącznie za rok 2013.
Art. 3. Ustawa ma zastosowanie do dochodów uzyskanych (strat poniesionych) od dnia 1 stycznia 2013 r.
Art. 4. Ustawa wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2013 r.
Koniec cytatu

Pokaż cały komentarz ! Odpowiedz
0 0 ~Ekoconsultant

Odliczenie ulgi na Internet jest możliwe jednak zasadniczo zależy to od tego kiedy po raz pierwszy podatnik skorzystał z tej możliwości. Oznacza to, że od rozliczenia za 2013 roku ulga na Internet przysługuje wyłącznie w kolejno po sobie następujących dwóch latach podatkowych, pod warunkiem, że w okresie poprzedzającym te lata podatnik nie korzystał z tego odliczenia.

Pokaż cały komentarz ! Odpowiedz

Kalendarium przedsiębiorcy

  • Termin zapłaty zaliczki na podatek dochodowy przez osoby prawne.

    Zapłata zryczałtowanego podatku dochodowego od przychodów ewidencjonowanych.

  • Rozliczenie podatku od towarów i usług za poprzedni miesiąc - VAT 7.

    Podatnicy podatku akcyzowego rozliczają akcyzę.

Kalkulator odsetek

Aby obliczyć wartość odsetek, podaj kwotę zaległości oraz zakres dat.

? Odsetki ustawowe nalicza się od dnia, gdy zobowiązanie staje się wymagalne. Jeżeli spłata miała nastąpić 10-tego, to odsetki naliczane są od 11-tego.
? Data kiedy zobowiązanie będzie regulowane. Jeżeli przypada na dzień ustawowo wolny od pracy, to należy wpisać datę pierwszego kolejnego dnia roboczego.
? Stawkę obniżoną do wysokości 75% stawki podstawowej stosuje się tylko do zaległości powstałych po 1 stycznia 2009 roku. Odsetki w obniżonej stawce pobiera się, gdy podatnik złoży korektę zeznania i w ciągu 7 dni od niej wpłaci zaległość.
Zapisz się na bezpłatny newsletter Bankier.pl