REKLAMA

COMPERIA.PL S.A.: Powołanie członków Rady Nadzorczej na nową kadencję

2020-06-29 10:38
publikacja
2020-06-29 10:38
Spis treści:

1. RAPORT BIEŻĄCY

2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)

3. INFORMACJE O PODMIOCIE

4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 13 / 2020
Data sporządzenia: 2020-06-29
Skrócona nazwa emitenta
COMPERIA.PL S.A.
Temat
Powołanie członków Rady Nadzorczej na nową kadencję
Podstawa prawna
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
Treść raportu:
Zarząd spółki Comperia.pl S.A. z siedzibą w Warszawie („Spółka”) informuje, o powołaniu przez Zwyczajne Walne Zgromadzeniu Akcjonariuszy Spółki w dniu 26 czerwca 2020 roku, następujących osób jako członków pięcioosobowej Rady Nadzorczej Spółki, na nową trzyletnią kadencję rozpoczynającą się w dniu 27 czerwca 2020 roku (tj. w dniu następującym po upływie poprzedniej kadencji Rady Nadzorczej):
1) Derek Alexander Christopher;
2) Marek Emanuel Dojnow;
3) Adam Jabłoński;
4) Krzysztof Mędrala;
5) Przemysław Czuk.

Derek Aleksander Christopher - ukończył Wofford College, Spartanburg, Karolina Południowa. Uzyskał tam tytuł Bachelor of Arts (summa cum laude) w dziedzinie przedsiębiorczości i ekonomii. Natomiast w 1988 roku ukończył J.L. Kellogg School of Management (Podyplomowy Wydział Zarządzania), Northwestern University, Evanston, w Illinois. Uzyskał tam tytuł Masters of Management (Master of Business Administration) w dziedzinie finansów i ekonomii. Derek Alexander Christopher jest specjalistą w dziedzinie finansów międzynarodowych z bogatym 30 letnim doświadczeniem w zakresie zarządzania przedsiębiorstwami, inwestycji i rynków kapitałowych, księgowości i zarządzania funduszami. Nadzorował i prowadził niezależne analizy oraz wyceny inwestycji. Przez lata był członkiem wielu rad nadzorczych. Pracował na kluczowych stanowiskach między innymi w Goldman Sachs & Co, Citigroup/Citicorp, Polsko-Amerykańskim Funduszu Przedsiębiorczości, PolskoAmerykańskim Banku Hipotecznym i Creditanstalt-SCG Fund Management. Członek stowarzyszenia Phi Beta Kappa. Otrzymał również nagrodę organizacji American Legion Award i Wydziału Ekonomii.
Derek Alexander Christopher jest Dyrektorem Talnet Holding, Prezesem Zarządu Nord Development, Prezesem Zarządu Nord Development-Villa Hel, Prezesem Zarządu Sowińskiego Park, Prezesem Zarządu MHA-MW. Derek Alexander Christopher pełnił funkcję Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej Spółki poprzedniej kadencji.
Zgodnie ze złożonym oświadczeniem poza Spółką Derek Alexander Christopher nie prowadzi działalności, która jest konkurencyjna w stosunku do działalności wykonywanej w Spółce, oraz nie jest wspólnikiem konkurencyjnej wobec Spółki spółki cywilnej lub osobowej ani członkiem organu spółki kapitałowej lub członkiem organu jakiejkolwiek konkurencyjnej osoby prawnej. Nie figuruje w rejestrze
dłużników niewypłacalnych, prowadzonym na podstawie ustawy z dnia 20 sierpnia 1997 r. o Krajowym Rejestrze Sądowym.
Marek Dojnow - ukończył studia magisterskie na kierunku Prawo na Uniwersytecie Warszawskim.
Podczas studiów Marek Dojnow uczestniczył w programach stypendialnych z zakresu prawa na
Uniwersytecie Le Mans oraz na Uniwersytecie w Strasburgu we Francji. Marek Dojnow biegle
posługuje się językiem angielskim i francuskim. Marek Dojnow w latach 1992 – 1993 pracował jako
Asystent Ministra Szefa Urzędu Rady Ministrów. W latach 1993 – 1995 pracował w warszawskim i
londyńskim biurze międzynarodowej kancelarii prawnej Clifford Chance, gdzie specjalizował się w
transakcjach bankowych i rynku kapitałowego. W latach 1995 – 1999 pełnił funkcję dyrektora
departamentu Rynku Pierwotnego Dłużnych Papierów Wartościowych w ABN AMRO Bank (Polska), gdzie był zaangażowany w liczne transakcje krajowe i zagraniczne na rynku pierwotnym dłużnych papierów wartościowych oraz w strategiczne transakcje Banku w Polsce. W latach 1999 – 2005 Marek Dojnow pełnił funkcje dyrektora zarządzającego i Prezesa Zarządu ABN AMRO Corporate Finance Polska. Od 2005 r. do chwili obecnej Marek Dojnow jest Partnerem Zarządzającym FIDEA Sp. z o.o. – Sp. kom. Marek Dojnow pełnił funkcję Przewodniczącego Rady Nadzorczej Spółki poprzedniej kadencji.
Zgodnie ze złożonym oświadczeniem poza Spółką Marek Dojnow nie prowadzi działalności, która jest konkurencyjna w stosunku do działalności wykonywanej w Spółce, oraz nie jest wspólnikiem konkurencyjnej wobec Spółki spółki cywilnej lub osobowej ani członkiem organu spółki kapitałowej lub członkiem organu jakiejkolwiek konkurencyjnej osoby prawnej. Nie figuruje w rejestrze dłużników niewypłacalnych, prowadzonym na podstawie ustawy z dnia 20 sierpnia 1997 r. o Krajowym Rejestrze Sądowym.
Adam Jabłoński - ukończył studia magisterskie w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie na kierunku Finanse i Bankowość (1993 – 1998), Podyplomowe Studium Prawa Spółek przy Kolegium Zarządzania i Finansów SGH (2001) oraz studia doktoranckie w dziedzinie ekonomii w Szkole Głównej Handlowej (2003-2005).Od roku 2005 do chwili obecnej Adam Jabłoński jest wspólnikiem i partnerem w Fidea Sp. z o. o. – Sp. komandytowa, wiceprezesem zarządu Fidea Sp. z o.o. a także prezesem zarządu Valorum Sp. z o.o., firm doradczych działających w obszarze doradztwa strategicznego i transakcyjnego na rynku fuzji i przejęć w Polsce.
W latach 1999 – 2005 Adam Jabłoński pełnił funkcję menadżera a następnie dyrektora w ABN AMRO Corporate Finance (Polska) Sp. z o.o., w dziale fuzji i przejęć. W latach 1998– 1999 Adam Jabłoński pracował w holenderskiej centrali banku ABN AMRO Bank N.V. w Amsterdamie w pionie bankowości inwestycyjnej, a w latach 1996 – 1998 w departamencie bankowości korporacyjnej ABN AMRO Bank(Polska) S.A. W latach 1994 – 1996 Adam Jabłoński pracował jako analityk finansowy w spółkach grupy Siemens AG w Polsce.
Zgodnie ze złożonym oświadczeniem, poza Spółką Pan Adam Jabłoński nie prowadzi działalności, która jest konkurencyjna w stosunku do działalności wykonywanej w Spółce, oraz nie jest wspólnikiem konkurencyjnej wobec Spółki spółki cywilnej lub osobowej ani członkiem organu spółki kapitałowej lub członkiem organu jakiejkolwiek konkurencyjnej osoby prawnej. Pan Adam Jabłoński nie figuruje w rejestrze dłużników niewypłacalnych prowadzonym na podstawie ustawy z dnia 20 sierpnia 1997 r. o Krajowym Rejestrze Sądowym.
Krzysztof Mędrala – absolwent Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie. Ukończył także studia podyplomowe na kierunku Rachunkowość i Finanse w Szkole Zarządzania i Przedsiębiorczości Akademii Ekonomicznej w Krakowie (aktualnie Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie), Zarządzanie Personelem na Wydziale Zarządzania Akademii Górniczo Hutniczej w Krakowie oraz Akademię Strategicznego Przywództwa – Management Advance (Management II) Canadian International Management w Warszawie. Posiada tytuł Executive MBA Uniwersytetu Warszawskiego oraz University of Illinois at Urbana – Chapaign w USA. Obecnie –Prezes Zarządu MedApp S.A. Poprzednio pełnił funkcję Prezesa Zarządu Origin Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A., Wiceprezesa Zarządu w Money Makers TFI S.A. w Warszawie, Country Menagera Getin Holding w Rumunii, Wiceprezesa Zarządu w Casus Finanse S.A., Wiceprezesa Zarządu Towarzystwa Ubezpieczeń Europa S.A. oraz Towarzystwa Ubezpieczeń na Życie S.A. a także był Dyrektorem Zarządzającym Alfa Bank w Kijowie, Dyrektorem Departamentu Sprzedaży i Marketingu HSBC Bank Polska S.A oraz Dyrektorem Regionalnym w Lukas i Lukas Bank S.A (aktualnie Credit Agricole Bank Polska S.A).
Zgodnie ze złożonym oświadczeniem, poza Spółką Pan Krzysztof Mędrala nie prowadzi działalności, która jest konkurencyjna w stosunku do działalności wykonywanej w Spółce, oraz nie jest wspólnikiem konkurencyjnej wobec Spółki spółki cywilnej lub osobowej ani członkiem organu spółki kapitałowej lub członkiem organu jakiejkolwiek konkurencyjnej osoby prawnej. Pan Krzysztof Mędrala nie figuruje w rejestrze dłużników niewypłacalnych prowadzonym na podstawie ustawy z dnia 20 sierpnia 1997 r. o Krajowym Rejestrze Sądowym.

Przemysław Czuk - jest absolwentem Szkoły Głównej Handlowej, gdzie również ukończył studia doktoranckie. Pracował w firmach audytorskich Arthur Andersen, pełnił także funkcję dyrektora finansowego oraz członka zarządu ds. finansowych w takich firmach, jak J&S Energy S.A., Mykogen Polska S.A. (Abris) oraz American Heart of Poland S.A. Obecnie związany z Griffin Real Estate Sp. z o.o. Posiada uprawnienia biegłego rewidenta.
Zgodnie ze złożonym oświadczeniem, poza Spółką Pan Przemysław Czuk nie prowadzi działalności, która jest konkurencyjna w stosunku do działalności wykonywanej w Spółce, oraz nie jest wspólnikiem konkurencyjnej wobec Spółki spółki cywilnej lub osobowej ani członkiem organu spółki kapitałowej lub członkiem organu jakiejkolwiek konkurencyjnej osoby prawnej. Pan Przemysław Czuk nie figuruje w rejestrze dłużników niewypłacalnych prowadzonym na podstawie ustawy z dnia 20 sierpnia 1997 r. o Krajowym Rejestrze Sądowym.

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

INFORMACJE O PODMIOCIE    >>>

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2020-06-29 Szymon Fiecek Członek Zarządu Szymon Fiecek
2020-06-29 Wojciech Małek Członek Zarządu Wojciech Małek
Źródło:GPW - komunikaty spółek (ESPI)
Tematy
Karta kredytowa nr 1 w Polsce wg plebiscytu Złoty Bankier 2021! RRSO: 7,44%

Karta kredytowa nr 1 w Polsce wg plebiscytu Złoty Bankier 2021! RRSO: 7,44%

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki