REKLAMA

COMP: Zaproszenie do składania ofert sprzedaży akcji COMP SA

2023-12-07 17:09
publikacja
2023-12-07 17:09
Spis treści:

1. RAPORT BIEŻĄCY

2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)

3. INFORMACJE O PODMIOCIE

4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ


Spis załączników:
RB_40_2023_Zaproszenie_do_skladania_ofert_.pdf  (RAPORT BIEŻĄCY)

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 40 / 2023
Data sporządzenia: 2023-12-07
Skrócona nazwa emitenta
COMP
Temat
Zaproszenie do składania ofert sprzedaży akcji COMP SA
Podstawa prawna
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.
Treść raportu:
Zarząd Comp Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie (dalej „Spółka”), mając na uwadze postanowienia uchwały Zarządu Spółki z dnia 31 maja 2023 r., o której Spółka informowała raportem bieżącym nr 8/2023 r. z tego samego dnia, działając w oparciu o upoważnienie zawarte w uchwale 30/2020 z dnia 31 sierpnia 2020 r. Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki, zmienionej w dniu 30 czerwca 2023 r. uchwałą nr 22/2023 z dnia 30 czerwca 2023 r. Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki, w dniu dzisiejszym postanowił o nabyciu w okresie do dnia 20 grudnia 2023 r., w trybie powszechnego skupu akcji, tj. poprzez publiczne zaproszenie do składania przez akcjonariuszy ofert nabycia akcji, akcji Spółki w łącznej ilości nie większej niż 145.799 akcji (tj. 2,73% ogólnej liczby głosów w Spółce) za cenę 80,00 PLN (osiemdziesiąt złotych) za jedną akcję, tj. łącznie za kwotę nie większą niż 11.663.920,00 PLN (jedenaście milionów sześćset sześćdziesiąt trzy tysiące dziewięćset dwadzieścia złotych).
Pełna treść zaproszenia do składania przez akcjonariuszy ofert nabycia akcji stanowi załącznik do niniejszego raportu bieżącego.
Załączniki
Plik Opis
RB_40_2023_Zaproszenie do składania ofert .pdfRB_40_2023_Zaproszenie do składania ofert .pdf ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT SPRZEDAŻY AKCJI COMP SPÓŁKA AKCYJNA

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

INFORMACJE O PODMIOCIE    >>>

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2023-12-07 Andrzej Wawer Wiceprezes Zarządu
Źródło:Komunikaty spółek (ESPI)
Tematy
Wypróbuj Pracuj.pl za 1zł! Zatrudniaj szybko i skutecznie!

Wypróbuj Pracuj.pl za 1zł! Zatrudniaj szybko i skutecznie!

Advertisement

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki