REKLAMA
Dzień domów w Bankier.pl

COLUMBUS ENERGY S.A.: Otrzymanie pozytywnej decyzji Prezesa UOKiK w sprawie nabycia 100% udziałów w spółce Vortex Energy - Obrót sp. z o.o.

2021-04-26 16:49
publikacja
2021-04-26 16:49
Spis treści:

1. RAPORT BIEŻĄCY

2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)

3. INFORMACJE O PODMIOCIE

4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 57 / 2021
Data sporządzenia: 2021-04-26
Skrócona nazwa emitenta
COLUMBUS ENERGY S.A.
Temat
Otrzymanie pozytywnej decyzji Prezesa UOKiK w sprawie nabycia 100% udziałów w spółce Vortex Energy - Obrót sp. z o.o.
Podstawa prawna
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.
Treść raportu:
Zarząd Columbus Energy S.A. z siedzibą w Krakowie (dalej: Columbus) informuje, iż w dniu dzisiejszym otrzymał informację o wydaniu przez Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów pozytywnej decyzji w sprawie wyrażenia zgody na nabycie przez Columbus 1.700 udziałów (dalej: Udziały) w kapitale zakładowym Vortex Energy - Obrót sp. z o.o. (dalej: Vortex), o wartości nominalnej 500,00 zł każdy udział oraz o łącznej wartości nominalnej 850.000,00 zł, reprezentujących 100% kapitału zakładowego Vortex, uprawniających do 100% głosów na zgromadzeniu wspólników tej spółki. Tym samym spełniony został warunek zawieszający warunkowej umowy nabycia Udziałów, zawartej 2 lutego 2021 r. (o czym Columbus informował w drodze raportu ESPI nr 12/2021 z dn. 2 lutego 2021 r.), czego konsekwencją jest przejście własności Udziałów na Columbus. Cena nabycia Udziałów w kwocie 1 698 249,00 zł została już przez Columbus uiszczona.

Zarząd przypomina, iż Vortex prowadzi działalność w zakresie wspierania rozwoju Odnawialnych Źródeł Energii w Polsce poprzez tworzenie przede wszystkim bezpiecznych i elastycznych rozwiązań handlowych maksymalizujących zyski wytwórców ze sprzedaży ich zielonej energii. Posiada zarówno certyfikowaną wiedzę z zakresu branży OZE jak i funkcjonalną wynikającą ze zdobytego doświadczenia. Nabycie Udziałów Vortex oznacza rozszerzenie działalności Columbus w zakresie obrotu energią elektryczną pochodzącą z OZE.

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

INFORMACJE O PODMIOCIE    >>>

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2021-04-26 Dawid Zieliński Prezes Zarządu
2021-04-26 Łukasz Górski Wiceprezes Zarządu
2021-04-26 Janusz Sterna Wiceprezes Zarządu
Źródło:GPW - komunikaty spółek (ESPI)
Tematy
Konto Przekorzystne z premią do 300 zł

Konto Przekorzystne z premią do 300 zł

Advertisement

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki