REKLAMA

COLUMBUS ENERGY S.A.: Odnowienie umowy faktoringowej z Santander Factoring sp. z o.o.

2021-11-19 18:40
publikacja
2021-11-19 18:40
Spis treści:

1. RAPORT BIEŻĄCY

2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)

3. INFORMACJE O PODMIOCIE

4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 101 / 2021
Data sporządzenia: 2021-11-19
Skrócona nazwa emitenta
COLUMBUS ENERGY S.A.
Temat
Odnowienie umowy faktoringowej z Santander Factoring sp. z o.o.
Podstawa prawna
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.
Treść raportu:
Zarząd Columbus Energy S.A. z siedzibą w Krakowie (dalej: Columbus) informuje, iż z uwagi na wygaśnięcie w dn. 31 października 2021 r. umowy factoringowej z limitem do 10 mln zł, zawartej z Santander Factoring sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (dalej: Santander Factoring), o której Columbus informował w drodze raportu ESPI nr 58/2020 z dn. 13 listopada 2020 r. niniejszym zawiadamia, iż w dniu 19 listopada 2021 r. zawarł z Santander Factoring nową umowę factoringową, na podstawie której zwiększony został limit finansowania dostaw do kwoty 15 mln zł dla finansowania w PLN, EUR i USD (dalej: Limit). Okres obowiązywania Limitu został wskazany do dnia 30 listopada 2022 r., z możliwością przedłużenia na okres wskazany przez Santander Factoring w formie pisemnej. Maksymalny termin wymagalności wierzytelności akceptowanych do wykupu wynosi 30 dni, natomiast termin spłaty określono na 120 dni.

Zostały ustanowione następujące zabezpieczenia:
a. weksel własny in blanco, do którego dołączona jest deklaracja wekslowa,
b. nieodwołalne pełnomocnictwo do wskazanych rachunków bankowych Columbus,
c. gwarancja Banku Gospodarstwa Krajowego (dalej: BGK) udzielona w kwocie 12 mln zł, stanowiącej 80% Limitu, z terminem ważności do 16 czerwca 2023 r.,
d. weksel własny in blanco wystawiony na rzecz BGK na zabezpieczenie gwarancji, o której mowa wyżej pod lit. c., do którego dołączona jest deklaracja wekslowa,
e. oświadczenie o poddaniu się egzekucji w formie aktu notarialnego o treści zaakceptowanej przez Santander Factoring, do wysokości 150% Limitu,
f. zastaw finansowy i rejestrowy na wierzytelności wynikającej ze wskazanych rachunków bankowych Columbus, do kwoty 150% Limitu.

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

INFORMACJE O PODMIOCIE    >>>

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2021-11-19 Dawid Zieliński Prezes Zarządu
2021-11-19 Janusz Sterna Wiceprezes Zarządu
Źródło:Komunikaty spółek (ESPI)
Tematy
Najlepsze konta dla płacących kartą lub telefonem - styczeń 2022 r.

Najlepsze konta dla płacących kartą lub telefonem - styczeń 2022 r.

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki