REKLAMA
PIT 2023

CNT S.A.: W sprawie wniosku akcjonariusza FIP 11 Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Aktywów Niepublicznych o zamieszczenie w porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy CNT SA zwołanego na 05 czerwca 2023 roku uchwały w sprawie wyboru podmiotu prowadzącego rejestr akcjonariuszy.

2023-05-15 20:20
publikacja
2023-05-15 20:20
Spis treści:

1. RAPORT BIEŻĄCY

2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)

3. INFORMACJE O PODMIOCIE

4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 20 / 2023
Data sporządzenia: 2023-05-15
Skrócona nazwa emitenta
CNT S.A.
Temat
W sprawie wniosku akcjonariusza FIP 11 Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Aktywów Niepublicznych o zamieszczenie w porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy CNT SA zwołanego na 05 czerwca 2023 roku uchwały w sprawie wyboru podmiotu prowadzącego rejestr akcjonariuszy.
Podstawa prawna
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
Treść raportu:
Zarząd Centrum Nowoczesnych Technologii Spółka Akcyjna z siedzibą w Sosnowcu ( dalej „Spółka”) informuje, że dzisiaj wpłynął do Spółki wniosek akcjonariusza FIP 11 Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Aktywów Niepublicznych, który posiada co najmniej 1/20 kapitałowego zakładowego Spółki, w trybie art. 401 § 1 KSH, o zamieszczenie w porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy CNT SA zwołanego na 05 czerwca 2023 roku uchwały w sprawie wyboru podmiotu prowadzącego rejestr akcjonariuszy.

Do wniosku załączono projekt uchwały o następującej treści:

Uchwała nr [] Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Centrum Nowoczesnych Technologii S.A. z dnia […] 2023 roku w sprawie wyboru podmiotu prowadzącego rejestr akcjonariuszy.

§1 Zwyczajne Walne Zgromadzenie Centrum Nowoczesnych Technologii Spółka Akcyjna z siedzibą w Sosnowcu, działając na podstawie art. 328(1) § 5 Kodeksu spółek handlowych, wybiera […]. z siedzibą w […], ul. […], , KRS: […] jako podmiot, który będzie prowadził rejestr akcjonariuszy spółki Centrum Nowoczesnych Technologii S.A.

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

INFORMACJE O PODMIOCIE    >>>

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2023-05-15 Jacek Taźbirek Prezes Zarządu
Źródło:Komunikaty spółek (ESPI)
Tematy
Kredyt hipoteczny własny kąt 0% prowizji (RRSO: 9,83%)

Kredyt hipoteczny własny kąt 0% prowizji (RRSO: 9,83%)

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki