REKLAMA

CLOUD TECHNOLOGIES S.A.: Szacunkowa miesięczna dynamika sprzedaży danych do kluczowych klientów za wrzesień 2023 roku

2023-11-20 18:00
publikacja
2023-11-20 18:00
Spis treści:

1. RAPORT BIEŻĄCY

2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)

3. INFORMACJE O PODMIOCIE

4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ


Spis załączników:
Szacunkowa_miesieczna_dynamika_sprzedazy_danych_do_kluczowych_klientow_za_wrzesien_2023_roku.pdf  (RAPORT BIEŻĄCY)

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 23 / 2023
Data sporządzenia: 2023-11-20
Skrócona nazwa emitenta
CLOUD TECHNOLOGIES S.A.
Temat
Szacunkowa miesięczna dynamika sprzedaży danych do kluczowych klientów za wrzesień 2023 roku
Podstawa prawna
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.
Treść raportu:
Zarząd Cloud Technologies S.A. ("Spółka") informuje, iż szacunkowa miesięczna dynamika sprzedaży danych do kluczowych klientów za wrzesień 2023 roku wynosi +23% w ujęciu rok do roku. Prezentowana wartość ma charakter szacunkowy i może ulec zmianie w przyszłości po otrzymaniu kompletu raportów sprzedażowych od kontrahentów. Pełna treść raportu wraz z dodatkowymi informacjami na temat sposobu kalkulacji wskaźnika oraz danymi referencyjnymi znajduje się w załączniku.

W ocenie Zarządu wskaźnik odzwierciedla rzeczywiste tempo rozwoju biznesu oraz oddaje aktualną koniunkturę rynkową. Celem prezentacji wskaźnika jest przekazanie akcjonariuszom możliwie najświeższych informacji, które mogą mieć kluczowe znaczenie dla wyników finansowych grupy kapitałowej.

Intencją spółki jest regularne prezentowanie wskaźnika w okresach miesięcznych, najpóźniej w ciągu 60 dni od końca miesiąca, którego dotyczy. Relatywnie długi termin wynika ze specyfiki rynku reklamy internetowej oraz jest związany z harmonogramem przekazywania raportów sprzedażowych przez kontrahentów.

Analizując wskaźnik należy pamiętać, że ma on charakter szacunkowy i w związku z tym może różnić się od finalnych wyników finansowych przekazywanych w raportach okresowych. Wskaźnik dotyczy wyłącznie kluczowych klientów, a więc wysokość sprzedaży i tym samym jej dynamika dla całego segmentu może być inna. W szczególności należy mieć też na uwadze przesunięcia w okresach fakturowania oraz wynikające z tego różnice kursowe.
Załączniki
Plik Opis
Szacunkowa miesięczna dynamika sprzedaży danych do kluczowych klientów za wrzesień 2023 roku.pdfSzacunkowa miesięczna dynamika sprzedaży danych do kluczowych klientów za wrzesień 2023 roku.pdf

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

INFORMACJE O PODMIOCIE    >>>

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2023-11-20 Piotr Prajsnar Prezes Zarządu
Źródło:Komunikaty spółek (ESPI)
Tematy
Wypróbuj Pracuj.pl za 1zł! Zatrudniaj szybko i skutecznie!

Wypróbuj Pracuj.pl za 1zł! Zatrudniaj szybko i skutecznie!

Advertisement

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki