CFI HOLDING S.A.: wyniki finansowe

2020-07-29 17:41
publikacja
2020-07-29 17:41
Spis treści:

1. STRONA TYTUŁOWA

2. WYBRANE DANE FINANSOWE

3. KOREKTA RAPORTU

4. ZAWARTOŚĆ RAPORTU

5. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ


Spis załączników:
Skrocone_Skonsolidowane_Sprawozdanie_Finansowe_GK_CFI_Holding_IQ2020.pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)

STRONA TYTUŁOWA    >>>

WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. w tys. EUR
1 kwartał(y) narastająco / 2020 okres od 2020-01-01 do 2020-03-31 1 kwartał(y) narastająco / 2019 okres od 2019-01-01 do 2019-03-31 1 kwartał(y) narastająco / 2020 okres od 2020-01-01 do 2020-03-31 1 kwartał(y) narastająco / 2019 okres od 2019-01-01 do 2019-03-31
Skonsolidowane Zestawienie Całkowitych Dochodów
I. Przychody ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów 39 821 32 493 9 058 7 560
II. Koszty działalności operacyjnej 33 138 24 744 7 538 5 757
III. Zysk (strata) na działalności operacyjnej 3 844 7 247 874 1 686
IV. Zysk (strata) brutto 1 304 9 312 297 2 167
V. Zysk (strata) netto 915 7 599 208 1 768
VI. Liczba udziałów/akcji w sztukach 2 750 874 900 2 750 874 900 2 750 874 900 2 750 874 900
VII. Zysk (strata) netto na akcję zwykłą (zł/euro) 0,0003 0,003 0,0001 0,0006
Skonsolidowane Sprawozdanie z Sytuacji Finansowej
VIII. Aktywa trwałe 1 637 735 1 631 985 359 760 383 230
IX. Aktywa obrotowe 174 268 145 805 38 281 34 239
X. Kapitał własny 1 223 940 1 227 079 268 862 288 148
XI. Kapitał zakładowy 852 771 852 771 187 328 200 252
XII. Zobowiązania długoterminowe 479 067 455 981 105 236 107 076
XIII. Zobowiązania krótkoterminowe 108 995 94 730 23 943 22 245
XIV. Wartość księgowa na akcję (zł/euro) 0,44 0,45 0,1 0,1
Skonsolidowany Rachunek Przepływów Pieniężnych 
XV. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej 4 715 10 637 1 072 2 475
XVI. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej -23 424 - 11 296 -5 328 - 2 628
XVII. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej 28 948 - 11 010 6 585 - 2 562
Wybrane dane finansowe ze skonsolidowanego bilansu (skonsolidowanego sprawozdania z sytuacji finansowej) prezentuje się na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego, co należy odpowiednio opisać.

Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa.

INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU
Skorygowany raportem bieżącym nr z dnia o treści:
Plik Opis

ZAWARTOŚĆ RAPORTU
Skonsolidowany raport kwartalny powinien zawierać składniki i informacje zgodnie z przepisami Rozporządzenia w sprawie informacji bieżących i okresowych lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 Ustawy o ofercie lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 i ust. 6 tej Ustawy
Plik Opis
Skrócone Skonsolidowane Sprawozdanie Finansowe GK CFI Holding IQ2020.pdfSkrócone Skonsolidowane Sprawozdanie Finansowe GK CFI Holding IQ2020.pdf Skrócone skonsolidowane sprawozdanie finansowe GK CFI Holding S.A. za I kwartał 2020 roku.

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2020-07-29 Joanna Feder-Kawczyńska Prezes Zarządu Joanna Feder-Kawczyńska
Źródło:GPW - komunikaty spółek (ESPI)
Tematy
Jak otrzymać nawet 1500 zł od Alior Banku + 200 zł od Bankier.pl SPRAWDŹ!

Jak otrzymać nawet 1500 zł od Alior Banku + 200 zł od Bankier.pl SPRAWDŹ!

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki