REKLAMA

CASPAR ASSET MANAGEMENT: Informacja w przedmiocie dywidendy za 2019 rok

2020-06-10 14:39
publikacja
2020-06-10 14:39
Spółka Caspar Asset Management Spółka Akcyjna z siedzibą w Poznaniu przy ul. Półwiejskiej 32, (Spółka), niniejszym przekazuje zgodnie z uchwałą nr 8 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki z dnia 10 czerwca 2020 roku, informacje dotyczące wypłaty dywidendy za 2019 rok:

a) wysokość dywidendy za 2019 r. wynosi 3 431 929,02 zł (trzy miliony czterysta trzydzieści jeden tysięcy dziewięćset dwadzieścia dziewięć złotych dwa grosze),
b) wartość dywidendy za 2019 r. przypadającej na jedną akcję wynosi 1,74 zł (jeden złoty siedemdziesiąt cztery grosze) brutto,
c) dywidendą objęte są wszystkie akcje spółki tj. 1.972.373 (jeden milion dziewięćset siedemdziesiąt dwa tysiące trzysta siedemdziesiąt trzy) akcje,
d) jako dzień dywidendy ustalony został dzień 23 czerwca 2020 r.,
e) jako termin wypłaty dywidendy ustalony został dzień 2 lipca 2020 r.


Podstawa prawna:
§ 4 ust. 6 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje Bieżące i Okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect".
Źródło:NewConnect - komunikaty spółek (EBI)
Tematy
Zapytaj eksperta o kredyt hipoteczny

Zapytaj eksperta o kredyt hipoteczny

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki