REKLAMA

Bowim: Wstępne dane o przychodach netto ze sprzedaży oraz o wynikach finansowych Grupy Kapitałowej Emitenta za pierwsze półrocze 2022 r.

2022-08-08 13:38
publikacja
2022-08-08 13:38
Spis treści:

1. RAPORT BIEŻĄCY

2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)

3. INFORMACJE O PODMIOCIE

4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 31 / 2022
Data sporządzenia: 2022-08-08
Skrócona nazwa emitenta
Bowim
Temat
Wstępne dane o przychodach netto ze sprzedaży oraz o wynikach finansowych Grupy Kapitałowej Emitenta za pierwsze półrocze 2022 r.
Podstawa prawna
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.
Treść raportu:
Zarząd „Bowim” S.A. (dalej: „Emitent" lub „Spółka") informuje, o wstępnych, szacunkowych przychodach netto ze sprzedaży oraz o wynikach finansowych Grupy Kapitałowej Emitenta za pierwsze półrocze 2022 r.

Skonsolidowane przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów Grupy Kapitałowej Emitenta za pierwsze półrocze 2022 r. wyniosły 1.431.768 tys. zł, co stanowi wzrost o 451.908 tys. zł w stosunku do pierwszego półrocza roku poprzedniego.
Skonsolidowany zysk operacyjny Grupy Kapitałowej Emitenta za pierwsze półrocze 2022 r. wyniósł 158.819 tys. zł, co stanowi wzrost o 8.825 tys. zł w stosunku do pierwszego półrocza roku poprzedniego.
Skonsolidowany wynik finansowy netto Grupy Kapitałowej Emitenta za pierwsze półrocze 2022 r. wyniósł 100.814 tys. zł, co stanowi spadek o 9.680 tys. zł w stosunku do pierwszego półrocza roku poprzedniego.

Wzrost przychodów i wyniku operacyjnego jest efektem wykorzystania dynamicznie zmieniającej się sytuacji rynkowej, w tym skokowych zmian podaży, popytu i niespotykanej dotąd zmienności cen wyrobów hutniczych
w pierwszym półroczu 2022 roku.

Ustalając szacunkowy wynik za pierwsze półrocze 2022 roku, Emitent uwzględnił aktualny trend cenowy sprzedawanych wyrobów i dokonał w podmiocie dominującym w Grupie Kapitałowej odpisu aktualizującego wartość posiadanych zapasów do poziomu odpowiadającego obecnej ich wartości.

Zarząd Spółki informuje, iż skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej Emitenta za pierwsze półrocze 2022 r. będzie podlegało przeglądowi biegłego rewidenta. Ostateczne dane finansowe zostaną przekazane do wiadomości publicznej zgodnie z terminami przekazywania raportów okresowych w 2022 r.,
o których mowa w raporcie bieżącym nr 2/2022 z dnia 13.01.2022 r.

Publikacja powyższej informacji jest konsekwencją znaczącej zmiany przychodów i wyników finansowych Grupy Kapitałowej Emitenta we wskazanym wyżej okresie.

Podstawa prawna: Art. 17 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku (rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku) oraz uchylające dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywę Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE.

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

INFORMACJE O PODMIOCIE    >>>

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2022-08-08 Jacek Rożek Wiceprezes Zarządu
2022-08-08 Jerzy Wodarczyk Wiceprezes Zarządu
Źródło:Komunikaty spółek (ESPI)
Tematy
Otwórz konto, które samo oszczędza na 6,5% i zgarnij nawet 450 zł

Otwórz konto, które samo oszczędza na 6,5% i zgarnij nawet 450 zł

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki