REKLAMA

BOOMBIT S.A.: Dopuszczenie i wprowadzenie 80.000 akcji serii F do obrotu giełdowego na Głównym Rynku GPW

2022-09-20 11:31
publikacja
2022-09-20 11:31
Spis treści:

1. RAPORT BIEŻĄCY

2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)

3. INFORMACJE O PODMIOCIE

4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 27 / 2022
Data sporządzenia: 2022-09-20
Skrócona nazwa emitenta
BOOMBIT S.A.
Temat
Dopuszczenie i wprowadzenie 80.000 akcji serii F do obrotu giełdowego na Głównym Rynku GPW
Podstawa prawna
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
Treść raportu:
Zarząd BoomBit S.A. informuje, iż w dniu 19 września 2022 r. Zarząd Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. podjął uchwałę, w której stwierdził, iż zgodnie z § 19 ust. 1 i 2 Regulaminu Giełdy do obrotu giełdowego na rynku podstawowym dopuszczonych jest 80.000 akcji zwykłych na okaziciela serii F spółki BoomBit S.A., o wartości nominalnej 0,50 zł każda, oznaczonych przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A. kodem „PLBMBIT00077”.
Zarząd Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. postanowił wprowadzić z dniem 23 września 2022 r. do obrotu giełdowego na rynku podstawowym akcje spółki BoomBit S.A., o których mowa powyżej, pod warunkiem dokonania przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A. w dniu 23 września 2022 r. asymilacji tych akcji z akcjami tej spółki będącymi w obrocie giełdowym, oznaczonymi kodem „PLBMBIT00010”.

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

INFORMACJE O PODMIOCIE    >>>

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2022-09-20 Marcin Olejarz Prezes Zarządu
2022-09-20 Marek Pertkiewicz Członek Zarządu
Tematy
Zrealizuj plany dzięki Pożyczce Internetowej. RRSO: 9,04%

Zrealizuj plany dzięki Pożyczce Internetowej. RRSO: 9,04%

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki