REKLAMA

BLUGO S.A.: Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia BluGo S.A.

2022-09-23 17:35
publikacja
2022-09-23 17:35
Spis treści:

1. RAPORT BIEŻĄCY

2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)

3. INFORMACJE O PODMIOCIE

4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ


Spis załączników:
Ogloszenie_o_zwolaniu_ZWZ.pdf  (RAPORT BIEŻĄCY)

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 40 / 2022
Data sporządzenia: 2022-09-23
Skrócona nazwa emitenta
BLUGO S.A.
Temat
Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia BluGo S.A.
Podstawa prawna
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
Treść raportu:
Zarząd BluGo S.A. z siedzibą w Warszawie („Spółka”), działając na podstawie art. 395, art. 399 § 1, art. 4021 § 1 i 2 oraz art. 4022 Kodeksu spółek handlowych zwołuje Zwyczajne Walne Zgromadzenie, które odbędzie się 28 października 2022 r. o godz. 10.00 w Kancelarii Notarialnej Rafał Brandt Joanna Okońska Sebastian Chaber Notariusze s.c. w Warszawie, ul. Mokotowska 46A lok. 27 (Warszawa Śródmieście) z następującym porządkiem obrad:
1. Otwarcie obrad.
2. Wybór Przewodniczącego ZWZ.
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania ZWZ i jego zdolności do podejmowania uchwał.
4. Przyjęcie porządku obrad.
5. Podjęcie uchwały o odstąpieniu od wyboru Komisji Skrutacyjnej.
6. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania finansowego za rok 2021.
7. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu Spółki z działalności za rok 2021.
8. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia członkom Zarządu absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku 2021.
9. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia członkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku 2021.
10. Podjęcie uchwały w sprawie dalszego istnienia Spółki.
11. Podjęcie uchwały w sprawie pokrycia straty za rok 2021.
12. Podjęcie uchwał w sprawie zmian w Radzie Nadzorczej.
13. Zamknięcie obrad.

Szczegółowe ogłoszenie zawierające warunki uczestnictwa w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu, a także projekty uchwał wraz z ich uzasadnieniem, wzór pełnomocnictw oraz formularz pozwalający na wykonanie prawa głosu przez pełnomocnika znajdują się w załączeniu.

Szczegółowa podstawa prawna:
§ 19 ust.1 pkt 1,2 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych [...]
Załączniki
Plik Opis
Ogłoszenie o zwołaniu ZWZ.pdfOgłoszenie o zwołaniu ZWZ.pdf ogłoszenie o zwołaniu ZWZ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

INFORMACJE O PODMIOCIE    >>>

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2022-09-23 Dominik Staroń PO Prezesa Zarządu Dominik Staroń
Tematy
Zrealizuj plany dzięki Pożyczce Internetowej. RRSO: 9,04%

Zrealizuj plany dzięki Pożyczce Internetowej. RRSO: 9,04%

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki