REKLAMA

BLACK PEARL: Shareholder's request for dividend payment and amendment of the draft resolution of the Ordinary General Meeting of the Company convened for 30/06/2022. Wniose

2022-06-14 21:58
publikacja
2022-06-14 21:58
Management Board of Black Pearl S.A. (hereinafter referred to as the "Issuer") with its registered office in Warsaw informs that at the request of the Issuer's shareholder, Mr. Janusz Skopowski, there was a change to the draft resolution on the allocation of the Company's profit for 2021 to the payment of dividends to the Company's Shareholders, determination of the dividend date and payment date.

The new draft resolution is attached to this report.

The changes concern the distribution of profit by appropriation for distribution among the Shareholders in the form of a dividend and the dividend day. The change concerns the draft Resolution No. 15.
Other information and documents regarding the convening of the Annual General Meeting of Shareholders published in the current report ESPI No. 3/2022 of June 2, 2022 remain unchanged.

Legal basis: Art. 56 sec. 1 point 2 of the Act on Public Offering - current and periodic information.


Zarząd Spółki Black Pearl S.A. (dalej "Emitent") z siedzibą w Warszawie informuje, że na wniosek Akcjonariusza Emitenta Pana Janusza Skopowskiego nastąpiła zmiana projektu uchwały w sprawie przeznaczenia zysku Spółki za rok 2021 na wypłatę dywidendy dla Akcjonariuszy Spółki, ustalania dnia dywidendy i terminu jej wypłaty.

Nowy projekt uchwały stanowi załącznik do niniejszego raportu.

Zmiany dotyczą podziału zysku przez przeznaczenie do podziału pomiędzy Akcjonariuszy w formie dywidendy oraz dnia dywidendy. Zmiana dotyczy projektu Uchwały nr 15.
Pozostałe informacje oraz dokumenty dotyczące zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy opublikowane w raporcie bieżącym ESPI nr 3/2022 z dnia 02.06.2022 r. pozostają bez zmian.

Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe.
Załączniki
20220614_215816_0000141607_0000143080.pdf
Źródło:Komunikaty spółek (EBI)
Tematy
10% zwrotu za paliwo! Sprawdź iKonto Biznes z kartą z Plusem!

10% zwrotu za paliwo! Sprawdź iKonto Biznes z kartą z Plusem!

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki