REKLAMA

BLACK PEARL: Resolution on dividend payment and the text of other resolutions adopted by the Ordinary General Meeting of Black Pearl S.A. on June 30th, 2022. Uchwała dotycz

2022-06-30 18:56
publikacja
2022-06-30 18:56
Management Board of Black Pearl S.A. (hereinafter referred to as the "Issuer") with its registered office in Warsaw, informs that on June 30th, 2022, in the presence of notary public Paweł Orłowski, running a notary office in Warsaw at ul. Wspólna 70, an Ordinary General Meeting was held which adopted all resolutions, including, inter alia, the resolution approving the Company's financial statements for the financial year ending on December 31st, 2021, a resolution regarding the distribution of profit and a resolution regarding the payment of dividends in the amount of 1.5% of the value of nominal share - 0.15 grosz for each share with a nominal value of PLN 0.10.

Attached, the Issuer publishes the content of the resolutions adopted by the General Meeting.

At the same time, the Issuer informs that the General Meeting did not depart from any of the items on the agenda and that all resolutions were adopted.

The Issuer also informs that there are no objections to the resolutions of the General Meeting.

Legal basis: § 4 sec. 2 points 7), 8) and 9) of Appendix No. 3 to the Alternative Regulations
Trading System "Current and periodic information provided in the alternative
trading system on the NewConnect market ".


Zarząd Spółki Black Pearl S.A. (dalej "Emitent") z siedzibą w Warszawie informuje, iż w dniu 30 czerwca 2022 roku, w obecności notariusza Pawła Orłowskiego, prowadzącej kancelarie notarialną w Warszawie przy ul. Wspólnej 70, odbyło się Zwyczajne Walne Zgromadzenie, które podjęło wszystkie uchwały w tym między innymi uchwałę zatwierdzającą sprawozdanie finansowe Spółki za rok obrotowy kończący się w dniu 31 grudnia 2021r., uchwałę dotyczącą podziału zysku oraz uchwałę dotyczącą wypłaty dywidendy w wysokości 1,5% wartości nominalnej akcji – 0,15 grosza na każdą akcję o wartości nominalnej 0,10 zł.

W załączeniu Emitent przekazuje do publicznej wiadomości treść uchwał podjętych przez Walne Zgromadzenie.

Jednocześnie Emitent informuje, iż Walne Zgromadzenie nie odstąpiło od żadnego z punktów zaplanowanych w porządku obrad oraz iż wszystkie uchwały zostały podjęte.

Emitent informuje również o braku zgłoszonych sprzeciwów do uchwał Walnego Zgromadzenia.

Podstawa prawna: § 4 ust. 2 pkt 7), 8) i 9) Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego
Systemu Obrotu "Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym
systemie obrotu na rynku NewConnect".

Załączniki
20220630_185609_0000142136_0000143722.pdf
Źródło:Komunikaty spółek (EBI)
Tematy
10% zwrotu za paliwo! Sprawdź iKonto Biznes z kartą z Plusem!

10% zwrotu za paliwo! Sprawdź iKonto Biznes z kartą z Plusem!

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki