REKLAMA

BIOTON: wyniki finansowe

2023-08-31 17:24
publikacja
2023-08-31 17:24
Spis treści:

1. STRONA TYTUŁOWA

2. WYBRANE DANE FINANSOWE

3. KOREKTA RAPORTU

4. ZAWARTOŚĆ RAPORTU

5. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ


Spis załączników:
Sprawozdanie_finansowe_1H_2023_SJSF_jednostkowe.pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
Sprawozdanie_finansowe_1H_2023_SSSF_skonsolidowane.pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
Sprawozdanie_Zarzadu_1H_2023.pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
Raport_z_przegladu_srodrocznego_skroconego_JSF.pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
Raport_z_przegladu_srodrocznego_skroconego_SSF.pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
Bioton_S.A._Jednostkowe_Wybrane_Dane_w_EUR_1H_2023.pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
Bioton_GK_Skonsolidowane_Wybrane_Dane_w_EUR_1H_2023.pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)

STRONA TYTUŁOWA    >>>

WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. w tys. EUR
półrocze / 2023 półrocze / półrocze / 2023 półrocze /


Wybrane dane finansowe jednostkowe i skonsolidowane za 1H 2023 zostały
przekazane w załącznikach (zawartość raportu)


W przypadku prezentowania wybranych danych finansowych z półrocznego skróconego sprawozdania finansowego dane te należy odpowiednio opisać.

Wybrane dane finansowe ze skonsolidowanego bilansu (skonsolidowanego sprawozdania z sytuacji finansowej) lub odpowiednio z bilansu (sprawozdania z sytuacji finansowej) prezentuje się na koniec półrocza bieżącego roku obrotowego i na koniec poprzedniego roku obrotowego, co należy odpowiednio opisać.

Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa.

INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU
Skorygowany raportem bieżącym nr z dnia o treści:
Plik Opis

ZAWARTOŚĆ RAPORTU
„Rozszerzony” skonsolidowany raport półroczny powinien zawierać składniki i informacje zgodnie z przepisami Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 i ust. 6 tej ustawy
Plik Opis
Sprawozdanie finansowe 1H 2023_ŚJSF_jednostkowe.pdfSprawozdanie finansowe 1H 2023_ŚJSF_jednostkowe.pdf Sprawozdanie finansowe 1H 2023 jednostkowe
Sprawozdanie finansowe 1H 2023_ŚSSF_skonsolidowane.pdfSprawozdanie finansowe 1H 2023_ŚSSF_skonsolidowane.pdf Sprawozdanie finansowe 1H 2023 skonsolidowane
Sprawozdanie_Zarzadu 1H 2023.pdfSprawozdanie_Zarzadu 1H 2023.pdf Sprawozdanie Zarządu 1H 2023
Raport z przeglądu śródrocznego skróconego JSF.pdfRaport z przeglądu śródrocznego skróconego JSF.pdf Raport biegłego rewidenta 1H 2023 jednostkowe
Raport z przeglądu śródrocznego skróconego SSF.pdfRaport z przeglądu śródrocznego skróconego SSF.pdf Raport biegłego rewidenta 1H 2023 skonsolidowane
Bioton S.A. Jednostkowe Wybrane Dane w EUR 1H 2023.pdfBioton S.A. Jednostkowe Wybrane Dane w EUR 1H 2023.pdf Wybrane jednostkowe dane 1H 2023
Bioton GK Skonsolidowane Wybrane Dane w EUR 1H 2023.pdfBioton GK Skonsolidowane Wybrane Dane w EUR 1H 2023.pdf Wybrane skonsolidowane dane 1H 2023

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2023-08-31 Jeremy Launders Prezes Zarządu
2023-08-31 Adam Polonek Członek Zarządu
Źródło:Komunikaty spółek (ESPI)
Tematy
Sprawdź kredyt hipoteczny w Citi Handlowy!

Sprawdź kredyt hipoteczny w Citi Handlowy!

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki