REKLAMA

BIOMAXIMA S.A.: Nabycie akcji własnych

2022-09-29 08:30
publikacja
2022-09-29 08:30
Spis treści:

1. RAPORT BIEŻĄCY

2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)

3. INFORMACJE O PODMIOCIE

4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ


Spis załączników:
220929_transakcje_13.pdf  (RAPORT BIEŻĄCY)

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 54 / 2022
Data sporządzenia: 2022-09-29
Skrócona nazwa emitenta
BIOMAXIMA S.A.
Temat
Nabycie akcji własnych
Podstawa prawna
Inne uregulowania
Treść raportu:

Zarząd BioMaxima SA („Emitent”) informuje, iż w ramach realizacji Uchwały nr 17 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia BioMaxima SA z dnia 13 czerwca 2022 roku, Emitent w dniach 26.09.2022 do 28.09.2022 podczas sesji giełdowych na rynku podstawowym GPW nabył :
- w dniu 26.09.2022 : 1 150 akcji własnych o wartości nominalnej 1,00 zł każda, za średnią jednostkową cenę 24,23 zł za 1 akcję, stanowiących łącznie 0,0266% udziału w kapitale zakładowym i głosów na Walnym Zgromadzeniu,
- w dniu 27.09.2022 : 1 135 akcji własnych o wartości nominalnej 1,00 zł każda, za średnią jednostkową cenę 24,24 zł za 1 akcję, stanowiących łącznie 0,0262% udziału w kapitale zakładowym i głosów na Walnym Zgromadzeniu,
- w dniu 28.09.2022 : 572 akcje własne o wartości nominalnej 1,00 zł każda, za średnią jednostkową cenę 24,13 zł za 1 akcję, stanowiące łącznie 0,0132% udziału w kapitale zakładowym i głosów na Walnym Zgromadzeniu,

Transakcje zostały wykonane za pośrednictwem firmy inwestycyjnej - DM Trigon SA.

W wyniku zawarcia powyższych transakcji Emitent nabył 2 857 akcji własnych stanowiących 0,0660% kapitału zakładowego i dających prawo do 2 857 głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki, co stanowi 0,0660% ogólnej liczby głosów.

Łącznie od rozpoczęcia skupu akcji własnych Emitent nabył 180 187 akcji własnych stanowiących 4,1628% kapitału zakładowego i dających prawo do 180 187 głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki, co stanowi 4,1628% ogólnej liczby głosów.

Biorąc pod uwagę koszty nabycia, środki przeznaczone na skup akcji własnych zostały wykorzystane w całości.

W załączeniu Emitent przekazuje wykaz szczegółowych danych o transakcjach zakupu akcji własnych dokonanych w dniach 26.09.2022 - 28.09.2022 roku.

Szczegółowa podstawa prawna:
Art. 2 ust. 3 Rozporządzenia delegowanego Komisji (UE) 2016/1052 z dnia 8 marca 2016 r. uzupełniającego rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 w odniesieniu do regulacyjnych standardów technicznych dotyczących warunków mających zastosowanie do programów odkupu i środków stabilizacji.
Załączniki
Plik Opis
220929 transakcje 13.pdf220929 transakcje 13.pdf Zestawienie transakcji

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

INFORMACJE O PODMIOCIE    >>>

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2022-09-29 Piotr Janowski Członek Zarządu
Tematy
BLACK WEEK na Pracuj.pl! - 40% na wszystko. Dodaj ogłoszenie, znajdź pracownika!

BLACK WEEK na Pracuj.pl! - 40% na wszystko. Dodaj ogłoszenie, znajdź pracownika!

Advertisement

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki