30,8800 zł
0,03% 0,0100 zł
Bank BPH SA (BPH)

Wyniki finansowe

Spis treści:

1. STRONA TYTUŁOWA

2. WYBRANE DANE FINANSOWE

3. KOREKTA RAPORTU

4. ZAWARTOŚĆ RAPORTU

5. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ


Spis załącznikĂłw:
Srodroczne_skrocone_skonsolidowane_sprawozdanie_finansowe_Grupy_Kapitalowej_BPH_za_3._kwartal_2016.pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
Srodroczne_skrocone_jednostkowe_sprawozdanie_finansowe_Banku_BPH_za_3._kwartal_2016.pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
Komentarz_Zarzadu_Banku_z_dzialalnosci_Grupy_Banku_BPH_za_3_kwartal_2016_r.pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)

skorygowany
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Skonsolidowany raport kwartalny QSr 3 / 2016
kwartał / rok
(zgodnie z § 82 ust. 2 i § 83 ust. 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. - j.t. Dz. U. z 2014, poz. 133, z późn. zm.)
dla banków
(rodzaj emitenta)
za 3 kwartał roku obrotowego 2016 obejmujący okres od 2016-07-01 do 2016-09-30
zawierający skrócone skonsolidowane sprawozdanie finansowe według MSR/ MSSF
w walucie
oraz skrócone sprawozdanie finansowe według MSR/ MSSF
w walucie
data przekazania: 2016-11-03
BANK BPH SA
(pełna nazwa emitenta)
BANKBPH Banki (ban)
(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg klasyfikacji GPW w Warszawie / branża)
80-175 Gdańsk
(kod pocztowy) (miejscowość)
płk. Jana Pałubickiego 2
(ulica) (numer)
( 0-12) 618 63 44 ( 0-12) 618 63 43
(telefon) (fax)
bph.com.pl
(e-mail) (www)
675000384 350535626
(NIP) (REGON)

WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. w tys. EUR
3 kwartał(y) narastająco / 2016 okres od 2016-01-01 do 2016-09-30 3 kwartał(y) narastająco / 2015 okres od 2015-01-01 do 2015-09-30 3 kwartał(y) narastająco / 2016 okres od 2016-01-01 do 2016-09-30 3 kwartał(y) narastająco / 2015 okres od 2015-01-01 do 2015-09-30
SKONSOLIDOWANE WYBRANE DANE FINANSOWE
I. Przychody z tytułu odsetek 165 848 194 563 37 962 46 787
II. Przychody z tytułu prowizji 27 013 37 878 6 183 9 109
III. Zysk/strata przed opodatkowaniem z działalności kontynuowanej -96 277 42 726 -22 037 10 274
IV. Zysk/strata za okres z działalności kontynuowanej przypadający na akcjonariuszy Banku -155 385 28 863 -35 567 6 941
V. Zysk/strata za okres z działalności kontynuowanej i zaniechanej przypadający na akcjonariuszy Banku -411 661 22 612 -94 227 5 438
JEDNOSTKOWE WYBRANE DANE FINANSOWE
VI. Przychody z tytułu odsetek 164 074 192 641 37 556 46 325
VII. Przychody z tytułu prowizji 2 921 6 409 669 1 541
VIII. Zysk/strata przed opodatkowaniem z działalności kontynuowanej 16 890 47 874 3 866 11 512
IX. Zysk/strata za okres z działalności kontynuowanej -71 513 39 736 -16 369 9 555
X. Zysk/strata za okres z działalności kontynuowanej i zaniechanej -314 644 34 784 -72 021 8 365


Wybrane pozycje rachunku zysków i strat zostały przeliczone na EUR
według kursu średniego, który stanowi średnią arytmetyczną średnich
kursów ogłaszanych przez NBP, obowiązujących na koniec każdego miesiąca
pierwszych trzech kwartałów: 2016 r. – 4,3688; 2015 r. – 4,1585.


W przypadku prezentowania wybranych danych finansowych z kwartalnej informacji finansowej dane te należy odpowiednio opisać.

Wybrane dane finansowe ze skonsolidowanego bilansu (skonsolidowanego sprawozdania z sytuacji finansowej) lub odpowiednio z bilansu (sprawozdania z sytuacji finansowej) prezentuje się na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego, co należy odpowiednio opisać.
Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa.

INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU
Skorygowany raportem bieżącym nr z dnia o treści:
Plik Opis

ZAWARTOŚĆ RAPORTU
„Rozszerzony” skonsolidowany raport kwartalny powinien zawierać składniki i informacje zgodnie z przepisami Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. – (j.t. Dz. U. z 2014, poz. 133, z późn. zm.) lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. – (j.t. Dz. U. z 2013, poz. 1382, z późn. zm.) lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 i ust. 6 tej ustawy
Plik Opis
Śródroczne skrócone skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej BPH za 3. kwartał 2016.pdfŚródroczne skrócone skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej BPH za 3. kwartał 2016.pdf Skonsolidowane Sprawozdanie Finansowe
Śródroczne skrócone jednostkowe sprawozdanie finansowe Banku BPH za 3. kwartał 2016.pdfŚródroczne skrócone jednostkowe sprawozdanie finansowe Banku BPH za 3. kwartał 2016.pdf Jednostkowe Sprawozdanie Finansowe
Komentarz Zarządu Banku z działalności Grupy Banku BPH za 3 kwartał 2016 r.pdfKomentarz Zarządu Banku z działalności Grupy Banku BPH za 3 kwartał 2016 r.pdf Komentarz Zarządu do Sprawozdania Finansowego

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2016-11-03 Andras Bende Wiceprezes Zarządu Banku Andras Bende
2016-11-03 Paweł Bandurski Wiceprezes Zarządu Banku Paweł Bandurski
Źródło: GPW - komunikaty spółek (ESPI)
Dodałeś komentarz Twój komentarz został zapisany i pojawi się na stronie za kilka minut.

Jeszcze nikt nie skomentował tego artykułu - Twój komentarz może być pierwszy.

Nowy komentarz

Anuluj
Polecane
Najnowsze
Popularne
Przejdź do strony za 5 Przejdź do strony »

Czy wiesz, że korzystasz z adblocka?
Reklamy nie są takie złe

To dzięki nim możemy udostępniać
Ci nasze treści.