REKLAMA

BANKBPH: Wykluczenie akcji spółki Banku BPH S.A. z obrotu na rynku regulowanym

2016-12-14 15:54
publikacja
2016-12-14 15:54
Spis treści:

1. RAPORT BIEŻĄCY

2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)

3. INFORMACJE O PODMIOCIE

4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 55 / 2016
Data sporządzenia: 2016-12-14
Skrócona nazwa emitenta
BANKBPH
Temat
Wykluczenie akcji spółki Banku BPH S.A. z obrotu na rynku regulowanym
Podstawa prawna
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.
Treść raportu:
Zarząd Banku BPH Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdańsku („Bank BPH”) informuje, że w dniu dzisiejszym Bank BPH powziął wiadomość o podjęciu przez Zarząd Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. („GPW”) uchwały nr 1323/2016 z dnia 13 grudnia 2016 r. w sprawie wykluczenia wszystkich akcji Banku BPH oznaczonych kodem ISIN „PLBPH0000019” z obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez GPW, z dniem 20 grudnia 2016 r.

Uchwała ta została podjęta na wniosek Banku BPH w związku z decyzją Komisji Nadzoru Finansowego z dnia 6 grudnia 2016 r. w sprawie udzielenia Bankowi BPH zezwolenia na przywrócenie akcjom Banku BPH formy dokumentu (zniesienie dematerializacji akcji).

Wykluczenie z obrotu dotyczy 29.699.760 akcji zwykłych na okaziciela serii A, B, C, D i E.

Podstawa prawna:
Art. 17 ust. 1 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady Europy (UE) nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r., w sprawie nadużyć na rynku (rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku) oraz uchylające dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE.

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

INFORMACJE O PODMIOCIE    >>>

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2016-12-14 Paweł Bandurski Wiceprezes Zarządu Paweł Bandurski
Źródło:GPW - komunikaty spółek (ESPI)
Tematy
Najtańsze konta osobiste z premią – listopad 2020 r.

Najtańsze konta osobiste z premią – listopad 2020 r.

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki