101,7000 zł
-1,74% -1,8000 zł
Bank Polska Kasa Opieki SA (PEO)

Decyzja Komisji Nadzoru Finansowego wyrażająca zgodę na zakwalifikowanie obligacji podporządkowanych serii D1 Banku Pekao S.A. jako instrumentów w kapitale Tier II Banku

Spis treści:

1. RAPORT BIEŻĄCY

2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)

3. INFORMACJE O PODMIOCIE

4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 34 / 2019
Data sporządzenia: 2019-12-11
Skrócona nazwa emitenta
BANK PEKAO SA
Temat
Decyzja Komisji Nadzoru Finansowego wyrażająca zgodę na zakwalifikowanie obligacji podporządkowanych serii D1 Banku Pekao S.A. jako instrumentów w kapitale Tier II Banku
Podstawa prawna
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.
Treść raportu:
W nawiązaniu do raportu bieżącego nr 29/2019 z dnia 6 listopada 2019 r. oraz raportu bieżącego nr 30/2019 z dnia 13 listopada 2019 r., Bank Polska Kasa Opieki S.A. („Bank”) informuje, iż w dniu 11 grudnia 2019 r. Bank otrzymał decyzję Komisji Nadzoru Finansowego wyrażającą zgodę na zakwalifikowanie przez Bank 800 (słownie: ośmiuset) sztuk obligacji podporządkowanych serii D1, o jednostkowej wartości nominalnej 500.000 PLN (słownie: pięćset tysięcy złotych) i łącznej wartości nominalnej 400.000.000 PLN (słownie: czterysta milionów złotych) oraz dacie wykupu 4 czerwca 2031 r. („Obligacje Serii D1”), jako instrumentów w kapitale Tier II Banku, o których mowa w art. 63 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 575/2013 z dnia 26 czerwca 2013 r. w sprawie wymogów ostrożnościowych dla instytucji kredytowych i firm inwestycyjnych, zmieniającego rozporządzenie (UE) nr 648/2012, na warunkach określonych w dokumentach złożonych przez Bank w Urzędzie Komisji Nadzoru Finansowego, tj. m. in. w warunkach emisji Obligacji Serii D1.

Włączenie środków pozyskanych z emisji Obligacji Serii D1 do kapitału Tier II Banku spowoduje wzrost łącznego współczynnika kapitałowego (TCR) dla Banku oraz dla grupy kapitałowej Banku o ok. 0,3 punku procentowego.

Podstawa prawna: Art. 17 ust. 1 MAR – informacja poufna

MESSAGE (ENGLISH VERSION)


UNOFFICIAL TRANSLATION11.12.2019 - Report 34/2019: Decision
of the Polish Financial Supervision Authority expressing consent to
qualify series D1 subordinated bonds of the Bank Pekao S.A. as Tier II
capital instruments of the BankIn reference to current
report No. 29/2019 dated 6th November 2019 and current report No.
30/2019 dated 13th November 2019, Bank Polska Kasa Opieki S.A. (“Bank”)
informs that on 11th December 2019 it received the decision of the
Polish Financial Supervision Authority expressing consent to qualify by
the Bank 800 (in words: eight hundred) the D1 series subordinated bonds
with nominal value of PLN 500.000 (in words: five hundred thousand
zlotys) and a total nominal value of PLN 400,000,000 (in words: four
hundred million zlotys) and buyout date 4th June 2031 (“Series D1
Bonds”) as instruments in Tier II capital of the Bank as stated in
Article 63 of Regulation (EU) No. 575/2013 of the European Parliament
and of the Council of 26th June 2013 on prudential requirements for
credit institutions and investment firms and amending Regulation (EU)
No. 648/2012, on terms specified in the documents submitted by the Bank
to the Office of the Polish Financial Supervision Authority, i.e. inter
alia in Terms and Conditions of Series D1 Bonds.Inclusion of
funds raised from the issue of the Series D1 Bonds to the Bank's Tier II
capital will result in an increase in the total capital ratio (TCR) for
the Bank and the Bank’s capital group by approximately 0.3 percentage
point.Legal basis: Article 17 (1) of MAR – inside information


INFORMACJE O PODMIOCIE    >>>

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2019-12-11 Tomasz Kubiak Wiceprezes Zarządu Banku
2019-12-11 Paweł Tymczyszyn Dyrektor Departamentu Prawnego
Źródło: GPW - komunikaty spółek (ESPI)
Dodałeś komentarz Twój komentarz został zapisany i pojawi się na stronie za kilka minut.

Jeszcze nikt nie skomentował tego artykułu - Twój komentarz może być pierwszy.

Nowy komentarz

Anuluj
Polecane
Najnowsze
Popularne
Przejdź do strony za 5 Przejdź do strony »

Czy wiesz, że korzystasz z adblocka?
Reklamy nie są takie złe

To dzięki nim możemy udostępniać
Ci nasze treści.