REKLAMA

Alior Bank przejmie SKOK im. Stefana Kardynała Wyszyńskiego

2016-01-26 14:07
publikacja
2016-01-26 14:07
Alior Bank przejmie SKOK im. Stefana Kardynała Wyszyńskiego
Alior Bank przejmie SKOK im. Stefana Kardynała Wyszyńskiego
fot. Andrzej Bogacz / / FORUM

Komisja Nadzoru Finansowego (KNF) jednogłośnie podjęła w dniu 26 stycznia 2016 r. decyzję o przejęciu Spółdzielczej Kasy Oszczędnościowo–Kredytowej im. Stefana Kard. Wyszyńskiego we Wrześni (SKOK Wyszyńskiego) przez Alior Bank SA. Przejęcie zapewni pełne bezpieczeństwo środków zgromadzonych w przejmowanej SKOK Wyszyńskiego.

fot. Igor Smirnow / / FORUM


Z dniem 10 lipca 2015 r. KNF ustanowiła w SKOK Wyszyńskiego zarządcę komisarycznego. Zarządca komisaryczny, wykonując decyzję KNF, sporządził informację finansową według stanu na dzień poprzedzający ustanowienie zarządcy komisarycznego i poddał ją badaniu przez biegłego rewidenta. Z ustaleń zarządcy komisarycznego wynika, że SKOK Wyszyńskiego wykazywała na dzień 9 lipca 2015 r. ujemne fundusze własne w wysokości (-) 48,3 mln złotych oraz ujemny współczynnik wypłacalności na poziomie (-) 40,7%, co oznacza głęboką niewypłacalność.

Suma straty netto oraz straty z lat ubiegłych wynosiła (-) 43 mln złotych. Dział wsparcia sprzedaży został przeniesiony w 2013 r. do nowoutworzonej spółki, co jednorazowo wpłynęło na wynik finansowy SKOK Wyszyńskiego za 2013 r., ale w kolejnych latach przełożyło się na wzrost kosztów usług obcych. 

W dniu 17 grudnia 2015 r. Krajowa Spółdzielcza Kasa Oszczędnościowo – Kredytowa (Kasa Krajowa) poinformowała KNF o odmowie udzielenia SKOK Wyszyńskiego pomocy finansowej ze środków funduszu stabilizacyjnego. W związku z tym niemożliwe stało się samodzielne prowadzenie procesu naprawczego przez SKOK Wyszyńskiego. 

W dniu 5 stycznia 2016 r. KNF jednogłośnie stwierdziła, że żadna inna spółdzielcza kasa nie posiada zdolności do przejęcia SKOK Wyszyńskiego w sposób mogący zapewnić bezpieczeństwo depozytów zgromadzonych w kasie i umorzyła postępowanie administracyjne prowadzone w tym przedmiocie. Jednocześnie Komisja postanowiła o wszczęciu postępowania administracyjnego na podstawie art. 74c ust. 4 i następne ustawy o skok, w celu zbadania możliwości przejęcia SKOK Wyszyńskiego przez bank. Kierując się potrzebą zapewnienia otwartości i konkurencyjności udziału w procesie restrukturyzacji SKOK Wyszyńskiego, KNF poinformowała, że do dnia 18 stycznia 2016 r. oczekuje na zgłoszenia banków krajowych zainteresowanych udziałem w procesie restrukturyzacji SKOK Wyszyńskiego. 

W związku z wpłynięciem wstępnego zgłoszenia od jednego banku, KNF w dniu 19 stycznia wyznaczyła nowy termin na wyrażenie przez bank zgody na przejęcie SKOK Wyszyńskiego. Bank, który dokonał zgłoszenia, tj. Alior Bank SA, osiągnął porozumienie z Bankowym Funduszem Gwarancyjnym (BFG) co do warunków wsparcia finansowego udzielonego na podstawie art. 20g ustawy o BFG. Alior Bank SA wyraził zgodę na przejęcie SKOK Wyszyńskiego, w rozumieniu art. 74c ust. 4 i 5 ustawy o skok

Według sprawozdawczości na koniec listopada 2015 r., SKOK Wyszyńskiego posiadała ujemne fundusze własne w wysokości (-) 49,3 mln złotychujemny współczynnik wypłacalności na poziomie (-) 44,2% oraz wykazywała bieżącą stratę w wysokości (-) 11,9 mln złotych i niepokryte straty z lat ubiegłych na kwotę (-) 30,7 mln złotych. Według dostępnych danych depozyty członkowskie zgromadzone przez 34,3 tys. członków SKOK Wyszyńskiego wynoszą 174,9 mln złotych. 

Nieprawidłowości ujawnione przez UKNF w działalności poprzednich władz SKOK Wyszyńskiego przed ustanowieniem w kasie zarządcy komisarycznego znalazły odzwierciedlenie w zawiadomieniu o podejrzeniu popełnienia przestępstwa skierowanym do Prokuratury Rejonowej we Wrześni. 

Sytuacja Alior Banku SA pozwala na przejęcie SKOK Wyszyńskiego w sposób zapewniający ochronę stabilności rynku finansowego i pełne bezpieczeństwo środków zgromadzonych na rachunkach kasy. Wartość aktywów przejmowanej SKOK Wyszyńskiego wynosi 0,3% wartości aktywów Alior Banku SA. Alior Bank SA spełnia też kryteria, które KNF bierze pod uwagę przy ocenie zdolności do udziału w restrukturyzacji sektora SKOK, tj. zarówno formalne jak i uzupełniające, co czyni planowane przedsięwzięcie bezpiecznym i ekonomicznie uzasadnionym. 

Proces przejęcia przebiegać będzie przy wsparciu finansowym udzielonym przez Bankowy Fundusz Gwarancyjny (BFG) na podstawie art. 20g, co oznacza wsparcie restrukturyzacji środkami publicznymi w wysokości znacząco niższej niż kwota zgromadzonych w SKOK Wyszyńskiego depozytów. Rozpatrując sprawę przejęcia SKOK Wyszyńskiego przez  bank, KNF – kierując się troską o bezpieczeństwo i stabilność sektora finansowego – wzięła pod uwagę również korzyści dla dotychczasowych członków SKOK Wyszyńskiego wynikające m.in. z dostępu do szerszej oferty produktowej Alior Banku SA. 

Z dniem 27 stycznia 2016 r. zarząd majątkiem SKOK Wyszyńskiego obejmuje zarząd Alior Banku SA. Z dniem 1 marca 2016 r. SKOK Wyszyńskiego zostanie przejęty przez Alior Bank SA, jako bank przejmujący. Do dnia przejęcia kasa prowadzi działalność i oferuje usługi swoim członkom w pełnym dotychczasowym zakresie. KNF pozytywnie ocenia zaangażowanie Alior Banku SA w proces restrukturyzacji sektora SKOK.

PKO BP tłumaczy się z podwyżek. Sprawa trafi do Komisji Finansów Publicznych

 PKO BP tłumaczy się z podwyżek. Sprawa trafi do Komisji Finansów Publicznych

W przesłanym do redakcji Bankier.pl stanowisku bank wyjaśnia, że podwyżka jest działaniem rutynowym, dokonywanym średnio raz do roku. Tymczasem poseł PiS Andrzej Jaworski poinformował na Twitterze, że sprawą zajmie się Komisja Finansów Publicznych.

Komisja Nadzoru Finansowego

Źródło:Informacja prasowa
Tematy
Załóż konto osobiste – bez zbędnych opłat i zgarnij do 250 zł za jego założenie

Załóż konto osobiste – bez zbędnych opłat i zgarnij do 250 zł za jego założenie

Komentarze (27)

dodaj komentarz
~opty
są też i dobre SKOK-i, każdy z nich jest jednostką autonomiczną ,a jesli czasem użyty jest fundusz gwarancyjny ,to przynajmniej tyle pieniędzy pozostanie w Polsce, a nie w obcych bankach...,i o to idzie to chlanie się .....platforma sama strzeliła se w swoją nogię .....idę kupic se swetra do szmateksu za 5 zł (1 dolar =1,25 swetra).....
~Mocher
Komuchowa bando von od SKOKów. A ci nizej wpisani, którzy ciesza sie z tego, ze ruskie banki przejmja SKOKi niech sie popukaja w swoje ptasie mózdzki.
~ekonom
Kretyńska wypowiedź jakich mało
SKOKi same się wykończą a przy okazji jeszcze polskich ciułaczy. Wszystko przez Dudę i Kaczyńskiego!
(usunięty)
(wiadomość usunięta przez moderatora)
~Krzych
Najgrozniejsza w SKOKAch jest umowa w której stajemy sie członkami spółdzielni i odpowiadamy własnym majatkiem w chwili bankructwa.Obecnie jeszcze starcza na wypłaty ale jak zacznie sie masowe padanie tych PiSowsko-Rydzykowych tworów to..........no wiadomo co.
~xxx
SKOKI to AFERA porównywalna z FOZZ ...takie AMBER GOLD razy 10000 :-)
~bankster
SKOKi wbrew pozorom to niezły kąsek dla banków - mało kto o tym wie bo zły PR. Trochę cierpliwości i można wyprowadzić na prostą...naprawdę, Np. SKOK Wesoła miał ok. strat ok 300 mln. PKO BP dostał 100% z BFG. W sumie przejął ok. 70 tys klientów - bardzo dobrą grupę klientów detalicznych. Największym problemem były kredyty powyżej SKOKi wbrew pozorom to niezły kąsek dla banków - mało kto o tym wie bo zły PR. Trochę cierpliwości i można wyprowadzić na prostą...naprawdę, Np. SKOK Wesoła miał ok. strat ok 300 mln. PKO BP dostał 100% z BFG. W sumie przejął ok. 70 tys klientów - bardzo dobrą grupę klientów detalicznych. Największym problemem były kredyty powyżej 100 tyś. (ok. 60% portfela). To one wygenerowały starty. Dalej kredyty te w momencie przejęcia miały klauzule sądowe - tutaj pozostała jedynie skuteczna windykacja. Banki posiadają takie możliwości. Obecnie przed sądem w Mysłowicach toczy się sprawa przeciwko prezesom bo udzielali prze gigant kredyty swoim znajomym. Generalnie dla detalu portfel nie odbiegał od bankowych. Problemem Skoków pozostaje zarządzanie na każdym szczeblu oraz słaba windykacja.
~maill
Słaba windykacja. A co proponujesz poza windykacją sądowo - komorniczą? bejsbola? Widocznie udzielano pożyczek dziadom i oszustom.
~wonzpisem
Kolejne miliony wyprowadzone do kieszeni pisowsko-radiomaryjnych bandziorów.
~marcelBD
Myślę ,że idzie za tym jakiś gruby wałek

Powiązane: SKOK-i na cenzurowanym

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki