REKLAMA

Abonament RTV za 2018 r.: stawki, zwolnienia oraz kary

2017-12-18 06:00
publikacja
2017-12-18 06:00

Abonament w 2018 r. utrzyma się na takim samym poziomie jak w roku 2017 - ustaliła Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji. W dalszym ciągu przewidziane są zniżki dla osób płacących z góry, natomiast dla uchylających się od obowiązku przewidziano wysokie kary.

Dlaczego trzeba rejestrować odbiorniki RTV?

Obowiązek rejestracji odbiorników telewizyjnych czy radiowych wynika Ustawy z 21 kwietnia 2005 r. o opłatach abonamentowych oraz Rozporządzenia Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 17 grudnia 2013 r. w sprawie warunków i trybu rejestracji odbiorników radiofonicznych i telewizyjnych.

fot. Andrzej Bogacz / / FORUM

Każdy posiadacz sprawnego odbiornika jest zobowiązany do jego rejestracji w ciągu 14 dni od wejścia w jego posiadanie, a co za tym idzie, regularnego uiszczania opłat abonamentowych. Dodatkowo zgodnie z ustawą, niezależnie od liczby posiadanych odbiorników używanych przez osoby fizyczne pozostające w tym samym gospodarstwie domowym, wnosi się tylko jedną opłatę abonamentową za używanie odbiornika radiowego lub telewizyjnego.

Kwestia ta wygląda inaczej w przypadku przedsiębiorstw, instytucji czy podmiotów prowadzących działalność gospodarczą. Zgodnie z art.2 ust. 4, są one zobowiązane do uiszczania opłaty abonamentowej za każdy posiadany odbiornik, w tym również za odbiorniki w samochodach służbowych. Jednocześnie należy pamiętać, że wnoszenie opłaty za abonament RTV w gospodarstwie domowym nie zwalnia od obowiązku rejestracji odbiorników i uiszczania opłat w miejscu pracy.

Gdzie rejestrować odbiorniki RTV?

Rejestracja odbiorników RTV jest możliwa w dowolnej placówce Poczty Polskiej oraz przez internet. Jeśli decydujemy się osobiście odwiedzić punkt pocztowy, będziemy zobowiązani do wypełnienia Zgłoszenia rejestracji odbiornika. Po 14 dni od przyjęcia zgłoszenia zostanie dostarczone do abonenta 6 spersonalizowanych formularzy polecenia przelewu/wypłaty gotówki (w przypadku zaznaczenia podczas rejestracji opcji otrzymywania blankietów wpłat).

Dowodem potwierdzającym fakt zarejestrowania odbiorników RTV jest Zawiadomienie o nadaniu indywidualnego numeru identyfikacyjnego użytkownika, które należy zachować i okazywać w razie przeprowadzanych kontroli.

Rejestracja odbiornika przez internet wymaga wypełnienia formularza umieszczonego na stronie Poczty Polskiej. Po jego zaakceptowaniu, w terminie 4 dni roboczych, abonent otrzymuje na adres korespondencyjny Zgłoszenie rejestracji odbiorników radiofonicznych i telewizyjnych albo zmiany danych, które należy podpisać i odesłać do nadawcy. Następnie zostaje mu nadany indywidualny numer identyfikacyjny użytkownika oraz wysyłane są blankiety wpłat, o ile została zaznaczona chęć ich otrzymywania.

Jak płacić abonament RTV?

Każdy abonent z chwilą rejestracji odbiornika otrzymuje 26-cyfrowy numer rachunku bankowego, który przypisany jest do danej osoby. Co istotne, raz nadany numer rachunku nie ulega zmianie. Natomiast w razie jego zagubienia, można go ustalić na stronie internetowej Poczty Polskiej, podając 8-cyfrowy numer identyfikacyjny abonenta lub telefonicznie, pod numerem (+48) 43 842 06 06.

Abonament można uiszczać we wszystkich placówkach pocztowych lub na stronie internetowej Poczty Polskiej bez ponoszenia dodatkowych opłat lub za pośrednictwem instytucji finansowych. Należy jednak pamiętać, aby dokładnie podać dane umożliwiające identyfikację abonenta:

  • nazwa odbiorcy: Poczta Polska SA, COF Dział Abonamentu, Bydgoszcz ul. Bernardyńska 15, 85-940 Bydgoszcz,
  • indywidualny numer rachunku bankowego,
  • kwota abonamentu zgodna z obowiązującymi stawkami opłat,
  • nazwa zleceniodawcy: imię i nazwisko lub nazwa abonenta oraz jego adres/siedziba,
  • okres, jakiego wpłata RTV dotyczy.

Stawki abonamentu RTV za 2018 r.

Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji w maju 2017 r. przyjęła rozporządzenie w sprawie wysokości abonamentu w 2018 r., które utrzymało dotychczasowe stawki z tytułu używania odbiorników RTV. Dodatkowo w dalszym ciągu przewidziano zniżki dla osób, które zdecydują się na uiszczenie opłaty z góry, za okres dłuższy niż jeden miesiąc. Za używanie odbiornika radiofonicznego trzeba będzie zapłacić opłatę w wysokości 7 zł za jeden miesiąc, natomiast za używanie odbiornika telewizyjnego lub telewizyjnego i radiofonicznego – 22,70 zł/m-c.

Wysokość opłat abonamentowych za używanie odbiorników RTV w 2018 r.

2018 r.

Odbiornik radiofoniczny

Odbiornik telewizyjny lub
telewizyjny i radiofoniczny

za 1 m-c

7 zł

22,70 zł

za 2 m-c z góry

13,60 zł

44,05 zł

za 3 m-c z góry

20,15 zł

65,35 zł

za 6 m-c z góry

39,90 zł

129,40 zł

za 12 m-c z góry

75,60 zł

245,15 zł

Źródło: Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji

Należy pamiętać, że opłatę abonamentową należy wnosić do 25. dnia pierwszego miesiąca okresu rozliczeniowego. Dodatkowo można ją zapłacić z góry za dowolną liczbę miesięcy.

KRRiT podkreśla, że wnoszenie opłat abonamentowych za używanie odbiorników radiofonicznych i telewizyjnych jest obowiązkiem ustawowym, z którego nie zwalnia opłacanie rachunków za korzystanie z telewizji kablowej czy satelitarnych platform cyfrowych.

Kto jest zwolniony z opłat za abonament RTV?

Warunkiem koniecznym do uzyskania zwolnienia od opłat abonamentowych jest dopełnienie formalności w placówce Poczty Polskiej. Należy przedstawić dokumenty potwierdzające uprawnienie do zwolnienia od opłat oraz dodatkowo złożyć oświadczenie o spełnianiu warunków do korzystania z tego zwolnienia. Należy również mieć na uwadze, że przysługuje ono od pierwszego dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym dopełniono formalności w urzędzie pocztowym.

Osobami uprawnionymi do zwolnienia od opłat abonamentowych są m.in.:

  • osoby, które ukończyły 75. rok życia,
  • osoby zaliczone do I grupy inwalidzkiej,
  • kombatanci będący inwalidami wojennymi lub wojskowymi,
  • osoby, które ukończyły 60 lat i mają prawo do emerytury, której wysokość nie przekracza miesięcznie kwoty 50% przeciętnego wynagrodzenia.

Jakie kary za niepłacenie abonamentu RTV?

W przypadku nieregulowania opłat abonamentowych, egzekwowanie zadłużenia nastąpi w drodze postępowania egzekucyjnego w administracji w zakresie egzekucji obowiązków o charakterze pieniężnym. Kara za niepłacenie abonamentu może wynieść nawet 30-krotność miesięcznej opłaty.

Co jednak istotne, zgodnie z przepisami ustawy o opłatach abonamentowych, KRRiT na wniosek abonenta, może umorzyć lub rozłożyć na raty zaległości w płatności abonamentu, jeżeli przemawiają za tym szczególne względy. Wniosek o umorzenie lub rozłożenie na raty zaległości w płatności opłat abonamentowych można złożyć na elektroniczną skrzynkę podawczą, osobiście w Kancelarii Biura KRRiT lub drogą pocztową.

Katarzyna Rostkowska

Źródło:
Tematy
Otwórz PKO Konto za Zero na selfie albo zamów kuriera!

Otwórz PKO Konto za Zero na selfie albo zamów kuriera!

Komentarze (17)

dodaj komentarz
mim003
po tym artykule zapewne utworza się gigantyczne kolejki na pocztach wszyscy już pędzą zarejestrowywać odbiorniki
fred_
No wiesz, prawa trzeba przestrzegac, jest to oczywiste.
ajwaj
Zadanie zaplaty pod grozbami - bez wykonia uslugi, sprzedazy jak sie w Kod. Karnym nazywa ?
TVPIS, mieszanka reklam z infantylna propaganda + prawda objawiona
(usunięty)
(wiadomość usunięta przez moderatora)
rippe
Zdaje się, że Państwo nie rozumieją w czym rzecz.
Nie chodzi o to, czy ktoś ogląda, czy nie. Chodzi o to, czy można oskubać.
Jeśli są jeszcze jakieś pióra, to można.
W końcu, gdy idziemy prywatnie do lekarza, bo potrzeba szybkiej pomocy, to też nikt nie mówi, że zapłacił już na ZUS.
Nie płaci się
Zdaje się, że Państwo nie rozumieją w czym rzecz.
Nie chodzi o to, czy ktoś ogląda, czy nie. Chodzi o to, czy można oskubać.
Jeśli są jeszcze jakieś pióra, to można.
W końcu, gdy idziemy prywatnie do lekarza, bo potrzeba szybkiej pomocy, to też nikt nie mówi, że zapłacił już na ZUS.
Nie płaci się ZA telewizję tylko NA telewizję. Podobnie jak NA ochronę zdrowia a nie ZA ochronę zdrowia.
No i NA obronę (narodową oczywiście) a nie ZA obronę.
Taki mamy klimat...
old_x
Żaden rząd nie pozbędzie się tuby jaką jest radio i telewizja. Niech więc przeznaczą z budżetu środki na dwa lub trzy kanały. I nie męczą nas koniecznością myślenia o abonamencie.
Istnieją już i to niedrogie środki techniczne by liczyć każdy oglądany kanał co do sekundy. Tak jak w telefonach komórkowych.
Żaden rząd nie pozbędzie się tuby jaką jest radio i telewizja. Niech więc przeznaczą z budżetu środki na dwa lub trzy kanały. I nie męczą nas koniecznością myślenia o abonamencie.
Istnieją już i to niedrogie środki techniczne by liczyć każdy oglądany kanał co do sekundy. Tak jak w telefonach komórkowych. Tylko wtedy by się okazało ile warta jest która stacja/kanał.
czerwony_wiewior
Różne już były rządy, ale żaden nie uprawiał aż tak prymitywnej propagandy, jak ten. Zmuszanie do płacenia na ten chłam to obraza dla ludzi myślących
jendreka
Abonament RTV to dowód na to jak władza kombinuje i oszukuje Naród. Zamiast upraszczać prawo to komplikuje. Tu akurat można maksymalnie uprościć, ale nie , lepiej kombinować i wprowadzać sztuczny ucisk. Władza nie rozumie prostego języka i nie słucha społeczeństwa. Zakodować, chcesz oglądać? Płacisz, i tyle. Ale Abonament RTV to dowód na to jak władza kombinuje i oszukuje Naród. Zamiast upraszczać prawo to komplikuje. Tu akurat można maksymalnie uprościć, ale nie , lepiej kombinować i wprowadzać sztuczny ucisk. Władza nie rozumie prostego języka i nie słucha społeczeństwa. Zakodować, chcesz oglądać? Płacisz, i tyle. Ale wiadomo ile by wtedy prezes Kurski zarabiał. Dzisiaj ma spokojna głowę. W tym drugim przypadku musiałby się nieźle nagłośnić by przyciągnąć widza.
open_mind
A tak naprawdę to po co komu Telewizja jako taka TV pada. Ludzie w USA masowo odcinają się od kabla i satelity. W USA już wiedzą i mają pomysł, wprowadzili zmianę umożliwiając zarobek i kontrolę dostawcom internetu i służbom specjalnym Będzie dzielenie na kanały i ograniczanie w dostępie do całości. I opłaty w A tak naprawdę to po co komu Telewizja jako taka TV pada. Ludzie w USA masowo odcinają się od kabla i satelity. W USA już wiedzą i mają pomysł, wprowadzili zmianę umożliwiając zarobek i kontrolę dostawcom internetu i służbom specjalnym Będzie dzielenie na kanały i ograniczanie w dostępie do całości. I opłaty w zależności do czego mamy dostęp Pod nazwą „net-neutrality” A to wszystko pod hasłem dla naszego dobra i ochrony. Władze zyskają przez to totalną kontrolę nad tym co robimy w Necie. Bo wolny internet bo był! Niestety w Polsce i innych krajach przyglądają się temu i pospiesznie też to wprowadzą. Przede wszystkim aby ratować upadającą TV i kontrolować społeczeństwa. Orwell ludzie Orwell jak Lenin wiecznie żywy.

Powiązane: Abonament RTV

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki