REKLAMA
PIT 2023

ATREM S.A.: wyniki finansowe

2023-11-24 17:05
publikacja
2023-11-24 17:05
Spis treści:

1. STRONA TYTUŁOWA

2. WYBRANE DANE FINANSOWE

3. KOREKTA RAPORTU

4. ZAWARTOŚĆ RAPORTU

5. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ


Spis załączników:
Skrocone_srodroczne_Sprawozdanie_finansowe_ATREM_S.A._za_okres_9_miesiecy_zakonczony_dnia_30.09.2023.pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
Sprawozdanie_zarzadu_z_dzialalnosci_ATREM_3Q2023.pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)

STRONA TYTUŁOWA    >>>

WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. w tys. EUR
3 kwartał(y) narastająco / 2023 okres od 2023-01-01 do 2023-09-30 3 kwartał(y) narastająco / 2022 okres od 2022-01-01 do 2022-09-30 3 kwartał(y) narastająco / 2023 okres od 2023-01-01 do 2023-09-30 3 kwartał(y) narastająco / 2022 okres od 2022-01-01 do 2022-09-30
I. Przychody za sprzedaży 92 906 88 384 20 247 18 889
II. Zysk z działalności operacyjnej 2 132 3 232 465 691
III. Zysk brutto 1 252 2 406 273 514
IV. Zysk netto 991 1 833 216 392
V. Zysk na jedną akcję 0,11 0,20 0,02 0,04
VI. Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję 0,11 0,20 0,02 0,04
VII. Środki pieniężne netto z działalności operacyjnej 1 202 2 730 262 583
VIII. Środki pieniężne netto z działalności inwestycyjnej -8 851 -9 -1 929 -2
IX. Środki pieniężne netto z działalności finansowej 7 762 -5 386 1 692 -1 151
X. Zmiana netto stanu środków pieniężnych i ich ekwiwalentów 113 -2 665 25 -570
XI. Aktywa 101 897 101 597 21 981 20 863
XII. Zobowiązania długoterminowe 5 430 5 014 1 171 1 030
XIII. Zobowiązania krótkoterminowe 61 316 62 105 13 227 12 753
XIV. Kapitał własny 35 151 34 478 7 583 7 080
Wybrane dane finansowe z bilansu (sprawozdania z sytuacji finansowej) prezentuje się na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego, co należy odpowiednio opisać.

Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa.

INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU
Skorygowany raportem bieżącym nr z dnia o treści:
Plik Opis

ZAWARTOŚĆ RAPORTU
Raport kwartalny powinien zawierać składniki i informacje zgodnie z przepisami Rozporządzenia w sprawie informacji bieżących i okresowych lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 Ustawy o ofercie lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 i ust. 6 tej Ustawy
Plik Opis
Skrócone śródroczne Sprawozdanie finansowe ATREM S.A. za okres 9 miesięcy zakończony dnia 30.09.2023.pdfSkrócone śródroczne Sprawozdanie finansowe ATREM S.A. za okres 9 miesięcy zakończony dnia 30.09.2023.pdf Sprawozdanie finansowe za okres 9 miesięcy 2023 roku - Atrem S.A.
Sprawozdanie zarządu z działalności ATREM 3Q2023.pdfSprawozdanie zarządu z działalności ATREM 3Q2023.pdf
Sprawozdanie zaządu za okres 9 miesięcy 2023 roku - Atrem S.A.

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2023-11-24 Andrzej Goławski Prezes Zarządu
2023-11-24 Przemysław Szmyt Wiceprezes Zarządu
Źródło:Komunikaty spółek (ESPI)
Tematy
Wypróbuj Pracuj.pl za 1zł! Zatrudniaj szybko i skutecznie!

Wypróbuj Pracuj.pl za 1zł! Zatrudniaj szybko i skutecznie!

Advertisement

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki