REKLAMA

ATREM S.A.: Złożenie przeciwko Spółce pozwu o zapłatę kary umownej

2021-03-18 08:28
publikacja
2021-03-18 08:28
Spis treści:

1. RAPORT BIEŻĄCY

2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)

3. INFORMACJE O PODMIOCIE

4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 5 / 2021
Data sporządzenia: 2021-03-18
Skrócona nazwa emitenta
ATREM S.A.
Temat
Złożenie przeciwko Spółce pozwu o zapłatę kary umownej
Podstawa prawna
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.
Treść raportu:
ATREM S.A. z siedzibą w Bydgoszczy (dalej zwana "Spółką") w nawiązaniu do raportu bieżącego nr 13/2020 z dnia 14 lipca 2020 r., informuje, że w dniu 17 marca 2021 r. Spółka otrzymała ze Sądu Okręgowego w Legnicy pozew o zapłatę skierowany przez Tauron Dystrybucja S.A. (dalej Zamawiający), w którym Zamawiający domaga się od Spółki zapłaty kwoty 7.251.574,00 zł tytułem kary umownej wynikającej z Umowy o roboty budowlane – Budowa „pod klucz” nowej stacji 110/20/6kV KALINÓWKA wraz z dowiązaniami liniowymi 110kV i 20kV z 8.06.2015 r. (dalej zwana Umową), w której łączne wynagrodzenie umowne Spółki wynosiło 16.877.000 zł netto.

Spółka nie zgadza się z roszczeniem Zamawiającego, bowiem stoi na stanowisku, że naliczenie przez Zamawiającego kary umownej jest bezzasadne i w odpowiedzi na pozew zamierza uzasadnić szczegółowo swoje stanowisko. Ponadto Spółka wystąpiła w ubiegłym roku p-ko Zamawiającemu z pozwem o wydanie nakazu zapłaty w wysokości 883.140,00 zł brutto z tytułu niezapłaconego na rzecz Spółki wynagrodzenia wynikającego z Umowy. Po otrzymaniu nakazu zapłaty Zamawiający złożył sprzeciw od nakazu zapłaty wnosząc o oddalenie powództwa Spółki w całości. Sprawa toczy się na etapie postępowania przed Sądem I instancji.

Spółka podtrzymuje swoją decyzję wyrażoną w raporcie nr 13/2020 z dnia 14 lipca 2020 r. i nadal w związku z powyższym roszczeniem Zamawiającego, Spółka nie zamierza zawiązywać rezerwy. Niemniej Spółka dokonała odpisu części swojej należności wobec Zamawiającego w wysokości połowy roszczenia Spółki (441.570,00 zł) – zgodnie z oceną Zarządu Spółki.

Niniejsza informacja uznana została za informację poufną podlegającą publikacji na podstawie art. 17 ust 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego I Rady (UE) Nr 596/2014 Z Dnia 16 Kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku (Rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku) oraz uchylające Dyrektywę 2003/6/We Parlamentu Europejskiego i Rady I Dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE I 2004/72/WE.

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

INFORMACJE O PODMIOCIE    >>>

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2021-03-18 Andrzej Goławski Prezes Zarządu
2021-03-18 Przemysław Szmyt Wiceprezes Zarządu
Źródło:GPW - komunikaty spółek (ESPI)
Tematy
Kredyt dla firm do 350 tys. na dowolny cel z decyzją online nawet w 10 minut

Kredyt dla firm do 350 tys. na dowolny cel z decyzją online nawet w 10 minut

Advertisement

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki