1,28 zł
2,40% 0,03 zł
Arcus SA (ARC)

Wyniki finansowe

Spis treści:

1. STRONA TYTUŁOWA

2. WYBRANE DANE FINANSOWE

3. KOREKTA RAPORTU

4. ZAWARTOŚĆ RAPORTU

5. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ


Spis załączników:
ARCUS_raport__skonsolidowany_30.09.2018_do_publikacji_29.11.2018.pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)

STRONA TYTUŁOWA    >>>

WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. w tys. EUR
3 kwartał(y) narastająco / 2018 okres od 2018-01-01 do 2018-09-30 3 kwartał(y) narastająco / 2017 okres od 2017-01-01 do 2017-09-30 3 kwartał(y) narastająco / 2018 okres od 2018-01-01 do 2018-09-30 3 kwartał(y) narastająco / 2017 okres od 2017-01-01 do 2017-09-30
DANE SKONSOLIDOWANE
I. Przychody ze sprzedaży produktów 91 959 82 027 21 623 19 270
II. Zysk (strata) z działalności operacyjnej -2 740 -4 801 -644 -1 128
III. Zysk (strata) przed opodatkowaniem -3 789 -4 874 -891 -1 145
IV. Zysk (strata) netto z konsolidacji -3 151 -4 298 -741 -1 010
V. Zysk (strata) netto przypadający akcjonariuszom jednostki dominującej -2 322 -3 019 -546 -709
VI. EBITDA -186 -2 422 -44 -569
VII. Całkowite dochody ogółem -3 151 -4 298 -741 -1 010
VIII. Całkowite dochody przypadające na akcjonariuszy jednostki dominującej -2 322 -3 019 -546 -709
IX. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej -1 446 -266 -340 -62
X. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej -1 958 -1130 -460 -265
XI. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej 4 501 1 044 1058 245
XII. Zmiana stanu środków pieniężnych 1 097 -577 258 -136
XIII. Zysk (strata) netto i rozwodniony zysk (strata) netto na jedną akcję przypadający akcjonariuszom jednostki dominującej ( w złotych/ EUR na akcję) -0,32 -0,41 -0,07 -0,10
XIV. stan na 30.09.2018 stan na 30.09.2017 stan na 30.09.2018 stan na 30.09.2017
XV. Aktywa razem 110 958 95 569 25 977 22 178
XVI. Zobowiązania długoterminowe 21 885 6 209 5 124 1 441
XVII. Zobowiązania krótkoterminowe 45 261 47 098 10 596 10 930
XVIII. Kapitał własny 43 813 42 262 10 257 9 808
XIX. Kapitał własny przypadający akcjonariuszom jednostki dominującej 41 294 39 930 9 668 9 127
XX. Kapitał zakładowy 732 732 171 170
XXI. Średnia ważona liczba akcji 7 320 000 7 320 000 7 320 000 7 320 000
XXII. Wartość księgowa i rozwodniona wartość księgowa na jedna akcję przypadająca akcjonariuszom jednostki dominującej ( w złotych/EUR na akcję) 5,64 5,37 1,32 1,25
DANE JEDNOSTKOWE
XXIII. Przychody ze sprzedaży 75 341 65 302 17 716 15 341
XXIV. Zysk (strata) z działalności operacyjnej -429 -1 436 -101 -337
XXV. Zysk (strata) przed opodatkowaniem -1 204 -1 290 -283 -303
XXVI. Zysk (strata) netto -974 -1 045 -229 -245
XXVII. EBITDA 977 -129 230 -245
XXVIII. Całkowite dochody ogółem -974 -1 045 -229 -245
XXIX. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej -694 918 -163 -125
XXX. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej -3 196 -3 364 -752 -450
XXXI. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej 4 836 2 255 1 138 530
XXXII. Zmiana stanu środków pieniężnych 948 -192 223 -45
XXXIII. Zysk (strata) netto i rozwodniony zysk (strata) netto na jedną akcję -0,13 -0,14 -0,03 -0,03
XXXIV. stan na 30.09.2018 stan na 30.09.2017 stan na 30.09.2018 stan na 30.09.2017
XXXV. Aktywa razem 125 863 106 782 29 467 24 780
XXXVI. Zobowiązania długoterminowe 20 921 5 121 4 898 1 188
XXXVII. Zobowiązania krótkoterminowe 38 335 39 197 8 975 9 096
XXXVIII. Kapitał własny 66 607 62 463 15 594 14 496
XXXIX. Kapitał zakładowy 732 732 171 170
XL. Średnia ważona liczba akcji 7 320 000 7 320 000 7 320 000 7 320 000
XLI. Wartość księgowa i rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję 9,10 8,53 2,13 1,98
W przypadku prezentowania wybranych danych finansowych z kwartalnej informacji finansowej dane te należy odpowiednio opisać.

Wybrane dane finansowe ze skonsolidowanego bilansu (skonsolidowanego sprawozdania z sytuacji finansowej) lub odpowiednio z bilansu (sprawozdania z sytuacji finansowej) prezentuje się na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego, co należy odpowiednio opisać.
Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa.

INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU
Skorygowany raportem bieżącym nr z dnia o treści:
Plik Opis

ZAWARTOŚĆ RAPORTU
”Rozszerzony” skonsolidowany raport kwartalny powinien zawierać składniki i informacje zgodnie z przepisami Rozporządzenia w sprawie informacji bieżących i okresowych lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 Ustawy o ofercie lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 i ust. 6 tej Ustawy
Plik Opis
ARCUS raport skonsolidowany 30.09.2018_do publikacji 29.11.2018.pdfARCUS raport skonsolidowany 30.09.2018_do publikacji 29.11.2018.pdf Rozszerzony skonsolidowany raport kwartalny za III kwartał 2018 roku Grupa Arcus

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2018-11-29 MICHAŁ CZEREDYS PREZES ZARZĄDU
2018-11-29 RAFAŁ CZEREDYS CZŁONEK ZARZĄDU
Źródło: GPW - komunikaty spółek (ESPI)
Dodałeś komentarz Twój komentarz został zapisany i pojawi się na stronie za kilka minut.

Jeszcze nikt nie skomentował tego artykułu - Twój komentarz może być pierwszy.

Nowy komentarz

Anuluj
Przejdź do strony za 5 Przejdź do strony »

Czy wiesz, że korzystasz z adblocka?
Reklamy nie są takie złe

To dzięki nim możemy udostępniać
Ci nasze treści.

Przemek Barankiewicz - Redaktor naczelny portalu Bankier.pl

Jesteśmy najważniejszym źródłem informacji dla inwestorów, a nie musisz płacić za nasze treści. To możliwe tylko dzięki wyświetlanym przez nas reklamom. Pozwól nam się dalej rozwijać i wyłącz adblocka na stronach Bankier.pl

Przemek Barankiewicz
Redaktor naczelny portalu Bankier.pl