REKLAMA

AQUATECH: Wypowiedzenie umowy kredytu

2020-12-02 09:53
publikacja
2020-12-02 09:53
Zarząd AQT Water S.A. (dalej: „Spółka”) informuje o otrzymaniu w dniu 1 grudnia 2020 roku wypowiedzenia umowy kredytu nr 55-PG/KO/5509638/9/2018 z dnia 12 września 2018 roku udzielonego Spółce przez SBR Bank Oddział w Łomży. Jako przyczynę wypowiedzenia wskazano zagrożenie upadłością kredytobiorcy. Spółka została wezwana do spłaty salda kapitału kredytu w wysokości 133.436,08 zł w terminie 7 dni licząc od następnego dnia po dniu doręczenia wypowiedzenia.

Zarząd Spółki informuje, że zabezpieczeniem w/w kredytu jest m.in. hipoteka umowna na nieruchomości określonej księgą wieczystą nr LM1L/00068749/6.

Ponadto Zarząd Spółki informuje, że w złożonym w dniu 5 listopada 2020 roku wniosku o ogłoszenie upadłości Spółki wskazał na okoliczność w postaci możliwego braku środków finansowych na spłatę zobowiązania kredytowego Spółki wynikającego z w/w umowy kredytowej, które wyznaczone były na dzień 11 listopada br. w kwocie 45.545,00 zł oraz na dzień 11 grudnia br. w kwocie 91.038,01 zł oraz że pismem z dnia 18 listopada 2020 roku wniósł do SBR Bank Oddział w Łomży o niewypowiadanie w/w umowy kredytu, wskazując na dotąd podjęte przez Spółkę działania, mogące przesądzić w nieodległej przyszłości o jej skutecznej restrukturyzacji. Na dzień otrzymania wypowiedzenia w/w umowy kredytu Spółka posiada nieuregulowane wobec SBR Bank Oddział w Łomży zobowiązanie w/w kwocie wymagalne w dacie 11 listopada 2020 roku.

Podstawa prawna: art. 17 ust.1 MAR - informacje poufne
Źródło:NewConnect - komunikaty spółek (EBI)
Tematy

Otwórz konto w promocjach: 300 zł premii za otwarcie i polecenie konta

Advertisement

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki