REKLAMA

AQT WATER S.A.: Korekta raportu bieżącego nr 38/2020 z dnia 23 listopada 2020 r.

2020-11-26 18:11
publikacja
2020-11-26 18:11
Spis treści:

1. RAPORT BIEŻĄCY

2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)

3. INFORMACJE O PODMIOCIE

4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ


Spis załączników:
AQT_Water_uchwaly_NWZ.pdf  (RAPORT BIEŻĄCY)
AQT_Water_ogloszenie_NWZ.pdf  (RAPORT BIEŻĄCY)
AQT_Water_formularz_do_glosowania.pdf  (RAPORT BIEŻĄCY)
AQT_Water_proponowane_zmiany_statutu.pdf  (RAPORT BIEŻĄCY)

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 39 / 2020
Data sporządzenia: 2020-11-26
Skrócona nazwa emitenta
AQT WATER S.A.
Temat
Korekta raportu bieżącego nr 38/2020 z dnia 23 listopada 2020 r.
Podstawa prawna
Inne uregulowania
Treść raportu:
Zarząd AQT Water S.A. z siedzibą w Warszawie („Spółka”), przekazuje korektę raportu bieżącego ESPI nr 38/2020 z dnia 23 listopada 2020 r. dotyczącego wniosku Akcjonariusza o umieszczenie określonych spraw w porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia AQT Water S.A. oraz zgłoszenia projektów uchwał („Raport Korygowany”) w związku z omyłkowym niedołączeniem do Raportu Korygowanego zmodyfikowanej w związku z żądaniem Akcjonariusza dokumentacji Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki, które Spółka załącza do niniejszego Raportu bieżącego.

Pozostałe informacje dotyczące Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki nie uległy zmianie.

Treść Raportu Korygowanego pozostaje bez zmian.

Podstawa prawna: § 4 ust. 2 pkt 4), oraz § 6 ust. 6 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu - "Informacje Bieżące i Okresowe przekazywane w Alternatywnym Systemie Obrotu na rynku New Connect.
Załączniki
Plik Opis
AQT Water uchwały NWZ.pdfAQT Water uchwały NWZ.pdf Uchwały NWZ
AQT Water ogłoszenie NWZ.pdfAQT Water ogłoszenie NWZ.pdf Ogłoszenie NWZ
AQT Water formularz do głosowania.pdfAQT Water formularz do głosowania.pdf Formularz do głosowania
AQT Water_proponowane zmiany statutu.pdfAQT Water_proponowane zmiany statutu.pdf Zmiany Statutu NWZ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

INFORMACJE O PODMIOCIE    >>>

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2020-11-26 Dominik Staroń Prezes Zarządu Dominik Staroń
Źródło:GPW - komunikaty spółek (ESPI)
Tematy

Otwórz konto w promocjach: 300 zł premii za otwarcie i polecenie konta

Advertisement

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki