REKLAMA

APS ENERGIA S.A.: Zwolnienie z obowiązku zwrotu części Subwencji Finansowej otrzymanej w ramach programu Tarcza Finansowa PFR dla Małych i Średnich Firm

2021-06-08 10:54
publikacja
2021-06-08 10:54
Spis treści:

1. RAPORT BIEŻĄCY

2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)

3. INFORMACJE O PODMIOCIE

4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 8 / 2021
Data sporządzenia: 2021-06-08
Skrócona nazwa emitenta
APS ENERGIA S.A.
Temat
Zwolnienie z obowiązku zwrotu części Subwencji Finansowej otrzymanej w ramach programu Tarcza Finansowa PFR dla Małych i Średnich Firm
Podstawa prawna
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.
Treść raportu:
W nawiązaniu do raportu bieżącego nr 8/2020 z dnia 4 maja 2020 r. o otrzymaniu Subwencji Finansowych z Polskiego Funduszu Rozwoju w ramach programu Tarcza Finansowa PFR dla Małych i Średnich Firm - przez APS Energia S.A. („Emitent”) w wysokości 3,5 mln zł oraz przez spółkę zależną od Emitenta - ENAP S.A. w wysokości 1,36 mln zł, oraz raportu bieżącego nr 16/2020 z dnia 16 czerwca 2020 r. w sprawie zwrotu kwoty 1,36 mln zł jako kwoty przekraczającej maksymalną regulaminową wysokość pomocy przypadającej na przedsiębiorstwo oraz podmioty z nim powiązane w rozumieniu art. 3 ust. 3 załącznika I do rozporządzenia Komisji (UE) nr 651/2014, Zarząd Emitenta informuje o powzięciu w dniu 7 czerwca 2021 r. informacji o decyzjach Polskiego Funduszu Rozwoju S.A. o wysokości zwolnienia z obowiązku zwrotu Subwencji Finansowych. Wartość zwolnienia z obowiązku zwrotu części Subwencji Finansowej wynosi łącznie 2,47 mln zł, w tym dla APS Energia 1,80 mln zł, a dla ENAP S.A. 0,67 mln zł.
Wartość Subwencji Finansowej pozostająca do spłaty wynosi łącznie 1,03 mln zł.

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

INFORMACJE O PODMIOCIE    >>>

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2021-06-08 Piotr Szewczyk Prezes Zarządu
2021-06-08 Paweł Szumowski Wiceprezes Zarządu
Źródło:GPW - komunikaty spółek (ESPI)
Tematy
Temperatura skacze, nagroda wzrasta! Otwórz konto i odbierz nawet 350 zł!

Temperatura skacze, nagroda wzrasta! Otwórz konto i odbierz nawet 350 zł!

Advertisement

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki