REKLAMA

APS ENERGIA S.A.: Podpisanie listu intencyjnego w sprawie sprzedaży akcji spółki zależnej.

2021-02-03 11:25
publikacja
2021-02-03 11:25
Spis treści:

1. RAPORT BIEŻĄCY

2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)

3. INFORMACJE O PODMIOCIE

4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 2 / 2021
Data sporządzenia: 2021-02-03
Skrócona nazwa emitenta
APS ENERGIA S.A.
Temat
Podpisanie listu intencyjnego w sprawie sprzedaży akcji spółki zależnej.
Podstawa prawna
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.
Treść raportu:
Zarząd Spółki APS Energia S.A. („Spółka”) informuje, iż w dniu 3 lutego 2021 roku Spółka podpisała list intencyjny z WB Electronics S.A. z siedzibą w Ożarowie Mazowieckim („WBE”, dalej łącznie: „Strony”), który potwierdza intencję Stron do rozpoczęcia negocjacji, a także realizacji prac analitycznych, dotyczących warunków rozważanej transakcji zakładającej odkupienie przez WBE od Spółki większościowego pakietu akcji w spółce ENAP S.A. („Transakcja”).

Podpisanie listu intencyjnego wynika z uznania przez Strony celowości rozważenia współpracy biznesowej oraz kapitałowej poprzez wspólne przedsięwzięcie, które pozwoli zaoferować odbiorcom kompleksową ofertę w obszarze wdrożenia i utrzymania instalacji magazynowania energii, w sytuacji gdy Grupa Kapitałowa WB Electronics rozwija technologię magazynowania energii, a Grupa Kapitałowa APS Energia dostarcza w szczególności rozwiązania z zakresu energoelektroniki.

Strony ustaliły, że zarówno cena, jak i sposób rozliczenia płatności za akcje reprezentujące 50% + 1 akcja w kapitale zakładowym ENAP S.A. zostaną ustalone w procesie negocjacji Stron. Zawarcie Transakcji będzie uzależnione w szczególności od wyniku procesu badania due diligence, wynegocjowania dokumentacji transakcyjnej, a także uzyskania pozytywnej opinii organów wewnętrznych Stron, których zgoda będzie wymagana w celu dokonania transakcji.
List intencyjny nie stanowi zobowiązania żadnej ze stron do zawarcia Transakcji.

Spółka będzie informowała o dalszych etapach procedowania postanowień listu intencyjnego – w tym o odstąpieniu od jego realizacji lub podpisaniu umowy inwestycyjnej – w odrębnych raportach bieżących.

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

INFORMACJE O PODMIOCIE    >>>

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2021-02-03 Piotr Szewczyk Prezes Zarządu
2021-02-03 Paweł Szumowski Wiceprezes Zarządu
Źródło:GPW - komunikaty spółek (ESPI)
Tematy
Kredyt dla firm. Marża od 2,4% z ubezpieczeniem. 0% prowizji za udzielenie.

Kredyt dla firm. Marża od 2,4% z ubezpieczeniem. 0% prowizji za udzielenie.

Advertisement

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki