REKLAMA

ANALIZY ONLINE S.A.: Rekomendacja Zarządu i Rady Nadzorczej Analizy Online S.A. w sprawie przeznaczenia zysku za rok obrotowy 2020 oraz przeznaczenia części niepodzielonych zysków z lat ubiegłych

2021-05-13 14:35
publikacja
2021-05-13 14:35
Spis treści:

1. RAPORT BIEŻĄCY

2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)

3. INFORMACJE O PODMIOCIE

4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 10 / 2021
Data sporządzenia: 2021-05-13
Skrócona nazwa emitenta
ANALIZY ONLINE S.A.
Temat
Rekomendacja Zarządu i Rady Nadzorczej Analizy Online S.A. w sprawie przeznaczenia zysku za rok obrotowy 2020 oraz przeznaczenia części niepodzielonych zysków z lat ubiegłych
Podstawa prawna
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.
Treść raportu:
Zarząd Analizy Online S.A. („Emitent”, „Spółka”) informuje, iż w dniu 11 maja 2021 r. podjął uchwałę w sprawie przeznaczenia zysku za rok obrotowy 2020 oraz przeznaczenia części niepodzielonych zysków lat ubiegłych. Rada Nadzorcza Spółki, podjęła w dniu 11 maja 2021 roku uchwałę nr 13/05/2021 zgodnie z którą, po zapoznaniu się z wnioskiem Zarządu dotyczącym przeznaczenia zysku za rok obrotowy 2020 oraz przeznaczenia części niepodzielonych zysków lat ubiegłych i po dokonaniu jego oceny zarekomendowała Walnemu Zgromadzeniu Akcjonariuszy:
- przeznaczenie całego zysku netto za rok obrotowy zakończony w dniu 31 grudnia 2020 roku, w wysokości 178 387,32 zł na wypłatę dywidendy
- przeznaczenie części zysków niepodzielonych z lat ubiegłych w kwocie 420 528,68 zł na wypłatę dywidendy,

co łącznie przekłada się na dywidendę w kwocie 598 916,00 złotych (50 gr na jedną akcję).

Niezależnie od powyższego decyzję w przedmiocie podziału zysku i wypłaty ewentualnej dywidendy podejmie Walne Zgromadzenie Emitenta. W przypadku przeznaczenia zysku na wypłatę dywidendy Walne Zgromadzenie Emitenta określi dzień według którego ustala się listę akcjonariuszy uprawnionych do dywidendy oraz termin wypłaty dywidendy.

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

INFORMACJE O PODMIOCIE    >>>

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2021-05-13 Michał Duniec Prezes Zarządu
2021-05-13 Przemysław Szalbierz Wiceprezes Zarządu
Źródło:GPW - komunikaty spółek (ESPI)
Tematy
Załóż eKonto w promocji i zyskaj 150 zł od Bankier.pl + do 300 zł od mBanku + do 300 zł w programie poleceń

Załóż eKonto w promocji i zyskaj 150 zł od Bankier.pl + do 300 zł od mBanku + do 300 zł w programie poleceń

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki