REKLAMA

AMREST: Wstępne wyniki sprzedaży w pierwszym kwartale 2021 roku

2021-04-29 23:54
publikacja
2021-04-29 23:54
Spis treści:

1. RAPORT BIEŻĄCY

2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)

3. INFORMACJE O PODMIOCIE

4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ


Spis załączników:
Wstepne_wyniki_sprzedazy_Q1_2021.pdf  (RAPORT BIEŻĄCY)
Preliminary_sales_Q1_2021.pdf  (RAPORT BIEŻĄCY)

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 7 / 2021
Data sporządzenia: 2021-04-29
Skrócona nazwa emitenta
AMREST
Temat
Wstępne wyniki sprzedaży w pierwszym kwartale 2021 roku
Podstawa prawna
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.
Treść raportu:
AmRest Holdings SE („AmRest”, „Grupa”) przekazuje niniejszym informację na temat wstępnych wyników sprzedaży w pierwszym kwartale 2021 roku, trendów w obszarze sprzedaży porównywalnej (Same Store Sales), a także procentowego udziału funkcjonujących restauracji.

Z uwagi na pojawienie się "trzeciej fali" COVID-19 i rygorystycznych restrykcji wprowadzonych na większości rynków europejskich, od końca roku 2020 do połowy marca 2021 nie zaobserwowano znaczących zmian w zakresie ograniczeń w prowadzeniu działalności restauracyjnej. Lokale gastronomiczne były zamykane lub mogły obsługiwać bardzo ograniczoną liczbę klientów, a władze lokalne zezwalały jedynie na sprzedaż posiłków na wynos, z dostawą do domu lub w ramach usługi drive-through. Udział otwartych restauracji w portfelu AmRest utrzymywał się na stałym poziomie i wynosił około 93% na koniec marca, w porównaniu do 92% na koniec poprzedniego kwartału.

Należy podkreślić, że wyniki za pierwszy kwartał 2021 nie są w pełni porównywalne z tymi z analogicznego okresu ubiegłego roku, ponieważ biznes w Europie zaczął być wyraźnie dotknięty skutkami epidemii COVID-19 dopiero od połowy marca 2020 roku. Rozbieżność w liczbie dni objętych restrykcjami w porównywanych kwartałach tłumaczy spadki sprzedaży opisane poniżej.

Wstępna sprzedaż Grupy w pierwszym kwartale 2021 wyniosła 380,0 mln EUR i była o 7,8% niższa w stosunku do analogicznego okresu w 2020 roku.

Wskaźnik sprzedaży porównywalnej w restauracjach, wyłączający wpływ zmian kursów walutowych i wyniki czasowo zamkniętych lokali, wyliczony za pierwszy kwartał 2021 w odniesieniu do danych z pierwszego kwartału 2019 roku osiągnął poziom 83,1%. Dla porównania, w czwartym kwartale 2020 roku wskaźnik wyniósł 78,8%.

Wstępna sprzedaż wygenerowana na rynkach Europy Środkowo–Wschodniej wyniosła w pierwszym kwartale 2021 roku 163,8 mln EUR, co stanowi spadek o 10,0% w stosunku do analogicznego okresu w 2020 roku.

Przychody dywizji rosyjskiej wyniosły w Q1 2021 37,7 mln EUR i były o 23,1% niższe niż przed rokiem.

Sprzedaż dywizji Europa Zachodnia w Q1 2021 kształtowała się na poziomie 150,8 mln EUR i była o 8,6% niższa niż przed rokiem.

Przychody na rynku chińskim w Q1 2021 osiągnęły poziom 21,3 mln EUR i były o 116,4% wyższe w stosunku do analogicznego okresu w 2020 roku. Negatywny wpływ pandemii COVID-19 rozpoczął się na tym rynku w połowie stycznia 2020 roku, porównanie z ubiegłym rokiem nie jest więc w tym przypadku adekwatne.

Przychody segmentu „Pozostałe” wyniosły w Q1 2021 6,4 mln EUR i były o 2,7% wyższe, niż przed rokiem.
Załączniki
Plik Opis
Wstępne wyniki sprzedaży Q1 2021.pdfWstępne wyniki sprzedaży Q1 2021.pdf Wstępne wyniki sprzedaży Q1 2021
Preliminary sales Q1 2021.pdfPreliminary sales Q1 2021.pdf Preliminary sales Q1 2021

MESSAGE (ENGLISH VERSION)


RB 7/2021 Preliminary sales results Q1 2021;AmRest Holdings SE (“AmRest”
or the “Group“) hereby provides a business update on the first quarter
2021 preliminary sales, comparable sales trends and the status of
restaurants operating.;There were no major changes in terms of
restrictions since the end of the year until the middle of March, given
the emergence of a ‘third wave’ of COVID-19 with growing number of
positive cases and more strict measures taken in the majority of our
European markets. As a reflection of those measures, dine-in was closed
or with restricted capacity and only take away, delivery or drive
through was permitted by local authorities. The share of open stores has
been stable to approximately 93% at the end of March, up from 92% at the
end of the previous quarter.;It should be highlighted that the Q1 2021
data is not fully comparable versus last year as it was not until the
middle of March last year when the business in Europe started to be more
affected by the COVID-19 outbreak. The discrepancy in number of days
affected by restrictions in these two compared quarters explains the
sales declines described below.;The Group’s preliminary sales in the
respective period amounted to EUR 380.0m, implying a 7.8% decrease
compared to the same period last year.; On same-store-sales basis
excluding F/X and adjusting for temporarily closed stores, the index
versus 2019 reached 83.1% in Q1 2021, up from 78.8% during Q4 2020.;
Preliminary sales of the Central and Eastern Europe division amounted to
EUR 163.8m in Q1 2021 and were 10.0% lower compared to Q1 2020.; The
Russian segment generated revenues of EUR 37.7m in Q1 2021, 23.1% lower
compared to the corresponding period in 2020.;Sales in the Western
Europe division in Q1 2021 amounted EUR 150.8m, which was lower by 8.6%
compared to Q1 2020.;In China, sales amounted to EUR 21.3m in Q1 2021,
an increase of 116.4% compared to Q1 2020. COVID-19 impact started in
the middle of January 2020 therefore actual comparison versus last year
is not quite relevant.;Revenues reported under segment “Other” reached
EUR 6.4m and were 2.7% higher than a year ago.;Legal act: Art. 17 Sec. 1
of Regulation (EU) No 596/2014 of The European Parliament and of The
Council of 16 April 2014 on market abuse (Market Abuse Regulation) and
repealing Directive 2003/6/EC of the European Parliament and of the
Council and Commission Directives 2003/124/EC, 2003/125/EC and 2004/72/EC


INFORMACJE O PODMIOCIE    >>>

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2021-04-29 Jaime Tarrero Martos Vice Secretary to the Board of Directors
Źródło:GPW - komunikaty spółek (ESPI)
Tematy
Konto Firmowe i Karta przez rok za bezwarunkowe 0 zł

Konto Firmowe i Karta przez rok za bezwarunkowe 0 zł

Advertisement

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki