REKLAMA

AMPLI: wyniki finansowe

2023-05-18 19:51
publikacja
2023-05-18 19:51
Spis treści:

1. STRONA TYTUŁOWA

2. WYBRANE DANE FINANSOWE

3. KOREKTA RAPORTU

4. ZAWARTOŚĆ RAPORTU


Spis załączników:
Raport_biezacy_dot._korekty_raportu_rocznego_za_2022,_ocena_RN.doc  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
Ocena_RN_do_SF_AMPLI_2022_pl.xhtml  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
Ocena_RN_do_SF_AMPLI_2022_pl.xhtml.xades  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
Ampli_Raport_Roczny_2022-12-31_pl.xhtml  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
Ampli_Raport_Roczny_2022-12-31_pl.xhtml.xades  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
Sprawozdanie_z_badania_Ampli_2022.xhtml  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
Sprawozdanie_z_badania_Ampli_2022.xhtml.xades  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)

STRONA TYTUŁOWA    >>>

WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. EUR
2022 2 021 2022 2 021
I. Przych.netto ze sprzed.prod.,towarów i materiałów 12 262,00 9 241,00 2 616,00 2 023,00
II. Zysk (strata) z działalności operacyjnej 12 635,00 516,00 2 696,00 101,00
III. Zysk ( strata) brutto 12 585,00 146,00 2 685,00 33,00
IV. Zysk ( strata) netto 12 585,00 146,00 2 685,00 33,00
V. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej -2 809,00 861,00 -599,00 188,00
VI. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej 1 389,00 341,00 296,00 75,00
VII. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej 46,00 -752,00 10,00 -165,00
VIII. Przepływy pieniężne netto, razem -1 374,00 450,00 293,00 98,00
IX. Aktywa razem 10 078,00 14 356,00 2 149,00 3 120,00
X. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania 3 237,00 20 765,00 690,00 4 514,00
XI. Zobowiązania długoterminowe 0,00
XII. Zobowiązania krótkoterminowe 3 126,00 20 765,00 666,00 4 514,00
XIII. Kapitał własny 6 841,00 -6 409,00 1 459,00 -1 394,00
XIV. Kapitał zakładowy 3 282,00 3 282,00 700,00 714,00
XV. Liczba akcji (w szt.) 3 282 000,00 3 282 000,00 3 282 000,00 3 282 000,00
XVI. Zysk (strata) netto na jedną akcję zwykłą (w zł / EUR) 3,83 0,04 0,81 0,01
XVII. Rozwodniony zysk (strata) na 1 akcję zwykłą (w zł / EUR) 3,83 0,04 0,81 0,01
XVIII. Wartość księgowa na jedną akcję (w zł / EUR) 2,08 -1,96 0,44 -0,04
XIX. Rozwodniona wartość księgowa na 1 akcję (w zł / EUR) 2,08 -1,96 0,44 -0,04
XX. Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (w zł / EUR) 0,00
Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa

INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU
Skorygowany raportem bieżącym nr z dnia o treści:
Plik Opis

ZAWARTOŚĆ RAPORTU
Raport roczny powinien zawierać składniki i informacje zgodnie z przepisami Rozporządzenia w sprawie informacji bieżących i okresowych lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 Ustawy o ofercie lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 i ust. 6 tej Ustawy
Plik Opis
Raport bieżący dot. korekty raportu rocznego za 2022, ocena RN.docRaport bieżący dot. korekty raportu rocznego za 2022, ocena RN.doc Raport dotyczący korekty raportu za rok 2022
Ocena_RN_do_SF_AMPLI_2022_pl.xhtmlOcena_RN_do_SF_AMPLI_2022_pl.xhtml Uzupełnienie o ocenę RN do SF AMPLI
Ocena_RN_do_SF_AMPLI_2022_pl.xhtml.xadesOcena_RN_do_SF_AMPLI_2022_pl.xhtml.xades Podpis
Ampli_Raport_Roczny_2022-12-31_pl.xhtmlAmpli_Raport_Roczny_2022-12-31_pl.xhtml Raport roczny AMPLI za 2022 (identyczny z poprzednim)
Ampli_Raport_Roczny_2022-12-31_pl.xhtml.xadesAmpli_Raport_Roczny_2022-12-31_pl.xhtml.xades Podpis raportu rocznego
Sprawozdanie z badania Ampli 2022.xhtmlSprawozdanie z badania Ampli 2022.xhtml Sprawozdanie z badania AMPLI (identyczne z poprzednim)
Sprawozdanie z badania Ampli 2022.xhtml.xadesSprawozdanie z badania Ampli 2022.xhtml.xades Podpis sprawozdania z badaia
Źródło:Komunikaty spółek (ESPI)
Tematy
Rekrutujesz? Wypróbuj Pracuj.pl i wygraj iPhone 14 | Konkurs dla firm

Rekrutujesz? Wypróbuj Pracuj.pl i wygraj iPhone 14 | Konkurs dla firm

Advertisement

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki