REKLAMA

ALCHEMIA: Powołanie członka organu nadzorującego Alchemia S.A

2019-06-24 16:40
publikacja
2019-06-24 16:40
Spis treści:

1. RAPORT BIEŻĄCY

2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)

3. INFORMACJE O PODMIOCIE

4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ


Spis załączników:
Piotr_Lisiecki_informacje_.pdf  (RAPORT BIEŻĄCY)

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 37 / 2019
Data sporządzenia: 2019-06-24
Skrócona nazwa emitenta
ALCHEMIA
Temat
Powołanie członka organu nadzorującego Alchemia S.A
Podstawa prawna
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
Treść raportu:
Zarząd Alchemia S.A. ("Spółka") informuje, iż w dniu 24 czerwca 2019 roku Zwyczajne Walne Zgromadzenie Alchemia S.A. działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu Spółek Handlowych oraz na podstawie § 3 ust. 1 Regulaminu Rady Nadzorczej Alchemia S.A. powołało z tym samym dniem na funkcję Członka Rady Nadzorczej Pana Piotra Lisieckiego.
Informacje nt. posiadanego przez Pana Piotra Lisieckiego wykształcenia, kwalifikacji i zajmowanych wcześniej stanowisk, wraz z opisem przebiegu pracy zawodowej stanowią załącznik do raportu.
Zgodnie ze złożonym oświadczeniem Pan Piotr Lisiecki nie prowadzi działalności konkurencyjnej wobec Spółki, jak również nie uczestniczy w spółce konkurencyjnej jako wspólnik spółki cywilnej, spółki osobowej lub jako członek organu konkurencyjnej spółki kapitałowej lub członek organu jakiejkolwiek konkurencyjnej osoby prawnej, jak również nie jest wpisany do Rejestru Dłużników Niewypłacalnych prowadzonego na podstawie przepisów ustawy z dnia 20 sierpnia 1997 roku o Krajowym Rejestrze Sądowym.
Szczegółowa podstawa prawna: § 5 ust. 5 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim.
Załączniki
Plik Opis
Piotr Lisiecki_informacje .pdfPiotr Lisiecki_informacje .pdf Piotr Lisiecki-informacje nt. wykształcenia, kwalifikacji i zajmowanych wcześniej stanowisk

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

INFORMACJE O PODMIOCIE    >>>

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2019-06-24 Karina Wściubiak-Hankó Prezes Zarządu
Źródło:Komunikaty spółek (ESPI)
Tematy
Pożyczka gotówkowa w PKO Banku Polskim RRSO 7,45%

Pożyczka gotówkowa w PKO Banku Polskim RRSO 7,45%

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki