REKLAMA

AGROMEP: Wniosek o rozszerzenie porządku obrad NWZA zwołanego na dzień 25 listopada 2021 r.

2021-11-04 20:59
publikacja
2021-11-04 20:59
Zarząd Agromep S.A. z siedzibą w Kościanie ("Spółka", "Emitent") informuje, że w dniu 4 listopada 2021 roku otrzymał od akcjonariusza Spółki - Janiny Miszkiewicz, wniosek złożony w trybie art. 401 § 1 KSH, dotyczący rozszerzenia porządku obrad NWZA Emitenta zwołanego na dzień 25 listopada 2021 r.
W ramach złożonego wniosku, uprawniony akcjonariusz wniósł o uzupełnienie porządku obrad Walnego Zgromadzenia poprzez podjęcie uchwały w sprawie wycofania akcji Spółki z obrotu w alternatywnym systemie obrotu NewConnect prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. oraz upoważnienia Zarządu Spółki do podjęcia czynności mających na celu wycofanie akcji Spółki z obrotu w alternatywnym systemie obrotu NewConnect.

Tym samym, zgodnie ze zgłoszonym wnioskiem, aktualny porządek obrad NWZA Emitenta zwołanego na dzień 25 listopada 2021 r. przedstawia się następująco:
1. Otwarcie obrad Zgromadzenia.
2. Wybór Przewodniczącego Zgromadzenia.
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał.
4. Przystąpienie/Odstąpienie od wyboru komisji skrutacyjnej.
5. Przyjęcie porządku obrad Zgromadzenia.
6. Podjęcie uchwał w przedmiocie:
a. Udzielenia zgody na nabycie nieruchomości
b. Zmiany Statutu Spółki
c. Wycofania akcji Spółki z obrotu w alternatywnym systemie obrotu NewConnect prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. oraz upoważnienia Zarządu Spółki do podjęcia czynności mających na celu wycofanie akcji Spółki z obrotu w alternatywnym systemie obrotu NewConnect
7. Wolne wnioski.
8. Zamknięcie obrad Zgromadzenia.

Załącznik do raportu stanowią:
- uzupełniony porządek obrad NWZA Spółki
- projekty uchwał rozszerzone o nową uchwałę
- rozszerzony formularz do wykonywania prawa głosu przez pełnomocnika


Podstawa prawna:
§4 ust. 2 pkt. 2,3 i 4 Załącznika Nr 3 do Regulaminu ASO.
Załączniki
20211104_205919_0000137217_0000135784.pdf
20211104_205919_0000137217_0000135785.pdf
20211104_205919_0000137217_0000135786.pdf
Źródło:Komunikaty spółek (EBI)
Tematy
Kredyt gotówkowy bez porównania opłacalny.

Kredyt gotówkowy bez porównania opłacalny.

Teraz z kodem PROSTY masz 0% prowizji za udzielenie kredytu gotówkowego (RRSO 12,68%).

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki