REKLAMA

AC S.A.: Powołanie Członka Rady Nadzorczej AC S.A.

2019-10-22 15:05
publikacja
2019-10-22 15:05
Spis treści:

1. RAPORT BIEŻĄCY

2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)

3. INFORMACJE O PODMIOCIE

4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ


Spis załączników:
CV_Zenon_Andrzej_Mierzejewski.pdf  (RAPORT BIEŻĄCY)

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 32 / 2019
Data sporządzenia: 2019-10-22
Skrócona nazwa emitenta
AC S.A.
Temat
Powołanie Członka Rady Nadzorczej AC S.A.
Podstawa prawna
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
Treść raportu:
AC S.A. z siedzibą w Białymstoku (dalej jako „Spółka”) informuje, że w dniu 22.10.2019 r. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki na członka Rady Nadzorczej powołało Pana Zenona Andrzeja Mierzejewskiego.

Odwołując się do Raportu bieżącego nr 25/2019 Spółka informuje, że z uwagi na przedmiotowe powołanie, skład Rady Nadzorczej został uzupełniony do wymaganych 5 członków.

Pan Zenon Andrzej Mierzejewski uchwałą Rady Nadzorczej Spółki z dnia 22.10.2019 r. na podstawie § 16 ust. 1 Regulaminu Rady Nadzorczej AC S.A. został powołany skład Komitetu Audytu. Ponadto uchwałą Rady Nadzorczej Spółki Pan Artur Jarosław Laskowski został wybrany Wiceprzewodniczącym Rady Nadzorczej.

Działalność prowadzona przez Pana Zenona Andrzeja Mierzejewskiego poza Spółką nie ma charakteru działalności konkurencyjnej w stosunku do działalności wykonywanej w Spółce. Pan Zenon Andrzej Mierzejewski nie uczestniczy w spółce konkurencyjnej jako wspólnik spółki cywilnej, spółki osobowej, spółki kapitałowej oraz nie uczestniczy w żadnej innej konkurencyjnej osobie prawnej jako członek jej organu, nie jest wpisany do Rejestru Dłużników Niewypłacalnych, prowadzonego na podstawie ustawy o KRS.

Szczegółowe informacje na temat nowo wybranego członka Rady Nadzorczej stanowią załącznik do niniejszego raportu bieżącego.
Podstawa prawna: § 5 pkt 5 w zw. z § 10 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim.
Załączniki
Plik Opis
CV Zenon Andrzej Mierzejewski.pdfCV Zenon Andrzej Mierzejewski.pdf wykształcenie i kwalifikacje członka Rady Nadzorczej AC S.A.

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

INFORMACJE O PODMIOCIE    >>>

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2019-10-22 Katarzyna Rutkowska Wiceprezes Zarządu
Źródło:GPW - komunikaty spółek (ESPI)
Tematy
Załóż Konto Przekorzystne na selfie

Załóż Konto Przekorzystne na selfie

Advertisement

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki