REKLAMA

Po majówce otwarte galerie, hotele, żłobki i przedszkola

2020-04-29 10:15, akt.2020-04-29 13:51
publikacja
2020-04-29 10:15
aktualizacja
2020-04-29 13:51

Rząd "miesza" w odmrażaniu gospodarki. Część elementów z 3. etapu została przeniesiona już do 2. I tak premier Mateusz Morawiecki zapowiedział wcześniejsze otwarcie galerii handlowych i umożliwienie zabiegów fizjoterapeutycznych. 

fot. Ios/Ropi / Łukasz Dejnarowicz / BITA HONARVAR / / ZUMA Press / FORUM / Reuters

Od 4 maja będą otwarte:

 • galerie handlowe z zachowaniem odpowiednich obostrzeń dotyczących szczególnie ciągów komunikacyjnych, które mają pozostać prawie puste. Liczba klientów, noszących maseczki i rękawiczki ma być ustalona na tych samych zasadach, co obecnie w np. w sklepach spożywczych. W miarę możliwości dystans między obsługą a klientami powinien wynosić 2 metry. Regularnie, kilka razy w ciągu dnia, trzeba czyścić powierzchnie wspólne, z którymi stykają się klienci, np. klamki drzwi wejściowych, poręcze, blaty, oparcia krzeseł. Należy także ograniczyć o połowę liczbę dostępnych ubikacji. Wprowadzony ma być też zakaz używania suszarek nadmuchowych w łazienkach. Galerie mają przygotować pomieszczenie do izolacji podejrzanego o zakażenie oraz mogą odmówić osobie, mającej objawy, wstępu na teren sklepu. Nadal zamknięte pozostają: miejsca rekreacji, restauracje, bary, kluby fitness, salony piękności, kina;
 • sklepy budowlane i meblarskie w weekendy. Na jednego klienta musi przypadać co najmniej 15 m kw, a informacja o maksymalnej liczbie klientów musi być wywieszona przed wejściem. Każdy klient wchodzący do sklepu będzie usiał mieć zasłonięty nos i usta oraz nosić rękawiczki, po wcześniejszej dezynfekcji rąk. W miarę możliwości dystans między obsługą a klientami powinien wynosić 2 metry. Regularnie, kilka razy w ciągu dnia, trzeba czyścić powierzchnie wspólne, z którymi stykają się klienci, np. klamki drzwi wejściowych, poręcze, blaty, oparcia krzeseł. Należy także ograniczyć o połowę liczbę dostępnych ubikacji. Wprowadzony ma być też zakaz używania suszarek nadmuchowych w łazienkach. Sklepy mają przygotować pomieszczenie do izolacji podejrzanego o zakażenie oraz mogą odmówić osobie, mającej objawy, wstępu na teren sklepu
 • hotele i inne miejsca noclegowe z ograniczeniami (rząd specjalnie pozwolił na to dopiero po majówce, aby uniknąć masowych wyjazdów). Hotelowe restauracje, stołówki czy bary pozostaną zamknięte (obiady będą mogły być wydawane, ale bezpośrednio do pokoi). Goście nie skorzystają z basenów i siłowni. Szczegóły dotyczące obostrzeń w ramce poniżej,
 • niektóre instytucje kultury: biblioteki, archiwa, muzea i galerie sztuki (będą one jednak otwierane stopniowo, a dokładna data zależeć ma od decyzji organu prowadzącego). Wiadomo, że np. książki będą przechodziły 14-dniową kwarantannę, a czytelnicy otrzymają możliwość zamawiania pozycji, a nie "szperania" po regałach; ograniczone zostanie korzystanie z multimediów, sal komputerowych oraz możliwość zmniejszenia godzin otwarcia;
 • gabinety rehabilitacji. Nadal zamknięte pozostają salony masażu.

- Pewną kontrolę nad koronawirusem przejęliśmy. Czasami przyspieszamy łagodzenie obostrzeń. Czasami będzie jednak konieczny krok w tył. Dlatego też nie pokazujemy konkretnych dat. Należy pamiętać, że odmrażamy stopniowo gospodarkę, ale o centymetr nie luzujemy dystansu społecznego - wyjaśnia szef rządu.

1 etap odmrażania - obowiązuje od 20 kwietnia

1. Nowe zasady w handlu i usługach

Więcej osób jednorazowo robi zakupy w sklepie:

 • do sklepów o powierzchni mniejszej niż 100 m2 wejdzie maksymalnie tyle osób, ile wynosi liczba wszystkich kas lub punktów płatniczych pomnożona przez 4.
 • w sklepach o powierzchni większej niż 100 m2 na 1 osobę musi przypadać co najmniej 15 m2 powierzchni

2. Otwarte lasy, rekreacja, starsza młodzież na ulicach bez dorosłych

 • jest możliwe przemieszczanie się w celach rekreacyjnych. W praktyce więc można spędzać czas w lasach i parkach, a także biegać czy jeździć na rowerze. Przebywać na zewnątrz można tylko pod warunkiem zachowania dystansu społecznego i zasłaniania twarzy.
 • starsza młodzież, która ukończyła 13. rok życia może przemieszczać się bez opieki osoby dorosłej. Musi jednak zachować odpowiedni 2-metrowy dystans od innych i zasłaniać usta i nos.
 • liczba osób, które będą mogły uczestniczyć w mszy lub innym obrzędzie religijnym, będzie zależała od powierzchni świątyni. W kościele na 1 osobę będzie musiało przypadać co najmniej 15 m2 powierzchni.

Uwaga! Place zabaw nadal pozostają zamknięte!

W galeria w maseczkach

Reżim sanitarny w galeriach obowiązywał będzie podobny jak obecnie w sklepach spożywczych. Oznacza to, że klienci zobowiązani zostaną do noszenia maseczek lub przyłbic oraz rękawic (do zapewnienia tych osłony na dłonie zostanie zobowiązany operator sklepu). Dodatkowo na 15 m. kw. w jednym sklepie może przebywać jeden klient. Do powierzchni sprzedażowej nie wlicza się powierzchni korytarzy.

Ponadto galerie będą musiały zapewnić możliwość zakupu maseczek w przynajmniej jednym sklepie będącym na terenie obiektu lub punkcie ustanowionym przez zarządcę obiektu w tym umieszczenie stosownej informacji przy wejściu o takiej możliwości ze wskazaniem lokalizacji takiego sklepu, ewentualnie ustawienie automatów do kupowania maseczek.

Rząd rozmawiał także z reprezentantami galerii handlowych, by zapewnić odpowiedni dystans w ciągach komunikacyjnych. Na konferencji nie przedstawiono jednak praktycznych rozwiązań. 

Świat widziany przez plexi, czyli życie po koronawirusie

Świat widziany przez plexi, czyli życie po koronawirusie

"Moja ulica murem podzielona" - śpiewał w "Arahji" Kazik. Zapewne nikt nie przypuszczał, że będzie to przepowiednia na przyszłość. Randki przez ściankę plexi, kokony w samolotach i wszechobecne maseczki - to już nasza koronawirusowa rzeczywistość. 

Żłobki i przedszkola otwarte od 6 maja

Od 6 maja rząd rekomenduje otwarcie żłobków i przedszkoli. - Chcemy dopuścić możliwość otwarcia żłobków i przedszkoli. Ostateczne decyzje będą podejmowane każdorazowo w odniesieniu do każdego żłobka, każdego przedszkola przez ograny założycielskie, jednak my to umożliwiamy - powiedział premier. Rząd poinformował, że zapewni odpowiednie środki dezynfekcyjne placówkom, które zdecydują się na podjęcie się opieki nad dziećmi.

Wytyczne dla instytucji opieki nad dziećmi do lat 3

Dla samorządów:

 • możliwość ograniczania liczby dzieci,
 • zapewnienie pomieszczeń (w tym do izolacji) oraz ich wyposażenia,
 • zaopatrzenie pracowników w indywidualne środki ochrony osobistej: jednorazowe rękawiczki, maseczki, ewentualnie przyłbice, nieprzemakalne fartuchy z długim rękawem, 
 • odpowiednia organizacja jedzenia m.in. wybór bezpiecznych dostawców i zdrowych produktów (w tym firm cateringowych).

Dla dyrektorów:

 • przy wejściu do budynku bezwzględnie umieść płyn do dezynfekcji rąk i zobliguj wszystkich dorosłych do korzystania z niego. O ile jest taka potrzeba, zaopatrz pracowników w środki ochrony osobistej, w tym rękawiczki, maseczki ochronne, ewentualnie przyłbice, 
 • dzieci po wejściu do placówki powinny natychmiast umyć ręce
 • jeśli istnieje uzasadnione podejrzenie, że dziecko jest chore i może zarażać inne dzieci, nie wpuszczaj go do instytucji, poproś rodzica o zabranie dziecka do domu i skontaktowanie się z lekarzem.
 • zapewnij korzystanie z dystrybutorów wody przez pracowników, tak aby dzieci nie miały bezpośredniej styczności ze źródłem wypływu wody. Pamiętaj, że dzieciom wodę podaje opiekun.
 • dzieci, pod nadzorem opiekuna, mogą korzystać z istniejących na terenie instytucji placów zabaw i boisk. Wychodzenie na plac zabaw poszczególnych grup zorganizuj jednak tak, aby nie kontaktowały się ze sobą wzajemnie. Jeżeli nie możesz zapewnić codziennej dezynfekcji sprzętu na placu zabaw lub boisku, musisz go oznaczyć taśmą zabezpieczającą przed używaniem.
 • zapewnij sprzęt i środki oraz monitoruj codzienne prace porządkowe, ze szczególnym uwzględnieniem utrzymywania w czystości ciągów komunikacyjnych, dezynfekowania powierzchni dotykowych - poręczy, klamek, włączników światła, uchwytów, ram łóżeczek lub leżaczków, poręczy krzeseł i powierzchni płaskich, w tym blatów w salach i w pomieszczeniach spożywania posiłków. Po każdym użyciu zabawek lub innych sprzętów przez dziecko należy je umyć i zdezynfekować (chyba, że jest tyle zabawek, że każde dziecko bawi się inną).
 • przygotuj procedury postępowania na wypadek stwierdzenia podejrzenia zakażenia i skutecznie poinstruuj pracowników, jak należy je stosować. Pamiętaj, że każde wprowadzane wymagania, konieczne dla zachowania zdrowia, muszą być przedstawione i wyjaśnione odbiorcom. Przeprowadź spotkania z pracownikami i zwróć uwagę, aby kładli szczególny nacisk na profilaktykę zdrowotną, również dotyczącą ich samych. Do instytucji nie powinni przychodzić chorzy opiekunowie i inni
 • w miarę możliwości nie angażuj w zajęcia opiekuńcze osób powyżej 60. roku życia, a także unikaj rotacji opiekunów podczas sprawowania opieki nad dziećmi.
 • wyznacz i przygotuj (m. in. wyposażone w środki ochrony indywidualnej i płyn dezynfekujący) pomieszczenie, w którym będzie można odizolować osobę w przypadku stwierdzenia objawów chorobowych.
 • przygotuj i umieść w określonym miejscu (łatwy dostęp) potrzebne numery telefonów do: organu prowadzącego, stacji sanitarno-epidemiologicznej, służb medycznych.
 • przygotuj ścieżki szybkiej komunikacji z rodzicami (najlepiej by nie wchodzili oni na teren placówki).
 • jeżeli organizujesz żywienie (stołówka, kuchnia) w instytucji, to obok warunków higienicznych wymaganych przepisami prawa odnoszących się do funkcjonowania żywienia zbiorowego, dodatkowo wprowadź zasady szczególnej ostrożności dotyczące zabezpieczenia epidemiologicznego pracowników, w miarę możliwości odległość stanowisk pracy, a jeśli to niemożliwe – środki ochrony osobistej, płyny dezynfekujące do czyszczenia powierzchni i sprzętów. Szczególną uwagę należy zwrócić na utrzymanie wysokiej higieny, mycia i dezynfekcji stanowisk pracy, opakowań produktów,
 • zorganizuj bezpiecznie korzystanie z posiłków w miejscach do tego przeznaczonych, w tym zmianowe wydawanie posiłków oraz czyszczenie blatów stołów i poręczy krzeseł po każdej grupie. Wielorazowe naczynia i sztućce należy myć w zmywarce z dodatkiem detergentu, w temperaturze minimum 60 st.C lub je wyparzać. Wymagaj od dostawców cateringu pojemników i sztućców jednorazowych.

Dla opiekunów grup:

 • nie organizuj wyjść poza teren instytucji (np. spacer do parku),
 • usuń z sali, przedmioty i sprzęty, których nie można skutecznie dezynfekować, np. pluszowe zabawki. Jeżeli do zajęć wykorzystujesz przybory sportowe (piłki, skakanki, obręcze itp.) powinieneś je systematycznie dezynfekować. Wietrz salę, w której organizujesz zajęcia, co najmniej raz na godzinę,
 • zwracaj uwagę, aby dzieci często i regularnie myły ręce, bądź sam myj dzieciom ręce, szczególnie przed jedzeniem, po skorzystaniu z toalety i po powrocie ze świeżego powietrza. Zorganizuj pokaz właściwego mycia rąk. Przypominaj i dawaj przykład. Możesz uatrakcyjnić mycie rąk poprzez historyjki obrazkowe (obejmujące kolejne etapy mycia rąk) czy zabawy paluszkowe, śpiewanie w trakcie mycia,
 • organizując dziecku miejsce do spania, zachowaj przy tym dystans pomiędzy leżaczkami czy łóżeczkami, a po zakończeniu odpoczynku zdezynfekuj je,
 • unikaj organizowania większych skupisk dzieci w jednym pomieszczeniu, organizuj zajęcia relaksacyjne – możesz opowiadać znane Ci wiersze lub znaleźć w sieci słuchowiska, które możesz włączyć dziecku.

Dla rodzica:

 • aby zapewnić dziecku odpowiednią opiekę podczas pobytu w instytucji, przekaż dyrektorowi lub opiekunowi informacje o stanie zdrowia dziecka, które są istotne. Pamiętaj! Przyprowadź do instytucji dziecko zdrowe – bez objawów chorobowych,
 • wyjaśnij dziecku, aby nie zabierało do instytucji zabawek i niepotrzebnych przedmiotów.

- Dla osób, które nie będą w stanie oddać swoich pociech do przedszkola czy żłobka, dla tych osób będziemy dalej mieli zasiłek opiekuńczy - dodał Mateusz Morawiecki. Jednak na stronie gov.pl pojawiły się szczegółowe informacje:

"Dodatkowy zasiłek opiekuńczy jest wypłacany rodzicom, gdy:

 • przedszkole i żłobek są zamknięte na mocy decyzji jednostki samorządu terytorialnego,
 • gdy żłobek lub przedszkole nie może zapewnić opieki ze względu na ograniczenia spowodowane COVID-19."

Samorządom pozostawiono indywidualne decyzje ze względu m.in. na fakt, że nawet w sąsiednich powiatach może być różna sytuacja epidemiologiczna. - Prosimy, by robić to rozsądnie - apeluje minister zdrowia Łukasz Szumowski. 

Forma opiekuńcza dla dzieci w klasach 1-3 będzie przedstawiona w późniejszym terminie.

Zabiegi rehabilitacyjne od 4 maja

- Po konsultacji z Ministerstwem Zdrowia podjęliśmy decyzję, żeby umożliwić zabiegi rehabilitacyjne po majówce - poinformował premier. 

Co zaważyło na takiej decyzji? Przede wszystkim fakt, że fizjoterapia jest bardzo ważna dla zdrowia, a często musi być przeprowadzana w odpowiednich cyklach - argumentował. 

Minister zdrowia zwrócił uwagę, że choć w służbie zdrowia, poza nielicznymi zabiegami planowymi stricte zakazów nie było, to około 30 proc. działalności medycznej zostało spowolnione. - Chcielibyśmy, żeby już wracały te wszystkie możliwe zabiegi (...) - rehabilitacja, ale badania profilaktyczne, przyjęcia pacjentów w AOS-ie (ambulatoryjnej opiece specjalistycznej - PAP) - dodał Szumowski.

Wstrzymanie przyjęć pacjentów na planowe zabiegi operacyjne zalecił w marcu Narodowy Fundusz Zdrowia i decyzję taką podjęło wiele szpitali. Duża część przychodni także ograniczyła przyjęcia pacjentów, oferując im teleporady. 

Według ministra zdrowia możliwe będzie też przywrócenie porodów rodzinnych. Zaznaczył, że "zakazu odgórnego nie było, to zależy w dużym stopniu od możliwości danej jednostki – czy jest możliwość izolacji tej rodziny od drugiej rodziny, która jest obok". - Jeśli tylko jest możliwość dystansowania, to myślę, że dyrektorzy placówek mogą myśleć o tym, żeby wprowadzić z powrotem porody rodzinne" – powiedział Szumowski.

Majówka tylko we dwoje

- Trzeba zachowywać się odpowiedzialnie i rekomendowałbym unikanie zgromadzeń - wyjaśnia premier Morawiecki. Jak wyjaśnia, nadal obowiązuje nakaz noszenia maseczek w miejscach publicznych, rekomendacja spacerów/wyjazdów w dwie osoby oraz 2-metrowy odstęp od osób, z którymi nie mieszkamy w jednym domu.

- Zdrowy rozsądek jest kluczowy - uzupełnia szef resortu zdrowia. - Duże spotkania mogą być "bombą wirusową", o czym świadczy przykład Włoch czy Hiszpanii. Odradzamy też duże spotkania rodzinne czy towarzyskie - dodaje.

Pandemiczne wakacje. Odludne miejsca na urlop w Polsce i Europie

Pandemiczne wakacje. Odludne miejsca na urlop w Polsce i Europie

O dalekich podróżach na razie można jedynie pomarzyć. Nikomu się raczej nie uśmiecha przypłacenie 2-tygodniowego urlopu trwającą tyle samo kwarantanną. Kiedy spragnieni wypoczynku dostaną zielone światło, może zamiast tłumnych kurortów zwrócą uwagę na miejsca odosobnienia.

Na fryzjerów i kina trzeba poczekać

Dopiero w 3. etapie, a więc po ocenie epidemiologicznej 2. wprowadzonego po majówce, mają ruszyć pełną parą salony fryzjerskie i kosmetyczne, gastronomia. To zrodziło jednak pytanie: kawiarniane ogródki przy zachowaniu odstępu między stolikami, obowiązku noszenia maseczek mogą być bezpieczniejsze niż "zamknięte w pomieszczeniach" galerie sztuki. To pytanie pozostało bez odpowiedzi.

Jak zapowiada premier, co dwa tygodnie będą kolejne aktualizacje dotyczące odmrażania gospodarki, ale zastrzegł, że "niektóre elementy z życia gospodarczego" mogą być przyspieszane. Takie decyzje jeszcze nie zapadły, ponieważ potrzebne są odpowiednie analizy.

Według premiera, aby można było przyspieszać, albo przynajmniej utrzymywać tempo luzowania obostrzeń w gospodarce, kluczowe są trzy kryteria. Wymienił wśród nich:

 1. wskaźnik zachorowań,
 2. dystansowanie społeczne,
 3. wydajność naszej służby zdrowia.

Rowery miejskie niebawem?

Rząd rozważa zgodę na przywrócenie systemów rowerów miejskich. - W bliskim etapie, najpóźniej w ciągu dwóch tygodni, a raczej wcześniej, chcemy dopuścić taką możliwość – zadeklarował Mateusz Morawiecki.

- Bardzo gorąco zachęcam do tego, żeby nie tylko służby miejskie, ale też każdy, kto może i kto chciałby korzystać z tego typu dodatkowych sprzętów, nosił przy sobie jakiś środek dezynfekcyjny – dodał premier.

Wytyczne dla funkcjonowania hoteli/obiektów/pensjonatów w trakcie epidemii COVID-19 w Polsce. Ministerstwo Rozwoju w konsultacji z GIS, 28.04.2020

Zapewnienie bezpieczeństwa pracownikom/obsłudze

 1. Ustalenie zadań i procesów, które zwykle wymagają ścisłej interakcji i określenie sposobów ich modyfikacji, aby zwiększyć fizyczne odległości między pracownikami i zachować bezpieczeństwo pracy zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa (w zakładach pracy minimum 1,5 m).
 2. Podzielenie zmian pracy w celu zwiększenia bezpieczeństwa pracowników przebywających w danym momencie na terenie hotelu/obiektu/pensjonatu, stosownie do możliwości.
 3. Zmniejszenie liczby pracowników korzystających w tym samym czasie ze wspólnych obszarów np. stołówki pracowniczej, szatni itp. W pomieszczeniach tych zaleca się, aby liczba osób z nich korzystających umożliwiała zachowanie dystansu społecznego min. 2 m Wyposażenie obsługi hotelu/obiektu/pensjonatu w środki ochrony indywidualnej w tym, maski lub przyłbice, rękawiczki oraz środki do dezynfekcji rąk, a także nieprzemakalne fartuchy z długim rękawem, do użycia w razie potrzeby.
 4. Zalecenia dla pracowników: przed rozpoczęciem pracy, tuż po przyjściu do pracy obowiązkowo należy umyć ręce wodą z mydłem. Nosić osłonę nosa i ust, ewentualnie przyłbicę oraz rękawice ochronne podczas wykonywania obowiązków. Zachować bezpieczną odległość od rozmówcy i współpracowników (rekomendowane są 2 metry). Regularnie często i dokładnie myć ręce wodą z mydłem zgodnie z instrukcją znajdującą się przy umywalce i dezynfekować osuszone dłonie środkiem na bazie alkoholu (min. 60%). Podczas kaszlu i kichania zakryć usta i nos zgiętym łokciem lub chusteczką – jak najszybciej wyrzucić chusteczkę do zamkniętego kosza i umyć ręce. Starać się nie dotykać dłońmi okolic twarzy, zwłaszcza ust, nosa i oczu. Dołożyć wszelkich starań, aby stanowiska pracy były czyste i higieniczne, szczególnie po zakończonym dniu pracy. Należy pamiętać o dezynfekcji powierzchni dotykowych jak słuchawka telefonu, klawiatura i myszka, włączniki świateł czy biurka. Regularnie (kilka razy w ciągu dnia) czyścić powierzchnie wspólne, z którymi stykają się klienci, np. klamki drzwi wejściowych, poręcze, blaty, oparcia krzeseł. Unikać dojazdów do pracy środkami komunikacji publicznej, jeżeli istnieje taka możliwość.
 5. Zapewnienie, w miarę możliwości, wietrzenia nieklimatyzowanych pomieszczeń. 
 6. Ograniczenie do niezbędnego minimum spotkań i narad wewnętrznych; spotkania powinny być przeprowadzane przy otwartych oknach z zachowaniem rekomendowanych przez służby sanitarne odległości  pomiędzy osobami (minimum 2 m); preferowany kontakt telefoniczny oraz mailowy.
 7. Ograniczenie korzystania przez pracowników z przestrzeni wspólnych, w tym: wprowadzenie różnych godzin przerw, zmniejszenie liczby pracowników korzystających ze wspólnych obszarów w danym czasie (np. przez rozłożenie przerw na posiłki).
 8. Szczególną troskę o pracowników z grup bardziej narażonych na ryzyko epidemiczne – jeśli to możliwe nie angażowanie w bezpośredni kontakt z klientem osób powyżej 60.r.ż oraz przewlekle chorych .
 9. Obowiązek stosowania przez dostawców hotelu/obiektu/pensjonatu środków ochrony osobistej zgodnie z aktualnymi przepisami prawa.
 10. Przygotowanie procedury postępowania na wypadek wystąpienia sytuacji podejrzenia zakażenia i skuteczne poinstruowanie pracowników. 
 11. Celem ograniczenia kontaktów międzyludzkich zaleca się tam gdzie jest to możliwe, wykorzystywanie do komunikacji m. in. telefonów, poczty elektronicznej itp.

Zapewnienie bezpieczeństwa w obiekcie

 1. Umieszczenie w widocznym miejscu przed wejściem do hotelu i w recepcji informacji o maksymalnej liczbie klientów  mogących jednocześnie przebywać  w danej części obiektu.
 2. Umieszczenie na terenie hotelu/obiektu/pensjonatu dozowników z płynem do dezynfekcji rąk dostępnych dla gości, a w szczególności przy wejściach na teren obiektu, w obszarze recepcji, przy wejściu do wind, punktów gastronomicznych oraz przy wyjściu z toalet.
 3. Rekomenduje się zapewnienie możliwości zakupu maseczek ochronnych w recepcji.
 4. Wywieszenie w pomieszczeniach sanitarnohigienicznych instrukcji dot. mycia rąk, zdejmowania i zakładania rękawiczek, zdejmowania i zakładania maseczki, a  przy dozownikach z płynem do dezynfekcji – instrukcji prawidłowej dezynfekcji rąk. 
 5. Zapewnienie sprzętu i środków oraz monitorowanie codziennych prac porządkowych, ze szczególnym uwzględnieniem dezynfekowania powierzchni dotykowych - poręczy, klamek, włączników światła, uchwytów, poręczy krzeseł i powierzchni płaskich, w tym blatów w pomieszczeniach pracy i w pomieszczeniach do spożywania posiłków należy przestrzegać wymaganego dystansu przestrzennego między personelem a gośćmi (minimum 2 metry).
 6. Ograniczenie do minimum czasu przebywania gościa przy recepcji.
 7. Ustalenie i kontrola maksymalnej liczby gości  w hotelu/obiekcie/pensjonacie – na podstawie liczby dostępnych pokoi liczone jako liczba pokoi razy dwie osoby. 
 8. Wyłączenie z użytkowania pomieszczeń takich jak: wspólne sale telewizyjne, pokoje/sale zabaw dla dzieci, baseny, sauny, dyskoteki oraz innych, w których mogą tworzyć się skupiska ludzi, do czasu wejścia w kolejną fazę odmrażania. Umożliwienie korzystania z w/w przestrzeni w sytuacji wynajęcia na wyłączność przez gości hotelu wspólnie zakwaterowanych.
 9. Możliwość użytkowania sal konferencyjnych na zasadach opisanych aktualnymi przepisami prawa (zachowanie dystansu społecznego wynoszącego minimum 2 m odległości osoby od osoby. 
 10. Bezwzględny zakaz przebywania w hotelu / obiekcie / pensjonacie osób tam nie zakwaterowanych. 
 11. Bieżące dezynfekowanie, nie rzadziej niż co godzinę, ogólnych toalet, wind, blatu recepcyjnego (po każdym gościu), klamek, poręczy, uchwytów, telefonów, klawiatury komputerów, urządzeń w pomieszczeniach socjalnych oraz innych, często dotykanych powierzchni  – 
 12. Precyzyjne dozowanie profesjonalnych środków myjących. 
 13. Ograniczenie rutynowego sprzątania pokoi, które powinno się odbywać jedynie na życzenie klienta.
 14. Po każdym kliencie zaleca się rutynowe sprzątniecie pokoju i dezynfekcję wszystkich powierzchni dotykowych (w tym oparcia krzeseł), sprzętu (np. piloty) i łazienki oraz gruntowne wywietrzenie pomieszczenia, albo po sprzątnięciu pomieszczenia - dokonanie ozonowania/ zamgławiania/ dekontaminacji z użyciem innych dedykowanych technologii.
 15. Pokój można ponownie wynająć po zakończeniu dezynfekcji w okresie zgodnym z instrukcją urządzenia służącego do dekontaminacji, alb zaleceń producenta zastosowanych technologii.
 16. Personel sprzątający powinien być wyposażony i przestrzegać używania jednorazowej maseczki, rękawiczek, a w razie potrzeby jednorazowego fartucha z długim rękawem. Pościel i ręczniki należy prać w temp. min 60 ºC z dodatkiem detergentu. Prane i dostarczane w reżimie sanitarnym.
 17. Zakaz używania hotelowych suszarek nadmuchowych w łazienkach pokojowych.
 18. W miarę możliwości systematyczne wietrzenie wszystkich pomieszczeń hotelu/obiektu/pensjonatu bądź ozonowanie (lub dekontaminacja w innej dostępnej technologii) powierzchni wspólnych, w wyznaczonych zakresach czasowych. 
 19. Funkcjonowanie restauracji  i barów hotelowych/obiektów/pensjonatów w reżimie sanitarnym (z uwzględnieniem zakazu organizowania posiłków w formie bufetu). Możliwość serwowania posiłków tylko dla gości hotelu w przestrzeni restauracji pod warunkiem zachowania minimum 2 m odległości między osobami spożywającymi posiłek. 
 20. Dezynfekcja sprzętów hotelowych udostępnianych gościom (np. rower, kajak itp.) po każdym użyciu.
 21. W związku z zagrożeniem wirusem COVID – 19 hotel / obiekt / pensjonat ma prawo do zawieszenia lub ograniczenia usług, które zwiększałaby zagrożenie gości oraz personelu hotelu / obiektu / pensjonatu (np. dostarczanie bagaży do pokoi itp.)
 22. Wyznaczenie i przygotowanie (m.in. wyposażonego w środki ochrony indywidualnej i płyn dezynfekujący) pomieszczenia, lub pokoju, w którym będzie można czasowo odizolować osobę w przypadku stwierdzenia objawów chorobowych.
 23. Przygotowanie i umieszczenie w określonym miejscu (łatwy dostęp) potrzebnych numerów telefonów do stacji sanitarno-epidemiologicznej, służb medycznych. 
 24. Poinformowanie wszystkich gości oraz potencjalnych klientów hotelu/obiektu/pensjonatu o procedurach bezpieczeństwa zastosowanych w związku z wirusem COVID-19 w danym obiekcie;

Procedury zapobiegawcze: podejrzenie zakażenia koronawirusem u pracownika/obsługi

 1. Obowiązek zapoznania personelu hotelu/obiektu/pensjonatu odnośnie wprowadzonego protokołu związanego z wirusem COVID 19 (przekazanie najważniejszych wytycznych i obowiązków w tym zakresie).
 2. Pracownicy i obsługa hotelu/obiektu/pensjonatu powinni zostać poinstruowani, że w przypadku wystąpienia niepokojących objawów nie powinni przychodzić do pracy, powinni pozostać w domu i skontaktować się telefonicznie ze stacją sanitarno-epidemiologiczną, oddziałem zakaźnym, a w razie pogarszania się stanu zdrowia zadzwonić pod nr 999 lub 112 i poinformować, że mogą być zakażeni koronawirusem.
 3. Zaleca się bieżące śledzenie informacji Głównego Inspektora Sanitarnego i Ministra Zdrowia, dostępnych na stronach  gis.gov.pl  lub https://www.gov.pl/web/koronawirus/, a także obowiązujących przepisów prawa. 
 4. W przypadku wystąpienia u pracownika wykonującego swoje zadania na stanowisku pracy niepokojących objawów sugerujących zakażenie koronawirusem należy niezwłocznie odsunąć go od pracy i odesłać transportem indywidualnym do domu. Należy wstrzymać przyjmowanie klientów, powiadomić właściwą miejscowo powiatową stację sanitarno-epidemiologiczną i stosować się ściśle do wydawanych instrukcji i poleceń.
 5. Pracownik powinien oczekiwać na transport w wyznaczonym pomieszczeniu, w którym jest możliwe czasowe odizolowanie go od innych osób. Zaleca się ustalenie obszaru, w którym poruszał się i przebywał pracownik, przeprowadzenie rutynowego sprzątania, zgodnie z procedurami zakładowymi oraz zdezynfekowanie powierzchni dotykowych (klamki, poręcze, uchwyty itp.). Rekomenduje się stosowanie się do zaleceń państwowego powiatowego inspektora sanitarnego przy ustalaniu, czy należy wdrożyć dodatkowe procedury biorąc pod uwagę zaistniały przypadek. 

Procedury postępowania w przypadku podejrzenia u osoby/klienta zakażenia koronawirusem

 1. W przypadku stwierdzenia wyraźnych oznak choroby jak uporczywy kaszel, złe samopoczucie, trudności w oddychaniu, gość nie powinien zostać wpuszczona na teren obiektu. Powinien zostać poinstruowany o jak najszybszym zgłoszeniu się do najbliższego oddziału zakaźnego, celem konsultacji z lekarzem, poprzez udanie się tam transportem własnym lub powiadomienie 999 albo 112.
 2. Jeśli gość mieszka w hotelu/ obiekcie/pensjonacie – czasowe odizolowanie go w dedykowanym pomieszczeniu, powiadomienie dyspozytora medycznego o podejrzeniu zakażenia i zgłoszenie incydentu do kierownictwa obiektu, co umożliwi obsłudze ustalenie obszaru, w którym poruszała się i przebywała osoba, przeprowadzenie rutynowego sprzątania, zgodnie z procedurami obiektu oraz zdezynfekowanie powierzchni dotykowych (klamki, poręcze, uchwyty itp.). 
 3. Ustalenie listy pracowników oraz klientów (jeśli to możliwe) obecnych w tym samym czasie w części/częściach  obiektu, w których przebywał klient i  zalecenie stosowania się do wytycznych Głównego Inspektora Sanitarnego dostępnych na stronie gov.pl/web/koronawirus/ oraz gis.gov.pl odnoszących się do osób, które miały kontakt z zakażonym.
 4. Wstrzymanie przyjmowania gości, powiadomienie właściwej miejscowo powiatowej stacji sanitarno-epidemiologicznej i stosowanie się ściśle do wydawanych instrukcji i poleceń.

aw/pap

Źródło:
Tematy
Sprawdź jak zyskać z Kontem Jakie Chcę

Sprawdź jak zyskać z Kontem Jakie Chcę

Advertisement

Komentarze (96)

dodaj komentarz
cyklonb
W GazWyb jest prawny wywód że nakaz noszenia maseczek jest bezprawny i nie można karać za ich brak. W skrócie; nakazać minister może ma podstawie ustawy o zwalczaniu epidemii noszenie maseczek tylko osobom chorym lub podejrzanym o chorobę (12000 do 38000000) to przeciętny obywatel nie może być podejrzany o nosicielstwo.W GazWyb jest prawny wywód że nakaz noszenia maseczek jest bezprawny i nie można karać za ich brak. W skrócie; nakazać minister może ma podstawie ustawy o zwalczaniu epidemii noszenie maseczek tylko osobom chorym lub podejrzanym o chorobę (12000 do 38000000) to przeciętny obywatel nie może być podejrzany o nosicielstwo. Wszystkim osobom noszenie maseczek (jak i innej odzieży ochronnej) można nakazać tylko na podstawie ustawy o stanie wyjątkowym w czasie i na obszarze na którym on obowiązuje. Reasumując; w obecnym stanie prawnym nakazać noszenie maseczek można chorym, kwalifikującym się do testów, będącym w kwarantannie, ozdrowieńcom. Nakaz wobec zdrowych osób jest nielegalny. Pozostali jak chcą to noszą na własne życzenie.
niedorzeczny
Wśród dzisiejszych mądrości czytamy między innymi: "Należy także ograniczyć o połowę liczbę dostępnych ubikacji."

Za jakiś czas przeczytamy, że przywrócono ubikacje, bo one są bardzo ważne, tak jak dziś czytamy na temat fizjoterapii:
"Co zaważyło na takiej decyzji? Przede wszystkim fakt,
Wśród dzisiejszych mądrości czytamy między innymi: "Należy także ograniczyć o połowę liczbę dostępnych ubikacji."

Za jakiś czas przeczytamy, że przywrócono ubikacje, bo one są bardzo ważne, tak jak dziś czytamy na temat fizjoterapii:
"Co zaważyło na takiej decyzji? Przede wszystkim fakt, że fizjoterapia jest bardzo ważna dla zdrowia, a często musi być przeprowadzana w odpowiednich cyklach - argumentował."

To kiedy Rząd ma rację? Wtedy gdy wprowadza zakaz fizjoterapii, czy wtedy gdy go znosi? Bo oczywiste jest że nie może mieć racji w obu sytuacjach. A skoro w przynajmniej jednym z przypadków Rząd podjął złą decyzję, to dlaczego nawet nie usłyszeliśmy słowa "przepraszam"?
(usunięty)
(wiadomość usunięta przez moderatora)
karbinadel
Ciekawe, jak zmuszą dzieci w przedszkolach do utrzymywania dystansu dwóch metrów? Wiązać chyba będą?
niedorzeczny
Dziecko w przedszkolu nie jest pieszym, bo pieszym według polskiego prawa może być tylko osoba znajdująca się na drodze. Obowiązek zachowania odległości dwóch metrów dotyczy tylko pieszych, chyba że w tym tygodniu go uogólniono. Nie zaglądam do Dziennika Ustaw codziennie więc nie mogę mieć pewności.
adam.1983 odpowiada niedorzeczny
Dystans społeczny z tego co kojarzę dotyczył wszystkich sytuacji a nie tylko bycia pieszym
jes
Jak to niechcący się wygadał Sasin, w swojej "mondrości", że do wyborów zniknie większość zakazów. Jest tylko jeden cel - korespondencyjnie się nie uda to trzeba przywrócić co się da i udawać zdziwienie, że niby dlaczego ludzie nie mogą iść na wybory. A po wyborach niech umierają, chwilowo niepotrzebni Jak to niechcący się wygadał Sasin, w swojej "mondrości", że do wyborów zniknie większość zakazów. Jest tylko jeden cel - korespondencyjnie się nie uda to trzeba przywrócić co się da i udawać zdziwienie, że niby dlaczego ludzie nie mogą iść na wybory. A po wyborach niech umierają, chwilowo niepotrzebni - do następnych wyborów.
znawca_inwestor
Czyli schizofrenii ciąg dalszy
samsza
Pojawiły się już dowcipy o tym jak będą wyganiać z galerii handlowych na godziny dla seniorów.
jes
Ma ktoś numer do fryzjera, który codziennie strzyże Dudę i Morawieckiego? Też mam potrzebę skorzystania z usług fryzjerskich ale są zamknięte. Wynika, że jednak nie wszyscy.

Powiązane: Koronawirus w Polsce

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki