0,8000 zł
3,90% 0,0300 zł
LK Designer Shops S.A. (LKS)

Wyniki finansowe - LKDESIGN



			

Jednostkowe raporty kwartalne

I Q 2019 II Q 2019 III Q 2019 IV Q 2019
Przychody netto ze sprzedaży (tys. zł) 1 414 1 432 1 214 1 354
Zysk (strata) z działal. oper. (tys. zł) -136 -1 060 -712 -327
Zysk (strata) brutto (tys. zł) -187 -1 097 -745 -358
Zysk (strata) netto (tys. zł)* -187 -1 097 -745 -358
Amortyzacja (tys. zł) 88 0 0 0
EBITDA (tys. zł) -48 -1 060 -712 -327
Aktywa (tys. zł) 9 039 7 175 6 176 6 009
Kapitał własny (tys. zł)* -147 -1 377 -2 125 -2 470
Liczba akcji (tys. szt.) 1 160,429 1 160,429 1 160,429 1 160,429
Zysk na akcję (zł) -0,161 -0,945 -0,642 -0,309
Wartość księgowa na akcję (zł) -0,127 -1,186 -1,831 -2,129
Raport zbadany przez audytora N N N N
* - przypadający na akcjonariusza jednostki dominującej
Zapisz się na bezpłatny newsletter Bankier.pl
Przejdź do strony za 5 Przejdź do strony »

Czy wiesz, że korzystasz z adblocka?
Reklamy nie są takie złe

To dzięki nim możemy udostępniać
Ci nasze treści.