3,1000 zł
-1,59% -0,0500 zł
ZUE SA (ZUE)

Akcjonariat - ZUE

Dane ogólne

Kapitalizacja: 71 393 257,3 Liczba dużych akcjonariuszy: 3
Liczba akcji: 23 030 083 Liczba akcji w posiadaniu dużych akcjonariuszy: 17 574 363
Liczba głosów na WZA: 23 030 083 Procent akcji w posiadaniu dużych akcjonariuszy: 76,31%
Kapitał akcyjny: 5 757 520,75 Liczba głosów w posiadaniu dużych akcjonariuszy: 17 574 363
Cena nominalna akcji: 0,25 Procent głosów w posiadaniu dużych akcjonariuszy: 76,31%
Rozwodniona liczba akcji: - Free float: 23,69%

Najwięksi akcjonariusze

Nazwa Uwagi Liczba akcji Liczba głosów Data zmiany Udziały w innych spółkach
Nowak, Wiesław Jerzy 14 400 320 (62,52%) 14 400 320 (62,52%) 2014-01-30 -
PKO BP Bankowy OFE portfel 1 712 384 (7,43%) 1 712 384 (7,43%) 2018-12-31 LEN, LBT, NVA, SEK, TSG, QMK, UNI, ATD, RWL, SWG, ERB, ABE, PUE, ODL, DCR, BRG, OTM, FRO, DVL
MetLife OFE portfel 1 461 659 (6,34%) 1 461 659 (6,34%) 2018-12-31 ABG, NWG, OTS, WXF, WWL, CMP, SWG, CMR, PUE, MLG, MNC, NVA, OND, DVL, BFT, KTY
ZUE SA 264 652 (1,14%) 264 652 (0,00%) 2015-07-03 -

Emisje

Opis Data WZA Emisja Cena nominalna Cena emisyjna Kapitał po emisji (liczba akcji w tys. szt. / wartość w tys. zł) Data
seria A - akcje założycielskie 2002-05-20 40 000
4 000 000,00
100,00 100,00 40 000
4 000 000,00
KDPW:
KRS:
GPW:

2002-10-30
2010-11-03
split 1:400 2010-03-19
0,25 16 000 000
4 000 000,00
KDPW:
KRS:
GPW:


zmiana firmy z Zakład Usług Energetycznych i Komunikacyjnych Grupa ZUE SA na ZUE SA 2010-03-19

KDPW:
KRS:
GPW:


seria B - subskrypcja prywatna 2010-04-26 6 000 000
0,25 22 000 000
5 500 000,00
KDPW:
KRS:
GPW:

2010-10-19
2010-11-03
seria C - połączeniowa: akcjonariusze Przedsiębiorstwa Robót Komnikacyjnych w Krakowie SA/1 akcja za 9,55 akcji Przedsiębiorstwa Robót Komnikacyjnych w Krakowie SA 2013-12-06 1 030 083
9 281 047,83
0,25 9,01 23 030 083
5 757 520,75
KDPW:
KRS:
GPW:

2013-12-20
2014-01-30

Zmiany akcjonariatu

Nazwa Uwagi Liczba akcji Procent akcji Liczba głosów Procent głosów Data operacji
NN Investment Partners TFI SA poprzez fundusze inwestycyjne 1 150 019 (-521 326) 4,99 (-2,27) 1 150 019 (-541 326) 5,05 (-2,38) 2020-05-12
NN Investment Partners TFI SA poprzez fundusze inwestycyjne, ZWZ 1 671 345 (544 802) 7,26 (2,37) 1 691 345 (564 802) 7,43 (2,54) 2019-06-06
NN OFE portfel 1 061 018 4,60 1 061 018 4,60 2018-12-31
Aviva OFE Aviva Santander portfel 115 189 (-1 001 628) 0,50 (-4,35) 115 189 (-1 001 628) 0,50 (-4,41) 2018-12-31
Allianz Polska OFE portfel 818 238 (-50 762) 3,55 (-0,22) 818 238 (-50 762) 3,55 (-0,27) 2018-12-31
NN Investment Partners TFI SA portfele 1 126 543 (-63 894) 4,89 (-0,28) 1 126 543 (-63 894) 4,89 (-0,34) 2018-06-30
NN Investment Partners TFI SA poprzez fundusze inwestycyjne 1 190 437 (665 769) 5,17 (2,89) 1 190 437 (665 769) 5,23 (2,92) 2018-06-21
PKO BP Bankowy OFE portfel 1 711 000 (49 000) 7,43 (0,21) 1 711 000 (49 000) 7,52 (0,22) 2017-12-31
NN Investment Partners TFI SA portfele 524 668 2,28 524 668 2,31 2017-12-31
MetLife OFE portfel 1 463 000 (1 000) 6,35 1 462 000 6,42 2017-12-31
Aviva OFE Aviva Santander portfel 1 116 817 (-1 183) 4,85 (-0,01) 1 116 817 (-1 183) 4,91 2017-12-31
Aviva OFE Aviva Santander portfel 1 118 000 (-33 000) 4,86 (-0,14) 1 118 000 (-33 000) 4,91 (-0,15) 2017-12-31
Allianz Polska OFE portfel 869 000 3,77 869 000 3,82 2017-12-31
PKO BP Bankowy OFE portfel 1 662 000 (162 000) 7,22 (0,71) 1 662 000 (162 000) 7,30 (0,71) 2016-12-31
MetLife OFE portfel 1 462 000 (62 000) 6,35 (0,27) 1 462 000 (62 000) 6,42 (0,27) 2016-12-31
Aviva OFE Aviva Santander portfel 1 151 000 5,00 1 151 000 5,06 2016-12-31
ZUE SA 262 733 (3 513) 1,14 (0,02) 262 733 (3 513) 0,00 2015-06-30
ZUE SA 259 220 (1 919) 1,12 (0,01) 259 220 (1 919) 0,00 2015-06-29
ZUE SA 257 301 (1 757) 1,11 (0,01) 257 301 (1 757) 0,00 2015-06-26
ZUE SA 255 544 (1 919) 1,10 255 544 (1 919) 0,00 2015-06-18
ZUE SA 253 625 (1 919) 1,10 (0,01) 253 625 (1 919) 0,00 2015-06-16
ZUE SA 251 706 (1 919) 1,09 (0,01) 251 706 (1 919) 0,00 2015-06-12
ZUE SA 249 787 (3 676) 1,08 (0,02) 249 787 (3 676) 0,00 2015-06-08
ZUE SA 246 111 (1 919) 1,06 246 111 (1 919) 0,00 2015-06-03
ZUE SA 244 192 (1 919) 1,06 (0,01) 244 192 (1 919) 0,00 2015-06-01
ZUE SA 242 273 (1 919) 1,05 (0,01) 242 273 (1 919) 0,00 2015-05-26
ZUE SA 240 354 (1 919) 1,04 (0,01) 240 354 (1 919) 0,00 2015-04-27
ZUE SA 238 435 (1 919) 1,03 (0,01) 238 435 (1 919) 0,00 2015-04-24
ZUE SA 236 516 (1 919) 1,02 (0,01) 236 516 (1 919) 0,00 2015-04-15
ZUE SA 234 597 (1 594) 1,01 234 597 (1 594) 0,00 2015-04-14
ZUE SA 233 003 (1 919) 1,01 (0,01) 233 003 (1 919) 0,00 2015-04-09
ZUE SA 231 084 (1 919) 1,00 (0,01) 231 084 (1 919) 0,00 2015-03-26
ZUE SA 229 165 (3 838) 0,99 (0,02) 229 165 (3 838) 0,00 2015-03-20
ZUE SA 225 327 (1 919) 0,97 225 327 (1 919) 0,00 2015-03-12
ZUE SA 223 408 (1 594) 0,97 (0,01) 223 408 (1 594) 0,00 2015-03-11
ZUE SA 221 814 (1 919) 0,96 (0,01) 221 814 (1 919) 0,00 2015-03-06
ZUE SA 219 895 (1 919) 0,95 (0,01) 219 895 (1 919) 0,00 2015-03-05
ZUE SA 217 976 (1 757) 0,94 (0,01) 217 976 (1 757) 0,00 2015-03-02
ZUE SA 216 219 (3 838) 0,93 (0,01) 216 219 (3 838) 0,00 2015-02-26
ZUE SA 212 381 (1 919) 0,92 (0,01) 212 381 (1 919) 0,00 2015-02-24
ZUE SA 210 462 (3 838) 0,91 (0,02) 210 462 (3 838) 0,00 2015-02-23
ZUE SA 206 624 (1 919) 0,89 (0,01) 206 624 (1 919) 0,00 2015-02-19
ZUE SA 204 705 (1 919) 0,88 204 705 (1 919) 0,00 2015-02-16
ZUE SA 202 786 0,88 202 786 0,00 2015-02-12
ZUE SA 202 786 (1 919) 0,88 (0,01) 202 786 (1 919) 0,00 2015-02-12
ZUE SA 200 867 (1 757) 0,87 (0,01) 200 867 (1 757) 0,00 2015-02-11
ZUE SA 199 110 0,86 199 110 0,00 2015-02-10
ZUE SA 199 110 (3 838) 0,86 (0,02) 199 110 (3 838) 0,00 2015-02-10
ZUE SA 195 272 (1 757) 0,84 195 272 (1 757) 0,00 2015-02-06
ZUE SA 193 515 (1 757) 0,84 (0,01) 193 515 (1 757) 0,00 2015-02-05
ZUE SA 191 758 (1 757) 0,83 (0,01) 191 758 (1 757) 0,00 2015-02-02
ZUE SA 190 001 (1 757) 0,82 (0,01) 190 001 (1 757) 0,00 2015-01-30
ZUE SA 188 244 (5 432) 0,81 (0,02) 188 244 (5 432) 0,00 2015-01-29
ZUE SA 182 812 (1 594) 0,79 (0,01) 182 812 (1 594) 0,00 2015-01-28
ZUE SA 181 218 (1 919) 0,78 (0,01) 181 218 (1 919) 0,00 2015-01-27
ZUE SA 179 299 (1 919) 0,77 179 299 (1 919) 0,00 2015-01-26
ZUE SA 177 380 (5 757) 0,77 (0,03) 177 380 (5 757) 0,00 2015-01-23
ZUE SA 171 623 (3 676) 0,74 (0,02) 171 623 (3 676) 0,00 2015-01-21
ZUE SA 167 947 (4 945) 0,72 (0,02) 167 947 (4 945) 0,00 2015-01-20
ZUE SA 163 002 (7 676) 0,70 (0,03) 163 002 (7 676) 0,00 2015-01-16
ZUE SA 155 326 (14 378) 0,67 (0,06) 155 326 (14 378) 0,00 2015-01-15
ZUE SA 140 948 (5 595) 0,61 (0,03) 140 948 (5 595) 0,00 2015-01-14
ZUE SA 135 353 (14 703) 0,58 (0,06) 135 353 (14 703) 0,00 2015-01-13
ZUE SA 120 650 (33 702) 0,52 (0,15) 120 650 (33 702) 0,00 2015-01-12
ZUE SA 86 948 0,37 86 948 0,00 2015-01-09
MetLife OFE WZA 1 400 000 (-61 659) 6,08 (-0,26) 1 400 000 (-61 659) 6,15 (-0,19) 2014-12-08
PKO BP Bankowy OFE WZA 1 500 000 (373 856) 6,51 (1,40) 1 500 000 (373 856) 6,59 (1,48) 2014-06-18
Nowak, Wiesław Jerzy 14 400 000 65,45 (2,93) 14 400 000 65,45 (2,93) 2013-12-12
Nowak, Wiesław Jerzy 14 400 000 (-1 600 000) 62,52 (-10,20) 14 400 000 (-1 600 000) 62,52 (-10,20) 2013-12-12
MetLife OFE 1 461 659 6,34 1 461 659 6,34 2013-12-12
Nowak, Maciej Jakub 7 706 0,03 7 706 0,03 2012-06-30
Nowak, Maciej Jakub 7 706 0,03 (0,03) 7 706 0,03 (0,03) 2012-06-30
Nowak, Maciej Jakub 7 706 (154) 0,00 (-0,03) 7 706 (154) 0,00 (-0,03) 2012-06-30
Lis Michał 661 0,00 661 0,00 2012-06-30
Lis Michał 661 0,00 661 0,00 2012-06-30
Lis Michał 661 0,00 661 0,00 2012-06-30
Lis Magdalena 3 327 0,00 (-0,01) 3 327 0,00 (-0,01) 2012-06-30
Lis Magdalena 3 327 0,01 3 327 0,01 2012-06-30
Lis Magdalena 3 327 (260) 0,01 3 327 (260) 0,01 2012-06-30
Wiśniewski Marcin 969 0,00 969 0,00 2012-05-14
Wiśniewski Marcin 969 0,00 969 0,00 2012-05-14
Wiśniewski Marcin 969 (288) 0,00 969 (288) 0,00 2012-05-14
Nowak, Maciej Jakub 7 552 (3 850) 0,03 (0,02) 7 552 (3 850) 0,03 (0,02) 2012-05-14
Lis Magdalena 3 067 (140) 0,01 3 067 (140) 0,01 2012-05-14
Nowak, Maciej Jakub 3 702 (350) 0,01 3 702 (350) 0,01 2011-12-29
Lis Magdalena 2 927 (1 285) 0,01 (0,01) 2 927 (1 285) 0,01 (0,01) 2011-12-28
Nowak, Maciej Jakub 3 352 (2 352) 0,01 (0,01) 3 352 (2 352) 0,01 (0,01) 2011-11-14
Lis Magdalena 1 642 0,00 1 642 0,00 2011-11-14
Czeremuga Jerzy 136 0,00 136 0,00 2011-11-14
Czeremuga Jerzy 136 0,00 136 0,00 2011-11-14
Czeremuga Jerzy 136 0,00 136 0,00 2011-11-14
Nowak, Maciej Jakub 1 000 0,00 1 000 0,00 2011-07-07
PKO BP Bankowy OFE 1 126 144 5,11 (0,23) 1 126 144 5,11 (0,23) 2011-04-08
PKO BP Bankowy OFE 1 126 144 (26 149) 4,88 (-0,12) 1 126 144 (26 149) 4,88 (-0,12) 2011-04-08
PKO BP Bankowy OFE 1 099 995 5,00 1 099 995 5,00 2011-04-07
Wiśniewski Marcin 681 0,00 681 0,00 2010-09-21
Nowak, Wiesław Jerzy 16 000 000 72,72 16 000 000 72,72 2010-08-20

Operacje na akcjach

Data operacji Rodzaj operacji Komentarz
2016-06-23 Wypłata dywidendy Dywidenda na akcję: 0,33 zł
2016-06-13 Nabycie praw do dywidendy Dywidenda na akcję: 0,33 zł
Zapisz się na bezpłatny newsletter Bankier.pl
Przejdź do strony za 5 Przejdź do strony »

Czy wiesz, że korzystasz z adblocka?
Reklamy nie są takie złe

To dzięki nim możemy udostępniać
Ci nasze treści.