4,3000 zł
-1,38% -0,0600 zł
ZUE SA (ZUE)

Komunikaty spółki - ZUE

Zawarcie aneksu z PKP PLK S.A.
Informacja o złożeniu oferty w postępowaniu przetargowym.
Informacja nt. współpracy z mBank S.A.
Informacja nt. współpracy z podwykonawcą.
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty.
Informacja o złożeniu oferty w postępowaniu przetargowym.
Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% ogólnej liczby głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu.
Powołanie Zarządu ZUE S.A. na nową trzyletnią kadencję.
Powołanie Rady Nadzorczej ZUE S.A. na nową kadencję.
Treść uchwał podjętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie ZUE S.A. w dniu 6 czerwca 2019 roku.
Uzupełnienie dokumentacji na Zwyczajne Walne Zgromadzenie zwołane na dzień 6 czerwca 2019 r.
Opinia Rady Nadzorczej Spółki nt. rekomendacji Zarządu w sprawie pokrycia straty za rok 2018.
Informacja o wyroku Krajowej Izby Odwoławczej w sprawie postępowania przetargowego.
Wyniki finansowe
Treść projektów uchwał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ZUE S.A. zwołanego na dzień 6 czerwca 2019 r.
Zapisz się na bezpłatny newsletter Bankier.pl
Przejdź do strony za 5 Przejdź do strony »

Czy wiesz, że korzystasz z adblocka?
Reklamy nie są takie złe

To dzięki nim możemy udostępniać
Ci nasze treści.