4,1800 zł
-1,88% -0,0800 zł
ZUE SA (ZUE)

Komunikaty spółki - ZUE

Zawarcie z PEKAO S.A. aneksu do umowy o wielocelowy limit kredytowy.
Informacja o złożeniu oferty w postępowaniu przetargowym.
Zawarcie umowy z podwykonawcą.
Wyniki finansowe
Zawarcie z Agencją Rozwoju Przemysłu S.A. umowy pożyczki.
Zawarcie umowy z Gminą Miasta Szczecin.
Zawarcie umowy dotyczącej gwarancji kontraktowej.
Zawarcie umowy faktoringowej z Bankiem Millennium S.A.
Zawarcie umowy z PKP PLK S.A.
Zawarcie umów z Zarządem Dróg Miasta Krakowa.
Zawarcie aneksu do umowy z podwykonawcą.
Wyniki finansowe
Wyniki finansowe
Informacja o wyroku Sądu Okręgowego w sprawie postępowania przetargowego.
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty.
Zapisz się na bezpłatny newsletter Bankier.pl
Przejdź do strony za 5 Przejdź do strony »

Czy wiesz, że korzystasz z adblocka?
Reklamy nie są takie złe

To dzięki nim możemy udostępniać
Ci nasze treści.