Komunikaty spółki - WISTIL

Temat: Informacja o wykluczeniu z obrotu giełdowego na Głównym Rynku GPW akcji spółki WISTIL S.A.
Powzięcie wiadomości o podjęciu przez Komisję Nadzoru Finansowego decyzji w sprawie udzielenia zezwolenia na przywrócenie akcjom Spółki formy dokumentu (zniesienie dematerializacji akcji)
Wyniki finansowe
Wyniki finansowe
Wyniki finansowe
Temat: Podjęcie przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy WISTIL S.A. uchwały w sprawie przywrócenia akcjom Spółki formy dokumentu (zniesienia dematerializacji akcji).
Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5 % liczby głosów na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy Spółki „WISTIL” S.A. w dniu 13 września 2018 r. :
Treść uchwał podjętych przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki WISTIL S.A. w dniu 13 września 2018
Treść projektów uchwał Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki „WISTIL" S.A. z/s w Kaliszu w dniu 13 września 2018 roku.
Ogłoszenie o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy „WISTIL” S.A. na dzień 13 września 2018 roku.
Otrzymanie od akcjonariuszy Spółki żądania zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy.
Wybór podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych.
Powołanie członków Zarządu Spółki na nową kadencję
Temat: Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5 % liczby głosów na ZWZA Spółki „WISTIL” S.A. w dniu 05 czerwca 2018 r. :
Treść uchwał podjętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy WISTIL S.A. w dniu 05.06.2018 r.
Zapisz się na bezpłatny newsletter Bankier.pl
Przejdź do strony za 5 Przejdź do strony »

Czy wiesz, że korzystasz z adblocka?
Reklamy nie są takie złe

To dzięki nim możemy udostępniać
Ci nasze treści.