7,0500 zł
0,00% 0,0000 zł
Stalprofil SA (STF)

Komunikaty spółki - STALPROFI

Wyniki finansowe
Wyniki finansowe
Zmiana daty przekazania skonsolidowanego raportu półrocznego za pierwsze półrocze 2019 r.
Zawarcie przez spółkę zależną Izostal S.A. Umowy Ramowej z GAZ-SYSTEM S.A. w zakresie dostaw rur dla zadań inwestycyjnych realizowanych przez O.G.P. Gaz-System S.A. – Części nr 1, 2, 3 oraz 4.
Zawarcie przez spółkę zależną Izostal S.A. umowy w zakresie dostaw izolowanych rur stalowych DN700 na rzecz AB Amber Grid
Wybór oferty spółki zależnej Izostal S.A. jako jednej z najkorzystniejszych w postępowaniu mającym na celu zawarcie Umów Ramowych w zakresie dostaw rur dla zadań inwestycyjnych realizowanych przez O.G.P. Gaz-System S.A. – Części nr 1, 2, 3 oraz 4.
Zawarcie umów z O.G.P. Gaz-System S.A. na budowę gazociągu DN 1000 Pogórska Wola – Tworzeń, Część 1 i 2.
Zawarcie aneksu do umowy kredytowej z PKO BP S.A.
Wybór oferty złożonej przez spółkę zależną Izostal S.A. jako najkorzystniejszej w zakresie dostaw izolowanych rur stalowych DN 700 na rzecz AB Amber Grid.
Wyniki finansowe
Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% głosów na ZWZ STALPROFIL SA w dniu 16.05.2019r.
Treść uchwał podjętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie STALPROFIL S.A.
Powołanie Członka Rady Nadzorczej STALPROFIL S.A.
Podjęcie uchwały przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie STALPROFIL S.A. o wypłacie dywidendy za rok 2018
Wybór ofert złożonych przez STALPROFIL S.A. jako najkorzystniejszych w postępowaniu na budowę gazociągu DN 1000 Pogórska Wola – Tworzeń, Część 1 i 2.
Zapisz się na bezpłatny newsletter Bankier.pl
Przejdź do strony za 5 Przejdź do strony »

Czy wiesz, że korzystasz z adblocka?
Reklamy nie są takie złe

To dzięki nim możemy udostępniać
Ci nasze treści.