7,1500 zł
0,00% 0,0000 zł
Stalprofil SA (STF)

Komunikaty spółki - STALPROFI

Zawarcie umów z O.G.P. Gaz-System S.A. na budowę gazociągu DN 1000 Pogórska Wola – Tworzeń, Część 1 i 2.
Zawarcie aneksu do umowy kredytowej z PKO BP S.A.
Wybór oferty złożonej przez spółkę zależną Izostal S.A. jako najkorzystniejszej w zakresie dostaw izolowanych rur stalowych DN 700 na rzecz AB Amber Grid.
Wyniki finansowe
Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% głosów na ZWZ STALPROFIL SA w dniu 16.05.2019r.
Treść uchwał podjętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie STALPROFIL S.A.
Powołanie Członka Rady Nadzorczej STALPROFIL S.A.
Podjęcie uchwały przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie STALPROFIL S.A. o wypłacie dywidendy za rok 2018
Wybór ofert złożonych przez STALPROFIL S.A. jako najkorzystniejszych w postępowaniu na budowę gazociągu DN 1000 Pogórska Wola – Tworzeń, Część 1 i 2.
Treść projektów uchwał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia STALPROFIL S.A. zwołanego na 16 maja 2019r.
Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia STALPROFIL S.A.
Wyniki finansowe
Wyniki finansowe
Rekomendacja Rady Nadzorczej STALPROFIL S.A. dotycząca propozycji podziału zysku za rok 2018.
Rezygnacja Członka Rady Nadzorczej STALPROFIL S.A.
Zapisz się na bezpłatny newsletter Bankier.pl
Przejdź do strony za 5 Przejdź do strony »

Czy wiesz, że korzystasz z adblocka?
Reklamy nie są takie złe

To dzięki nim możemy udostępniać
Ci nasze treści.