7,0500 zł
0,00% 0,0000 zł
Stalprofil SA (STF)

Akcjonariat - STALPROFI

Dane ogólne

Kapitalizacja: 123 375 000 Liczba dużych akcjonariuszy: 4
Liczba akcji: 17 500 000 Liczba akcji w posiadaniu dużych akcjonariuszy: 11 735 217
Liczba głosów na WZA: 33 500 000 Procent akcji w posiadaniu dużych akcjonariuszy: 67,06%
Kapitał akcyjny: 1 750 000,00 Liczba głosów w posiadaniu dużych akcjonariuszy: 27 735 217
Cena nominalna akcji: 0,10 Procent głosów w posiadaniu dużych akcjonariuszy: 82,79%
Rozwodniona liczba akcji: - Free float: 32,94%

Najwięksi akcjonariusze

Nazwa Uwagi Liczba akcji Liczba głosów Data zmiany Udziały w innych spółkach
ArcelorMittal Poland SA 5 508 800 (31,47%) 10 948 800 (32,68%) 2002-12-31 -
MZZ Pracowników ArcelorMittal Dąbrowa Górnicza 2 955 000 (16,88%) 8 235 000 (24,58%) 2013-07-31 -
Aviva OFE portfel 1 951 417 (11,15%) 1 951 417 (5,82%) 2018-12-31 ABG, NFT, KST, PEP, DOM, DCR, ALR, AML, AMB, AMC, ARH, ABS, ASE, BDX, ECH, ELT, ERB, ESS, SKA, FTE, FMF, FRO, ING, CAR, KGH, DVL, MWT, NWG, OVO, NVA, PGO, PKN, PKO, RMK, SNK, SWG, SON, TAR, KGN, INL, HRS, ADV, UNI, PHN, WWL, PKP, KRU, ACP, GTC, MIL, LVC, KTY, WPL, CCC, ABE
MOZ NSZZ Solidarność Mittal Steel Poland SA 1 320 000 (7,54%) 6 600 000 (19,70%) 2000-08-31 -

Emisje

Opis Data WZA Emisja Cena nominalna Cena emisyjna Kapitał po emisji (liczba akcji w tys. szt. / wartość w tys. zł) Data
seria A - przekształcenie sp. z o.o. w SA 1998-06-17 400 000
1,00 400 000
400 000,00
KDPW:
KRS:
GPW:
1999-12-03
1998-06-30
seria B - prawo poboru (kapitał zapasowy na akcyjny) 1998-10-30 550 000
550 000,00
1,00 1,00 950 000
950 000,00
KDPW:
KRS:
GPW:
1999-12-03
1999-04-30
2000-04-26
seria C - subskrypcja publiczna 1999-04-19 800 000
8 800 000,00
1,00 11,00 1 750 000
1 750 000,00
KDPW:
KRS:
GPW:
1999-10-08
2000-04-03
2000-04-26
split 1:10 2005-04-06 0
0,00
0,10 0,00 17 500 000
1 750 000,00
KDPW:
KRS:
GPW:

2005-06-20
2005-07-15
połączenie z Stalprofil Finanse sp. z o.o. bez podwyższania kapitału 2013-06-12 0
0,00
0,00 0,00 0
0,00
KDPW:
KRS:
GPW:

2013-07-12
połączenie ze Zrug Zabrze SA bez podwyższania kapitału 2016-10-14 0
0,00
0,00 0,00 0
0,00
KDPW:
KRS:
GPW:

2016-12-01
połączenie ze Stalprofil Handel sp. z o.o. bez podwyższania kapitału 2018-11-12 0
0,00
0,00 0,00 0
0,00
KDPW:
KRS:
GPW:

2018-12-28

Zmiany akcjonariatu

Nazwa Uwagi Liczba akcji Procent akcji Liczba głosów Procent głosów Data operacji
OFE Pocztylion portfel 37 871 (-129) 0,21 (-0,01) 37 871 (-129) 0,11 2018-12-31
Aegon OFE portfele 493 486 (2 486) 2,82 (0,01) 493 486 (2 486) 1,47 2018-12-31
Santander TFI SA portfele 301 518 1,72 301 518 0,90 2018-06-30
Quercus TFI SA portfele 567 836 (-630 684) 3,24 (-3,61) 567 836 (-630 684) 1,70 (-1,88) 2018-06-30
PKO TFI SA portfele 55 102 0,31 (-0,01) 55 102 0,16 2018-06-30
NN Investment Partners TFI SA portfele 359 149 (70 173) 2,05 (0,40) 359 149 (70 173) 1,07 (0,21) 2018-06-30
Altus TFI SA portfele 87 368 (-43 012) 0,50 (-0,25) 87 368 (-43 012) 0,26 (-0,13) 2018-06-30
Santander TFI SA portfele 301 518 1,72 301 518 0,90 2017-12-31
Santander TFI SA portfele 301 518 1,72 301 518 0,90 2017-12-31
Santander TFI SA portfele 301 518 1,72 301 518 0,90 2017-12-31
Quercus TFI SA portfele 1 198 520 6,85 1 198 520 3,58 2017-12-31
Quercus TFI SA portfele 1 198 520 6,85 1 198 520 3,58 2017-12-31
Quercus TFI SA portfele 1 198 520 6,85 1 198 520 3,58 2017-12-31
PKO TFI SA portfele 55 102 0,32 55 102 0,16 2017-12-31
PKO TFI SA portfele 55 102 0,32 55 102 0,16 2017-12-31
PKO TFI SA portfele 55 102 0,32 55 102 0,16 2017-12-31
OFE Pocztylion portfel 38 000 0,22 38 000 0,11 2017-12-31
OFE Pocztylion portfel 38 000 0,22 38 000 0,11 2017-12-31
OFE Pocztylion portfel 38 000 0,22 38 000 0,11 2017-12-31
NN Investment Partners TFI SA portfele 288 976 1,65 288 976 0,86 2017-12-31
NN Investment Partners TFI SA portfele 288 976 1,65 288 976 0,86 2017-12-31
NN Investment Partners TFI SA portfele 288 976 1,65 288 976 0,86 2017-12-31
Investors TFI SA portfele 90 970 0,52 90 970 0,27 2017-12-31
Investors TFI SA portfele 90 970 0,52 90 970 0,27 2017-12-31
Investors TFI SA portfele 90 970 0,52 90 970 0,27 2017-12-31
Aviva OFE portfel 1 942 000 (-8 000) 11,10 (-0,04) 1 942 000 (-8 000) 5,80 (-0,02) 2017-12-31
Altus TFI SA portfele 130 380 0,75 130 380 0,39 2017-12-31
Altus TFI SA portfele 130 380 0,75 130 380 0,39 2017-12-31
Altus TFI SA portfele 130 380 0,75 130 380 0,39 2017-12-31
Aegon OFE portfel 491 000 2,81 491 000 1,47 2017-12-31
Aegon OFE portfel 491 000 2,81 491 000 1,47 2017-12-31
Aegon OFE portfel 491 000 2,81 491 000 1,47 2017-12-31
Aviva OFE NWZ 1 950 000 (227 900) 11,14 (1,30) 1 950 000 (227 900) 5,82 (0,68) 2016-10-14
Aviva OFE 1 722 100 (75 100) 9,84 (0,43) 1 722 100 (75 100) 5,14 (0,23) 2011-01-28
Aviva OFE 1 647 000 9,41 1 647 000 4,91 2011-01-27
Bernhard Jerzy 4 500 (2 000) 0,25 (0,11) 4 500 (2 000) 0,13 (0,06) 2003-01-08
Kaliński Arkadiusz 2 000 0,11 2 000 0,05 2003-01-06
PHS Huta Katowice SA przejęcie przez Polskie Huty Stali SA 0 (-550 880) 0,00 (-31,48) 0 (-1 094 880) 0,00 (-32,68) 2002-12-31
ArcelorMittal Poland SA z HK Grupa Kapitałowo-Inwestycyjna SA 550 880 (-4 957 920) 31,47 1 094 880 (-9 853 920) 32,68 2002-12-31
ArcelorMittal Poland SA z HK Grupa Kapitałowo-Inwestycyjna SA 5 508 800 31,47 (0,48) 10 948 800 32,68 (0,68) 2002-12-31
ArcelorMittal Poland SA 5 508 800 30,99 10 948 800 32,00 2002-12-31
Bernhard Jerzy 2 500 (-970) 0,14 (-0,05) 2 500 (-970) 0,07 (-0,03) 2002-04-29
Bernhard Jerzy 3 470 0,19 3 470 0,10 2002-04-11
MOZ NSZZ Solidarność Mittal Steel Poland SA 132 000 (-181 500) 7,54 (-10,37) 660 000 (-181 500) 19,70 (-5,42) 2000-08-31
PHS Huta Katowice SA z HK Grupa Kapitałowo-Inwestycyjna SA 550 880 (227 880) 31,48 (-2,52) 1 094 880 (227 880) 32,68 (-1,32) 2000-04-26
Ogółem 1 750 000 (800 000) 0 3 350 000 (800 000) 0 2000-04-26
PHS Huta Katowice SA 323 000 34,00 867 000 34,00 1999-04-30
Ogółem 950 000 0 2 550 000 0 1999-04-30
MZZ Pracowników ArcelorMittal Dąbrowa Górnicza 313 500 17,91 (-15,09) 841 500 25,12 (-7,88) 1999-04-30
MZZ Pracowników ArcelorMittal Dąbrowa Górnicza 313 500 33,00 841 500 33,00 1999-04-30
MZZ Pracowników ArcelorMittal Dąbrowa Górnicza 313 500 (-2 821 500) 33,00 (15,09) 841 500 (-7 573 500) 33,00 (7,89) 1999-04-30
MZZ Pracowników ArcelorMittal Dąbrowa Górnicza 3 135 000 17,91 8 415 000 25,11 1999-04-30
MOZ NSZZ Solidarność Mittal Steel Poland SA 313 500 17,91 (-15,09) 841 500 25,12 (-7,88) 1999-04-30
MOZ NSZZ Solidarność Mittal Steel Poland SA 313 500 33,00 841 500 33,00 1999-04-30

Operacje na akcjach

Data operacji Rodzaj operacji Komentarz
2019-09-06 Wypłata dywidendy Dywidenda na akcję: 0,23 zł
2019-08-14 Nabycie praw do dywidendy Dywidenda na akcję: 0,23 zł
2018-09-05 Wypłata dywidendy Dywidenda na akcję: 0,18 zł
2018-08-16 Nabycie praw do dywidendy Dywidenda na akcję: 0,18 zł
2017-09-26 Wypłata dywidendy Dywidenda na akcję: 0,10 zł
2017-09-05 Nabycie praw do dywidendy Dywidenda na akcję: 0,10 zł
2016-08-26 Wypłata dywidendy Dywidenda na akcję: 0,04 zł
2016-08-05 Nabycie praw do dywidendy Dywidenda na akcję: 0,04 zł
2015-08-05 Wypłata dywidendy Dywidenda na akcję: 0,10 zł
2015-07-15 Nabycie praw do dywidendy Dywidenda na akcję: 0,10 zł
2014-10-01 Wypłata dywidendy Dywidenda na akcję: 0,09 zł
2014-09-10 Nabycie praw do dywidendy Dywidenda na akcję: 0,09 zł
2013-10-01 Wypłata dywidendy Dywidenda na akcję: 0,14 zł
2013-09-10 Nabycie praw do dywidendy Dywidenda na akcję: 0,14 zł
2012-09-25 Wypłata dywidendy Dywidenda na akcję: 0,27 zł
2012-09-05 Nabycie praw do dywidendy Dywidenda na akcję: 0,27 zł
2011-09-13 Wypłata dywidendy Dywidenda na akcję: 0,25 zł
2011-08-24 Nabycie praw do dywidendy Dywidenda na akcję: 0,25 zł
2010-10-08 Wypłata dywidendy Dywidenda na akcję: 0,11 zł
2010-09-20 Nabycie praw do dywidendy Dywidenda na akcję: 0,11 zł
2009-10-08 Wypłata dywidendy Dywidenda na akcję: 0,11 zł
2009-09-18 Nabycie praw do dywidendy Dywidenda na akcję: 0,11 zł
2008-09-01 Wypłata dywidendy Dywidenda na akcję: 0,26 zł
2008-08-08 Nabycie praw do dywidendy Dywidenda na akcję: 0,26 zł
2007-09-05 Wypłata dywidendy Dywidenda na akcję: 0,30 zł
2007-07-31 Nabycie praw do dywidendy Dywidenda na akcję: 0,30 zł
2006-09-01 Wypłata dywidendy Dywidenda na akcję: 0,25 zł
2006-06-30 Nabycie praw do dywidendy Dywidenda na akcję: 0,25 zł
2005-09-01 Wypłata dywidendy Dywidenda na akcję: 3,00 zł
2005-07-14 Split 1:10
2005-06-30 Nabycie praw do dywidendy Dywidenda na akcję: 3,00 zł
2004-09-01 Wypłata dywidendy Dywidenda na akcję: 2,50 zł
2004-09-01 Wypłata dywidendy Dywidenda na akcję: 2,50 zł
2004-06-30 Nabycie praw do dywidendy Dywidenda na akcję: 5,00 zł
2003-09-03 Wypłata dywidendy Dywidenda na akcję: 0,70 zł
2003-06-25 Nabycie praw do dywidendy Dywidenda na akcję: 0,70 zł
2002-09-04 Wypłata dywidendy Dywidenda na akcję: 0,50 zł
2002-06-28 Nabycie praw do dywidendy Dywidenda na akcję: 0,50 zł
2001-09-05 Wypłata dywidendy Dywidenda na akcję: 0,50 zł
2001-09-05 Wypłata dywidendy Dywidenda na akcję: 0,50 zł
2001-06-29 Nabycie praw do dywidendy Dywidenda na akcję: 1,00 zł
2000-09-01 Wypłata dywidendy Dywidenda na akcję: 0,50 zł
2000-09-01 Wypłata dywidendy Dywidenda na akcję: 0,50 zł
2000-06-30 Nabycie praw do dywidendy Dywidenda na akcję: 1,00 zł
Zapisz się na bezpłatny newsletter Bankier.pl
Przejdź do strony za 5 Przejdź do strony »

Czy wiesz, że korzystasz z adblocka?
Reklamy nie są takie złe

To dzięki nim możemy udostępniać
Ci nasze treści.