88,4000 zł
0,00% 0,0000 zł
Selvita SA (SLV)

Komunikaty spółki - SELVITA

Otrzymanie istotnego zlecenia / Receipt of a significant purchase order
Powiadomienie od osoby pełniącej obowiązki zarządcze w Spółce w związku z realizacją Programu Motywacyjnego/Notification from person discharging managerial responsibilities in the Company due to execution of the Stock Grant Program
Powiadomienie od osoby pełniącej obowiązki zarządcze w Spółce w związku z realizacją Programu Motywacyjnego/Notification from person discharging managerial responsibilities in the Company due to execution of the Stock Grant Program
Wyniki finansowe
Korekta techniczna załącznika do raportu bieżącego 24/2022 - Wstępne wybrane szacunkowe skonsolidowane dane finansowe Grupy Kapitałowej Selvita S.A. za II kwartał 2022 roku oraz 6 miesięcy 2022 roku
Wstępne wybrane szacunkowe skonsolidowane dane finansowe Grupy Kapitałowej Selvita S.A. za II kwartał 2022 roku oraz 6 miesięcy 2022 roku / Selected preliminary consolidated financial data for Selvita Group for the second quarter of 2022 and the six-month period ended June 30th, 2022
Zmiana terminu publikacji raportu okresowego za I półrocze 2022 roku / Change of the date of publication of the periodic report for the first half of 2022
Otrzymanie istotnego zlecenia / Conclusion of a significant purchase order
Informacja dotycząca potencjalnej podaży akcji Spółki w ramach realizacji Programu Motywacyjnego w związku z wygaśnięciem pierwszego okresu lock-up.
Otrzymanie zawiadomienia w trybie art. 69 OfertPublU od TFI Allianz Polska S.A. o zmianie udziału w ogólnej liczbie głosów
Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Selvita S.A. w dniu 30 czerwca 2022 r.
Treść uchwał podjętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Selvita S.A.
Zgłoszenie przez akcjonariusza żądania wprowadzenia zmian do porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki zwołanego na dzień 30.06.2022 r. / Submission by a shareholder of a request for amendment to the agenda of the Ordinary General Meeting of the Company convened for 30.06.2022
Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Selvita S.A. / Convening of the Ordinary General Shareholders Meeting of Selvita S.A.
Wyniki finansowe
Zapisz się na bezpłatny newsletter Bankier.pl
Przejdź do strony za 5 Przejdź do strony »

Czy wiesz, że korzystasz z adblocka?
Reklamy nie są takie złe

To dzięki nim możemy udostępniać
Ci nasze treści.