82,9000 zł
1,10% 0,9000 zł
Selvita SA (SLV)

Komunikaty spółki - SELVITA

Selvita Spółka Akcyjna - informacja o stanie stosowania Dobrych Praktyk 2021
Otrzymanie istotnego zlecenia / Conclusion of a significant purchase order
Powiadomienia od osób pełniących obowiązki zarządcze w Spółce w związku z realizacją Programu Motywacyjnego / Notifications from persons discharging managerial responsibilities due to execution of the Stock Grant Program in the Company – Article 19 of MAR
Zawarcie umowy i rozpoczęcie realizacji inwestycji budowy Centrum Badawczo-Rozwojowego Usług Laboratoryjnych w Obszarze Odkrywania i Rozwoju Leków Selvita S.A. / Conclusion of the agreement and commencement of the investment for the construction of Selvita Research Center
Informacja o zmianie stanu posiadania akcji w związku z realizacją Programu Motywacyjnego w Spółce – art. 69 OfertPublU / Information on the change in the shareholder structure due to execution of the Stock Grant Program in the Company - Art. 69 of the Act on Offerings
Zawarcie umowy darowizny akcji przez głównego akcjonariusza i Członka Rady Nadzorczej Spółki w celu ustanowienia nierozwadniającego programu motywacyjnego w Spółce / Conclusion of the share donation agreement between the Company and the main shareholder and Supervisory Board Member in execution of a non-diluting incentive program in the Company
Powiadomienie od osoby pełniącej obowiązki zarządcze w Spółce – Art. 19 MAR / Notification from person discharging managerial responsibilities in the Company – Article 19 of MAR
Zawarcie znaczącej umowy
Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Selvita S.A. w dniu 29 czerwca 2021 r. / Shareholders controlling at least 5% of the votes at the General Shareholders Meeting of Selvita S.A. convened on June, 29 2021
Treść uchwał podjętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Selvita S.A. / Resolutions adopted by the General Shareholders Meeting of Selvita S.A.
Otrzymanie znaczącego zlecenia / Receipt of a significant purchase order
Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Selvita S.A. / Convening of the Ordinary General Shareholders Meeting of Selvita S.A. / Convening of the Ordinary General Shareholders Meeting of Selvita S.A.
Wyniki finansowe
Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Selvita S.A. w dniu 17 maja 2021 r. / Shareholders controlling at least 5% of the votes at the Extraordinary General Shareholders Meeting of Selvita S.A. convened on May, 17 2021
Treść uchwał podjętych przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Selvita S.A. / Resolutions adopted by the Extraordinary General Shareholders Meeting of Selvita S.A.
Zapisz się na bezpłatny newsletter Bankier.pl
Przejdź do strony za 5 Przejdź do strony »

Czy wiesz, że korzystasz z adblocka?
Reklamy nie są takie złe

To dzięki nim możemy udostępniać
Ci nasze treści.