60,0000 zł
2,04% 1,2000 zł
Selvita SA (SLV)

Komunikaty spółki - SELVITA

Wyniki finansowe
Wyniki finansowe
Korekta raportu okresowego za I półrocze 2023 r. / Correction of the H1 2023 periodic report
Wyniki finansowe
Otrzymanie istotnych zleceń od dużej firmy farmaceutycznej / Receipt of significant purchase orders from a big pharma company
Otrzymanie istotnego zlecenia przez spółkę zależną Selvita S.A.
Powiadomienie od osoby pełniącej obowiązki zarządcze w Spółce w związku z realizacją Programu Motywacyjnego – art. 19 MAR / Notification from person discharging managerial responsibilities in the Company due to execution of the Stock Grant Program – Article 19 of MAR
Otrzymanie istotnego zlecenia / Conclusion of a significant statement of work
Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Selvita S.A. w dniu 27 czerwca 2023 r. / Shareholders controlling at least 5% of the votes at the General Shareholders Meeting of Selvita S.A. convened on June 27th, 2023
Treść uchwał podjętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Selvita S.A. / Resolutions adopted by the General Shareholders Meeting of Selvita S.A.
Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Selvita S.A. / Convening of the Ordinary General Shareholders Meeting
Wyniki finansowe
Zmiana adresu siedziby Spółki / Change of address of the Company's registered office
Nabycie przez Selvita d.o.o. własności nieruchomości / Purchase of a real estate by Selvita d.o.o.
Zaproszenie do zawarcia umowy nabycia nieruchomości przez spółkę Selvita d.o.o. / Invitation to enter into a real estate acquisition agreement by Selvita d.o.o.
Przejdź do strony za 5 Przejdź do strony »

Czy wiesz, że korzystasz z adblocka?
Reklamy nie są takie złe

To dzięki nim możemy udostępniać
Ci nasze treści.