44,9000 zł
2,51% 1,1000 zł
Selvita SA (SLV)

Komunikaty spółki - SELVITA

Wyniki finansowe
Zawarcie warunkowej umowy nabycia przez Selvita S.A. 100% udziałów w Fidelta d.o.o.; Zawarcie przez Fidelta d.o.o., w ramach Transakcji, ramowej umowy świadczenia usług z Galapagos N.V. oraz ujawnienie opóźnionych informacji poufnych
Wstępne wybrane szacunkowe skonsolidowane dane finansowe Grupy Kapitałowej Selvita S.A. za III kwartał 2020 roku oraz zmiana terminu publikacji skonsolidowanego raportu za III kwartał 2020 roku
Drugie wezwanie do złożenia dokumentów akcji
Rekomendowanie projektu Centrum Badawczo-Rozwojowe Usług Laboratoryjnych w Obszarze Odkrywania i Rozwoju Leków Selvita S.A. do dofinansowania
Pierwsze wezwanie do złożenia dokumentów akcji
Wyniki finansowe
Otrzymanie zawiadomienia w trybie art. 69 OfertPublU w związku z rejestracją podwyższenia kapitału zakładowego
Zawarcie umowy o dofinansowanie z NCBiR
Nabycie przez Selvita S.A. własności nieruchomości przy ul. Podole
Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Selvita S.A. w dniu 31 sierpnia 2020 r.
Treść uchwał podjętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Selvita S.A.
Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Selvita S.A.
Wyniki finansowe
Uzupełnienie jednostkowego raportu rocznego Spółki za 2019
Zapisz się na bezpłatny newsletter Bankier.pl
Przejdź do strony za 5 Przejdź do strony »

Czy wiesz, że korzystasz z adblocka?
Reklamy nie są takie złe

To dzięki nim możemy udostępniać
Ci nasze treści.