14,2000 zł
-4,70% -0,7000 zł
SECO/WARWICK SA (SWG)

Akcjonariat - SECOGROUP

Dane ogólne

Kapitalizacja: 146 239 466,8 Liczba dużych akcjonariuszy: 5
Liczba akcji: 10 298 554 Liczba akcji w posiadaniu dużych akcjonariuszy: 6 427 328
Liczba głosów na WZA: 10 298 554 Procent akcji w posiadaniu dużych akcjonariuszy: 62,41%
Kapitał akcyjny: 2 057 710,80 Liczba głosów w posiadaniu dużych akcjonariuszy: 6 427 328
Cena nominalna akcji: 0,20 Procent głosów w posiadaniu dużych akcjonariuszy: 62,41%
Rozwodniona liczba akcji: - Free float: 37,59%

Najwięksi akcjonariusze

Nazwa Uwagi Liczba akcji Liczba głosów Data zmiany Udziały w innych spółkach
SW Holding sp. z o.o. ZWZ 3 387 139 (32,88%) 3 387 139 (39,86%) 2016-06-24 -
Seco/Warwick SA 1 802 189 (17,49%) 1 802 189 (0,00%) 2021-10-28 -
Spruce Holding LLC ZWZ 1 123 337 (10,90%) 1 123 337 (13,22%) 2016-06-24 -
NN OFE portfel 789 279 (7,66%) 789 279 (9,28%) 2018-12-31 NFT, CDC, BTM, QMK, CIE, ATD, ENT, GKI, INP, KGH, LEN, LBT, LVC, MGT, 08N, SNK, TAR, ZMT, ZEP, ATT, ECH, TOR, MON, RWL, RBW, ART, ACG, CMR, AGO, PWX, AMC, FTE, RVU, SLV, TRN, CCC, DCR, FRO, MBR, DVL, BFT, QRS, KTY, CMP, MDG, EAT, ATG, LTX, CAV, TEN, 11B, MNC, IZB, PZU, FMF, KRU, SGN, ALR, OPL, SPL, ICE, OND, MIL, PEP, APR, BDX, ACP, TPE, SKA, CAR, MPH, STH, NWG, ERB, LTS, PEO, VRG, PBX, PKP, PKO, MOC, CPR, DAT, TIM, CTX, ABE, KGL, HUG, AML, MCR, BBD, PKN
MetLife OFE ZWZ 600 000 (5,82%) 600 000 (7,06%) 2020-06-05 ABG, NWG, WXF, ZUE, CMP, CMR, PUE, MLG, NVA, DVL, BFT, MNC, KTY, OTS, WWL
PKO BP Bankowy OFE 527 573 (5,12%) 527 573 (6,20%) 2015-02-13 LBT, NVA, SEK, TSG, ZUE, QMK, UNI, ATD, RWL, ODL, FRO, DVL, DCR, LEN, ERB, BRG, OTM, PUE, ABE

Emisje

Opis Data WZA Emisja Cena nominalna Cena emisyjna Kapitał po emisji (liczba akcji w tys. szt. / wartość w tys. zł) Data
realizacja warrantów subskrypcyjnych seria E 149 239
0,20 10 625 449
2 125 089,80
KDPW:
KRS:
GPW:

2013-10-04
2013-09-10
realizacja warrantów subskrypcyjnych seria E 57 640
0,20 10 737 837
2 147 567,40
KDPW:
KRS:
GPW:

2014-03-14
realizacja warrantów subskrypcyjnych seria E 27 518
5 503,60
0,20 0,20 10 680 197
2 136 039,40
KDPW:
KRS:
GPW:

2013-12-03
2013-12-20
realizacja warrantów subskrypcyjnych seria E 27 230
5 446,00
0,20 0,20 10 652 679
2 130 535,80
KDPW:
KRS:
GPW:

2013-09-19
2013-10-04
seria A - przekształcenie sp. z o.o. w SA 2006-12-14 8 416 200
1 683 240,00
0,20 0,20 8 416 200
1 683 240,00
KDPW:
KRS:
GPW:
2007-10-31
2007-01-02
2007-12-05
seria C - oferta menedżerska 2007-07-13 300 000
0,20
KDPW:
KRS:
GPW:


seria B - subskrypcja publiczna 2007-07-13 1 155 803
42 764 711,00
0,20 37,00 9 572 003
1 914 400,60
KDPW:
KRS:
GPW:
2007-10-31
2007-12-27
2008-01-18
seria D - subskrypcja prywatna James A. Goltz 2010-11-18 904 207
29 576 610,97
0,20 32,71 10 476 210
2 095 242,00
KDPW:
KRS:
GPW:
2011-01-07
2010-12-09
2011-01-18
seria E - oferta menedżerska za warranty subskrypcyjne serii B 2012-05-28 500 000
100 000,00
0,20 0,20
KDPW:
KRS:
GPW:


obniżenie kapitału umorzenie akcji 2016-06-24 -439 283
0,20 10 298 554
2 059 710,80
KDPW:
KRS:
GPW:

2016-10-28
połączenie z Seco/Warwick Europe sp. z o.o. bez podwyższania kapitału 2016-12-02

KDPW:
KRS:
GPW:

2017-01-02

Zmiany akcjonariatu

Nazwa Uwagi Liczba akcji Procent akcji Liczba głosów Procent głosów Data operacji
Bleauhard Holdings LLC 0 (-689 725) 0,00 (-6,45) 0 (-689 725) 0,00 (-7,17) 2021-10-28
Seco/Warwick SA 1 364 227 (867 893) 13,25 (8,43) 1 364 227 (867 893) 0,00 2020-10-29
Aviva OFE Aviva Santander 389 654 (-656 919) 3,78 (-6,38) 389 654 (-656 919) 4,36 (-7,35) 2020-10-29
MetLife OFE ZWZ 600 000 (-40 798) 5,83 (-0,39) 600 000 (-40 798) 6,12 (-0,10) 2020-06-05
PKO BP Bankowy OFE portfel 494 623 (-377) 4,80 (-0,01) 494 623 (-377) 4,80 (-0,30) 2018-12-31
NN OFE portfel 789 279 7,66 789 279 7,66 (-0,48) 2018-12-31
MetLife OFE portfel 640 798 (-202) 6,22 (0,22) 640 798 (-202) 6,22 (0,22) 2018-12-31
Aviva OFE Aviva Santander portfel 1 046 573 10,16 1 046 573 11,71 (0,92) 2018-12-31
Aegon OFE portfele 49 405 (405) 0,48 49 405 (405) 0,48 (-0,03) 2018-12-31
Seco/Warwick SA 496 334 (-102 166) 4,82 (-0,99) 496 334 (-102 166) 0,00 2018-09-20
Altus SA portfele 1 263 (-13 737) 0,01 (-0,14) 1 263 (-13 737) 0,01 (-0,15) 2018-06-30
NN OFE NWZ 789 279 (279) 7,66 789 279 (279) 8,14 (0,01) 2018-04-11
Quercus TFI SA portfele 144 119 1,40 144 119 1,49 2017-12-31
PKO BP Bankowy OFE portfel 495 000 (-32 573) 4,81 (-0,12) 495 000 (-32 573) 5,10 (-0,39) 2017-12-31
MetLife OFE portfel 641 000 6,00 (-0,22) 641 000 6,00 (-0,61) 2017-12-31
Aviva OFE Aviva Santander portfel 1 046 573 (573) 10,16 (0,42) 1 046 573 (573) 10,79 (0,01) 2017-12-31
Altus SA portfele 15 000 0,15 15 000 0,16 2017-12-31
Aegon OFE portfel 49 000 0,48 49 000 0,51 2017-12-31
NN OFE portfel 789 000 (189 000) 7,66 (2,05) 789 000 (189 000) 8,13 (2,52) 2016-12-31
MetLife OFE portfel 641 000 (63 530) 6,22 (0,79) 641 000 (63 530) 6,61 (1,18) 2016-12-31
Seco/Warwick SA 598 500 (-439 283) 5,81 (-3,85) 598 500 (-439 283) 0,00 2016-10-28
SW Holding sp. z o.o. ZWZ 3 387 139 31,54 (-1,35) 3 387 139 34,92 2016-06-24
SW Holding sp. z o.o. ZWZ 3 387 139 (148 654) 32,89 (2,57) 3 387 139 (148 654) 34,92 (1,21) 2016-06-24
Spruce Holding LLC ZWZ 1 123 337 10,91 (0,45) 1 123 337 11,58 2016-06-24
Spruce Holding LLC ZWZ 1 123 337 10,46 (-0,05) 1 123 337 11,58 (-0,11) 2016-06-24
Aviva OFE Aviva Santander ZWZ 1 046 000 9,74 (-0,42) 1 046 000 10,78 2016-06-24
Aviva OFE Aviva Santander ZWZ 1 046 000 (141 206) 10,16 (1,65) 1 046 000 (141 206) 10,78 (2,27) 2016-06-24
Seco/Warwick SA 1 037 783 (-4 000) 9,66 (-0,04) 1 037 783 (-4 000) 0,00 2016-05-23
Seco/Warwick SA 1 041 783 (-32 000) 9,70 (-0,35) 1 041 783 (-32 000) 0,00 2015-07-29
SW Holding sp. z o.o. 3 238 485 30,32 (0,17) 3 238 485 33,71 (0,20) 2015-02-13
SW Holding sp. z o.o. 3 238 485 (-148 654) 30,15 (-1,56) 3 238 485 (-148 654) 33,51 (1,80) 2015-02-13
Spruce Holding LLC 1 123 337 (147 303) 10,51 (1,38) 1 123 337 (147 303) 11,69 (1,53) 2015-02-13
Spruce Holding LLC 976 034 9,13 (0,05) 976 034 10,16 (0,07) 2015-02-13
Spruce Holding LLC 976 034 (-443 260) 9,08 (-4,27) 976 034 (-443 260) 10,09 (-3,26) 2015-02-13
Seco/Warwick SA 1 073 783 (-5) 10,05 (0,05) 1 073 783 0,00 2015-02-13
Seco/Warwick SA 1 073 788 10,00 1 073 783 0,00 2015-02-13
PKO BP Bankowy OFE 527 573 (-322 125) 4,93 (-3,18) 527 573 (-322 125) 5,49 (-2,62) 2015-02-13
Bleauhard Holdings LLC 689 725 (52 697) 6,45 (0,49) 689 725 (52 697) 7,17 (0,54) 2015-02-13
Bleauhard Holdings LLC 637 028 5,96 (0,03) 637 028 6,63 (0,04) 2015-02-13
Bleauhard Holdings LLC 637 028 5,93 (-0,26) 637 028 6,59 (0,02) 2015-02-13
Bleauhard Holdings LLC 637 028 (-106 428) 6,19 (-0,80) 637 028 (-106 428) 6,57 (-0,42) 2015-02-13
SW Poland Holding BV 0 (-3 387 139) 0,00 (-31,87) 0 (-3 387 139) 0,00 (-31,87) 2014-12-30
SW Holding sp. z o.o. 3 387 139 31,71 3 387 139 31,71 2014-12-30
Wyrzykowski Paweł 22 233 (8 692) 0,00 (-0,12) 22 233 (8 692) 0,00 (-0,12) 2014-05-14
Aviva OFE Aviva Santander 904 794 8,51 (0,02) 904 794 8,51 (0,02) 2013-09-24
Aviva OFE Aviva Santander 904 794 8,49 (0,02) 904 794 8,49 (0,02) 2013-09-24
Aviva OFE Aviva Santander 904 794 8,47 (0,05) 904 794 8,47 (-0,89) 2013-09-24
Aviva OFE Aviva Santander 904 794 8,42 904 794 9,36 2013-09-24
SW Poland Holding BV 3 387 139 31,87 (0,08) 3 387 139 31,87 (0,08) 2013-09-20
SW Poland Holding BV 3 387 139 31,79 (0,08) 3 387 139 31,79 (0,08) 2013-09-20
SW Poland Holding BV 3 387 139 (-732 369) 31,71 (-11,32) 3 387 139 (-732 369) 31,71 (-11,32) 2013-09-20
Spruce Holding LLC 1 419 294 13,35 (0,03) 1 419 294 13,35 (0,03) 2013-09-20
Spruce Holding LLC 1 419 294 13,32 (0,04) 1 419 294 13,32 (0,04) 2013-09-20
Spruce Holding LLC 1 419 294 (-306 880) 13,28 (-2,96) 1 419 294 (-306 880) 13,28 (-2,96) 2013-09-20
Bleauhard Holdings LLC 743 456 6,99 (0,02) 743 456 6,99 (0,02) 2013-09-20
Bleauhard Holdings LLC 743 456 6,97 (0,01) 743 456 6,97 (0,01) 2013-09-20
Bleauhard Holdings LLC 743 456 (-160 751) 6,96 (-1,67) 743 456 (-160 751) 6,96 (-1,67) 2013-09-20
PKO BP Bankowy OFE 849 698 8,11 (0,12) 849 698 8,11 (0,12) 2013-07-23
PKO BP Bankowy OFE 849 698 7,99 (0,02) 849 698 7,99 (0,02) 2013-07-23
PKO BP Bankowy OFE 849 698 7,97 (0,02) 849 698 7,97 (0,02) 2013-07-23
PKO BP Bankowy OFE 849 698 7,95 849 698 7,95 2013-07-23
MetLife OFE wraz z Metlife Amplico DFE 577 470 5,43 (0,01) 577 470 5,43 (0,01) 2012-11-05
MetLife OFE wraz z Metlife Amplico DFE 577 470 5,42 (0,02) 577 470 5,42 (0,02) 2012-11-05
MetLife OFE wraz z Metlife Amplico DFE 577 470 5,40 (0,03) 577 470 5,40 (-0,57) 2012-11-05
MetLife OFE wraz z Metlife Amplico DFE 577 470 5,37 (-0,24) 577 470 5,97 (0,02) 2012-11-05
MetLife OFE wraz z Metlife Amplico DFE 577 470 5,61 (0,10) 577 470 5,95 (0,44) 2012-11-05
MetLife OFE wraz z Metlife Amplico DFE 577 470 (350 000) 5,51 (3,34) 577 470 (350 000) 5,51 (3,34) 2012-11-05
MetLife OFE wraz z Metlife Amplico DFE 227 470 2,17 227 470 2,17 2012-11-04
Kula Piotr 8 500 0,00 (-0,08) 8 500 0,00 (-0,08) 2012-09-01
Zawistowski Andrzej 307 100 2,93 (0,04) 307 100 2,93 (0,04) 2012-08-24
Zawistowski Andrzej 307 100 2,89 (0,01) 307 100 2,89 (0,01) 2012-08-24
Zawistowski Andrzej 307 100 2,88 (0,88) 307 100 2,88 (0,88) 2012-08-24
Zawistowski Andrzej 307 100 2,00 307 100 2,00 2012-08-24
Zawistowski Andrzej 307 100 2,00 (-0,93) 307 100 2,00 (-0,93) 2012-05-25
Pilarski Henryk 100 0,00 100 0,00 2012-05-15
Pilarski Henryk 100 0,00 100 0,00 2012-05-15
Pilarski Henryk 100 0,00 100 0,00 2012-05-15
Pilarski Henryk 100 (-900) 0,00 (-0,01) 100 (-900) 0,00 (-0,01) 2012-05-15
Wyrzykowski Paweł 13 541 0,12 13 541 0,12 2012-03-26
Wyrzykowski Paweł 13 541 0,12 13 541 0,12 2012-03-26
Wyrzykowski Paweł 13 541 0,12 13 541 0,12 2012-03-26
Wyrzykowski Paweł 13 541 0,12 13 541 0,12 2012-03-26
Goltz, James Albert 0 (-904 207) 0,00 (-8,63) 0 (-904 207) 0,00 (-8,63) 2012-03-12
Bleauhard Holdings LLC 904 207 8,63 (0,13) 904 207 8,63 (0,13) 2012-03-12
Bleauhard Holdings LLC 904 207 8,50 904 207 8,50 2012-03-12
NN OFE 600 000 5,61 (0,03) 600 000 5,61 (-0,59) 2011-05-16
NN OFE 600 000 5,58 (-0,25) 600 000 6,20 (0,01) 2011-05-16
NN OFE 600 000 5,83 (0,11) 600 000 6,19 (0,47) 2011-05-16
NN OFE 600 000 5,72 (0,08) 600 000 5,72 (0,08) 2011-05-16
NN OFE 600 000 5,64 (0,01) 600 000 5,64 (0,01) 2011-05-16
NN OFE 600 000 (-123 199) 5,63 (-1,92) 600 000 (-123 199) 5,63 (-1,92) 2011-05-16
Boswell Jeffrey 229 633 2,16 (0,01) 229 633 2,16 (0,01) 2011-05-16
Boswell Jeffrey 229 633 2,15 (0,15) 229 633 2,15 (0,15) 2011-05-16
Boswell Jeffrey 229 633 2,00 (-0,19) 229 633 2,00 (-0,19) 2011-05-16
Boswell Jeffrey 229 633 (-47 293) 2,19 (-0,70) 229 633 (-47 293) 2,19 (-0,70) 2011-05-16
Goltz, James Albert 904 207 8,63 904 207 8,63 2011-02-04
PKO TFI SA 508 847 (30 246) 4,87 (-0,13) 508 847 (30 246) 4,87 (-0,13) 2010-12-20
Boswell Jeffrey 276 926 2,89 (0,24) 276 926 2,89 (0,24) 2010-12-03
Boswell Jeffrey 276 926 (-6 489) 2,65 (-0,31) 276 926 (-6 489) 2,65 (-0,31) 2010-12-03
Pilarski Henryk 1 000 0,01 (0,01) 1 000 0,01 (0,01) 2010-11-15
Pilarski Henryk 1 000 0,00 1 000 0,00 2010-11-15
Boswell Jeffrey 283 415 (-27 835) 2,96 (-0,29) 283 415 (-27 835) 2,96 (-0,29) 2010-11-15
PKO TFI SA 478 601 5,00 (0,42) 478 601 5,00 (0,42) 2010-05-14
PKO TFI SA 478 601 (-99 115) 4,58 (-1,45) 478 601 (-99 115) 4,58 (-1,45) 2010-05-14
Modrzyk Wojciech 400 0,00 400 0,00 2010-05-14
Modrzyk Wojciech 400 0,00 400 0,00 2010-05-14
Modrzyk Wojciech 400 0,00 400 0,00 2010-05-14
Modrzyk Wojciech 400 0,00 400 0,00 2010-05-14
Modrzyk Wojciech 400 (-600) 0,00 (-0,01) 400 (-600) 0,00 (-0,01) 2010-05-14
Zawistowski Andrzej 307 100 2,93 (-0,27) 307 100 2,93 (-0,27) 2009-12-31
Zawistowski Andrzej 307 100 (600) 3,20 307 100 (600) 3,20 2009-12-31
Zawistowski Andrzej 306 500 (-600) 3,20 306 500 (-600) 3,20 2009-08-31
PKO TFI SA 577 716 (95 400) 6,03 (1,00) 577 716 (95 400) 6,03 (1,00) 2009-05-11
NN OFE 723 199 7,55 (0,62) 723 199 7,55 (0,62) 2009-05-11
NN OFE 723 199 (-1 220) 6,93 (-0,63) 723 199 (-1 220) 6,93 (-0,63) 2009-05-11
Kula Piotr 8 500 0,08 8 500 0,08 2009-03-31
Kula Piotr 8 500 (-500) 0,08 (-0,01) 8 500 (-500) 0,08 (-0,01) 2009-03-31
PKO TFI SA 482 316 5,03 482 316 5,03 2008-10-09
Modrzyk Wojciech 1 000 0,01 1 000 0,01 2008-09-30
Kula Piotr 9 000 (500) 0,09 (0,01) 9 000 (500) 0,09 (0,01) 2008-03-31
Zawistowski Andrzej 307 100 3,20 (-0,44) 307 100 3,20 (-0,44) 2008-02-29
SW Poland Holding BV 4 119 508 43,03 (3,71) 4 119 508 43,03 (3,71) 2008-02-29
SW Poland Holding BV 4 119 508 39,32 (0,55) 4 119 508 39,32 (0,55) 2008-02-29
SW Poland Holding BV 4 119 508 (111 332) 38,77 (-3,10) 4 119 508 (111 332) 38,77 (-3,10) 2008-02-29
Spruce Holding LLC 1 726 174 16,24 (-1,79) 1 726 174 16,24 (-1,79) 2008-02-29
Spruce Holding LLC 1 726 174 18,03 (1,56) 1 726 174 18,03 (1,56) 2008-02-29
Spruce Holding LLC 1 726 174 (46 226) 16,47 (-1,08) 1 726 174 (46 226) 16,47 (-1,08) 2008-02-29
Olejnik Józef 58 100 0,60 (0,05) 58 100 0,60 (0,05) 2008-02-29
Olejnik Józef 58 100 0,55 (0,01) 58 100 0,55 (0,01) 2008-02-29
Olejnik Józef 58 100 0,54 58 100 0,54 2008-02-29
Olejnik Józef 58 100 0,54 (0,54) 58 100 0,54 (0,54) 2008-02-29
Olejnik Józef 58 100 0,00 58 100 0,00 2008-02-29
NN OFE 724 419 (112 419) 7,56 (1,17) 724 419 (112 419) 7,56 (1,17) 2008-02-29
Kula Piotr 8 500 0,08 8 500 0,08 2008-02-29
Klinowski Witold 58 100 0,54 58 100 0,54 2008-02-29
Klinowski Witold 58 100 0,54 (0,54) 58 100 0,54 (0,54) 2008-02-29
Klinowski Witold 58 100 0,00 (-0,60) 58 100 0,00 (-0,60) 2008-02-29
Klinowski Witold 58 100 0,60 (0,05) 58 100 0,60 (0,05) 2008-02-29
Klinowski Witold 58 100 0,55 58 100 0,55 2008-02-29
Boswell Jeffrey 311 250 3,25 (-0,44) 311 250 3,25 (-0,44) 2008-02-29
NN OFE w tym 225762 PDA 612 000 6,39 612 000 6,39 2007-12-06
SW Poland Holding BV 4 008 176 (-1 187 624) 41,87 (-19,86) 4 008 176 (-1 187 624) 41,87 (-19,86) 2007-11-29
Spruce Holding LLC 1 679 948 (-498 802) 17,55 (-8,33) 1 679 948 (-498 802) 17,55 (-8,33) 2007-11-29
Zawistowski Andrzej 307 100 3,64 (0,44) 307 100 3,64 (0,44) 2007-07-17
Zawistowski Andrzej 307 100 3,20 307 100 3,20 2007-07-17
SW Poland Holding BV 5 195 800 61,73 5 195 800 61,73 2007-07-17
Spruce Holding LLC 2 178 750 25,88 2 178 750 25,88 2007-07-17
Gudaczewski Janusz 307 100 3,64 (0,44) 307 100 3,64 (0,44) 2007-07-17
Gudaczewski Janusz 307 100 3,20 307 100 3,20 2007-07-17
Boswell Jeffrey 311 250 3,69 (0,44) 311 250 3,69 (0,44) 2007-07-17
Boswell Jeffrey 311 250 3,25 311 250 3,25 2007-07-17

Operacje na akcjach

Data operacji Rodzaj operacji Komentarz
2022-06-29 Wypłata dywidendy Dywidenda na akcję: 0,30 zł
2022-06-15 Nabycie praw do dywidendy Dywidenda na akcję: 0,30 zł
2021-07-15 Wypłata dywidendy Dywidenda na akcję: 0,55 zł
2021-07-01 Nabycie praw do dywidendy Dywidenda na akcję: 0,55 zł
2019-07-18 Wypłata dywidendy Dywidenda na akcję: 0,41 zł
2019-07-04 Nabycie praw do dywidendy Dywidenda na akcję: 0,41 zł
2017-07-18 Wypłata dywidendy Dywidenda na akcję: 0,51 zł
2017-07-04 Nabycie praw do dywidendy Dywidenda na akcję: 0,51 zł
2016-07-18 Wypłata dywidendy Dywidenda na akcję: 0,31 zł
2016-07-04 Nabycie praw do dywidendy Dywidenda na akcję: 0,31 zł
2014-07-01 Wypłata dywidendy Dywidenda na akcję: 0,75 zł
2014-06-16 Nabycie praw do dywidendy Dywidenda na akcję: 0,75 zł
2011-07-01 Wypłata dywidendy Dywidenda na akcję: 0,10 zł
2011-06-16 Nabycie praw do dywidendy Dywidenda na akcję: 0,10 zł
Zapisz się na bezpłatny newsletter Bankier.pl
Przejdź do strony za 5 Przejdź do strony »

Czy wiesz, że korzystasz z adblocka?
Reklamy nie są takie złe

To dzięki nim możemy udostępniać
Ci nasze treści.