17,5000 zł
-1,69% -0,3000 zł
SECO/WARWICK SA (SWG)

Komunikaty spółki - SECOGROUP

Treść projektów uchwał Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia SECO/WARWICK S.A. zwołanego na dzień 12 lutego 2020 r.
Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia SECO/WARWICK S.A. na dzień 12 lutego 2020 r.
Decyzja Zarządu w sprawie przedstawienia Walnemu Zgromadzeniu uchwały upoważniającej Zarząd do skupu akcji własnych oraz deklaracja Zarządu dotycząca dywidendy
Informacja o terminach publikacji raportów okresowych w 2020 roku przez SECO/WARWICK S.A.
Określenie przez Radę Nadzorczą celów jednostkowych na rok 2020 na potrzeby Programu Motywacyjnego
Wyniki finansowe
Informacja o transakcjach na akcjach Spółki
Rozliczenie Programu Motywacyjnego 2018-2020 za rok obrotowy 2018
Wyniki finansowe
Umowa o czasowym wyłączeniu zbywania akcji SECO/WARWICK S.A. – aneks do umowy
Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% ogólnej liczby głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu SECO/WARWICK S.A., które odbyło się w dniu 5 czerwca 2019 roku.
Treść uchwał podjętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie SECO/WARWICK S.A. w dniu 5 czerwca 2019 r.
Powołanie Prezesa, Wiceprezesa oraz Członków Zarządu SECO/WARWICK S.A.
Podjęcie przez Walne Zgromadzenie uchwały o wypłacie dywidendy
Zatwierdzenie realizacji celów rocznych Beneficjentów Programu Motywacyjnego w roku 2018 oraz przyjęcie wniosku do ZWZ z rekomendacją zmiany Regulaminu Programu Motywacyjnego
SECOGROUP -1,69% 17,50
2020-01-24 11:54:45

Kalendarium

  • NWZA ws. upoważnienia zarządu do nabycia akcji własnych oraz utworzenia kapitału rezerwowego z przeznaczeniem na realizację odkupu akcji własnych spółki.

Zapisz się na bezpłatny newsletter Bankier.pl
Przejdź do strony za 5 Przejdź do strony »

Czy wiesz, że korzystasz z adblocka?
Reklamy nie są takie złe

To dzięki nim możemy udostępniać
Ci nasze treści.